Luonnonvaraiset eläimet

Vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä on lajista riippumatta tarvittaessa itse autettava asiantuntevasti tai hankittava asiantuntevaa apua.


Tavoitteemme on luonnonvaraisten eläinten kohtelun parantaminen eläinsuojelulain avulla. Loukkaantuneita luonnonvaraisia eläimiä on autettava asianmukaisella tavalla ja niiden hoidon vastuut on määritettävä nykyistä tarkemmin

Luonnonvaraisten eläinten elinympäristöstä on pidettävä riittävällä tavalla huolta.

Lisäksi kantamme on, että luonnonvaraisia eläimiä ei tule pyydystää ja pitää ihmisen hallussa muutoin, kuin tilapäisesti ja kun tarkoituksena on auttaa eläinyksilöä. Tämä koskee sekä rauhoitettuja, metsästyslain alaisia että rauhoittamattomia eläimiä. Luonnonvaraisten eläinten lopettamiseen on oltava hyväksyttävä syy ja se on tehtävä eläimen kannalta mahdollisimman vähän stressiä ja kipua aiheuttavalla tavalla.

Kaikille eläinlääkäreille tulee säätää yksiselitteinen velvoite lieventää sairaan tai vahingoittuneen luonnonvaraisen eläimen kärsimyksiä, tai mikäli eläimen elossa pitäminen on eläinsuojeluviranomaisen arvion mukaan julmuutta eläintä kohtaan, lopettaa eläin.

Esitämme lakiin muun muassa seuraavia yksityiskohtaisempia vaatimuksia:

Loukkaantuneet luonnonvaraiset eläimet

 • VAHINGOITTUNUTTA TAI MUUTOIN avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä on lajista riippumatta tarvittaessa itse autettava tai hankittava asiantuntevaa apua.
 • LAISSA ON MÄÄRITELTÄVÄ taloudellinen vastuutaho, jolta saa periä loukkaantuneiden luonnonvaraisten eläinten hoidosta, kuljetuksesta ja tarvittaessa eläimen lopetuksesta sekä kaikista näistä aiheutuneet kustannukset.
 • KAIKILLE ELÄINLÄÄKÄREILLE tulee säätää yksiselitteinen velvoite lieventää sairaan tai vahingoittuneen luonnonvaraisen eläimen kärsimyksiä, tai mikäli eläimen elossa pitäminen on eläinsuojeluviranomaisen arvion mukaan julmuutta eläintä kohtaan, lopettaa eläin. Eläinlääkäreillä tulee olla mahdollisuus saada korvaus hoidosta aiheutuneista kohtuullisista kuluista valtiolta.
 • ENSISIJAISESTI VELVOITE loukkaantuneiden luonnonvaraisten eläinten hoidosta tulee olla alueen virkaeläinlääkärillä.
 • VARSINAISTA HOITOA VARTEN luonnonvaraiset eläimet tulee ensisijaisesti toimittaa tarkoitukseen varattuun hoitolaan. Kaikille alueille on määriteltävä hoitola, johon hoitoa tarvitsevat luonnonvaraiset eläimet voi kuljettaa.

Tarvittavaa hoitoa varten luonnonvaraiset eläimet tulee ensisijaisesti toimittaa tarkoitukseen varattuun hoitolaan. Kaikille alueille on määriteltävä hoitola, johon hoitoa tarvitsevat luonnonvaraiset eläimet voi kuljettaa

Luonnonvaraisten eläinten pyydystäminen

 • LUONNONVARAISTEN ELÄINTEN pyydystäminen pelkästään viihteen vuoksi on kiellettävä. Esimerkiksi ”pyydystä ja päästä” -kalastus on kiellettävä.
 • LUONNONVARAISTEN ELÄINTEN käyttö ja kasvattaminen metsästyskoirien koulutustarkoituksiin on kiellettävä.
 • TERVEEN ELÄIMEN PYYDYSTÄMINEN luonnosta pysyvästi ihmisen hoitoon on kiellettävä. Esimerkiksi eläinten pyydystäminen luonnosta tuotannollisiin tarkoituksiin on kiellettävä.
 • MIKÄLI ELÄIN PYYDYSTETÄÄN esimerkiksi tunnistusta, merkitsemistä tai lopettamista varten, on käytettävä eläimen kannalta mahdollisimman vähän haittaa ja stressiä aiheuttavia menetelmiä.

Luonnonvaraisten eläinten pyydystäminen pelkästään viihteen vuoksi on kiellettävä. Esimerkiksi ”pyydystä ja päästä” -kalastus on kiellettävä.

Luonnonvaraisten eläinten tappaminen

 • LUONNONVARAINEN ELÄIN voidaan tappaa vain hyvin perustellusta syystä.
 • ELÄINTEN TAPPAMISESSA on käytettävä eläimelle mahdollisimman vähän kärsimyksiä aiheuttavia menetelmiä.

Sinua saattaa kiinnostaa myös

SEY: Pyydystä ja päästä -kalastus ei ole eläinsuojelullisesti kestävä ratkaisu liikakalastukseen

Pyydystä ja päästä -kalastus aiheuttaa kaloille tarpeetonta kipua, stressiä ja tuskaa. Lisäksi osa kaloista vaurioituu niin pahoin, että kuolee pian vapauttamisen jälkeen.

Lue lisää

Jousimetsästystä ei tule laajentaa uusiin eläinlajeihin – jousipyynti on muinainen ja julma metsästysmuoto

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten Liitto, Animalia ja Wild Lynx ry vastustavat…

Lue lisää

Kuka hoitaa loukkaantuneet ja orvot luonnoneläimet? – luonnonvaraisten eläinten auttamisvastuu määriteltävä uudessa eläinsuojelulaissa

Kuva: Anne Ruuska TIEDOTE 21.3.2017 Eläinsuojelulakia ollaan uudistamassa tänä vuonna. SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten…

Lue lisää
Jaa sivu
Skip to content