Mitä laissa sanotaan?

Koirien, kuten kaikkien eläinten hoidosta ja kohtelusta määrää Suomessa eläinsuojelulaki ja -asetus.

Suomen eläinsuojelulainsäädäntö on monilta osin ylimalkainen tai puutteellinen. Kuitenkin lainsäätäjä on katsonut tarpeelliseksi määrätä koiran pitämisestä kuljetukseen tarkoitetussa häkissä hyvin tarkasti.

Koiran häkityksestä määrätään seuraavasti:

Eläinsuojeluasetus 22 § Eläimen säilyttäminen sen pitopaikaksi soveltumattomassa tilassa

”Kissaa tai koiraa taikka muuta eläintä saadaan pitää sen kuljetukseen tarkoitetussa laatikossa tai häkissä taikka muussa vastaavassa pienikokoisessa säilytystilassa vain, jos eläimen kuljettaminen, sairaus tai muu tilapäinen ja hyväksyttävä syy sitä vaatii.”

Pitopaikan koko

Lisäksi eläinsuojeluasetus 1 § määrää, että eläimen pitopaikan tulee olla lajin erityistarpeet huomioon ottaen riittävän tilava ja sen tulee pystyä liikkumaan siinä. Mikäli koiraa pidetään häkissä jatkuvasti, määräytyy häkin minimikoko oheisen taulukon mukaisesti koiran painosta riippuen. (MMM:n asetus 2/EEO/1998)

Taulukossa esitettyjä lukuja voi konkretisoida miettimällä, että normaalin parisängyn pinta-ala on noin 3,2 neliömetriä. Senkin kokoinen häkki on liian pieni 30-kiloiselle koiralle.

Lisäksi koiran pitoon tarkoitetusta häkistä määrätään, että sen on oltava korkeudeltaan vähintään koiran pituus rintalastasta hännän juureen kerrottuna kahdella. Mikäli samassa häkissä pidetään useita koiria, määräytyy korkeus suurimman koiran koon mukaan. Pitopaikan lattian tulee olla kiinteäpohjainen ja tilan lämpötilaltaan ja ilmanlaadultaan sopiva.

Jaa sivu
Skip to content