Eläinsuojelujärjestöt kannustavat suomalaisia osallistumaan eläinsuojelulain uudistamiseen – tavoitteena maailman edistyksellisin eläinsuojelulainsäädäntö

18.8.2014

 

TIEDOTE 19.1.2012

Maa- ja metsätalousministeriö on aloittanut uuden eläinsuojelulain valmistelun, ja
ministeriö kerää parhaillaan kansalaismielipiteitä lakiuudistuksesta. Suomalaiset
eläinsuojelujärjestöt Animalia, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten Liitto sekä Helsingin
eläinsuojeluyhdistys HESY kannustavat suomalaisia ottamaan kantaa uudistuvaan
eläinsuojelulakiin vastaamalla ministeriön kansalaiskyselyyn.

Eläinsuojelujärjestöt toivovat, että kansalaiskeskustelu vakuuttaa päättäjät siitä, että lakia
on uudistettava suuntaan, jossa eläinten hyvinvointi otetaan huomattavasti nykyistä
paremmin huomioon. Järjestöjen tavoitteena on maailman edistyksellisin
eläinsuojelulainsäädäntö.

– Tietoisuus siitä, että eläimet eivät Suomessa voi parhaalla mahdollisella tavalla, on
lisääntynyt viime vuosina. Kansalaisilla on nyt erinomainen mahdollisuus kertoa
näkemyksensä lain valmistelijoille ja vaikuttaa tulevaan lainsäädäntöön. Haluamme koota
kansanliikettä, joka kannustaa päättäjät säätämään Suomeen maailman
edistyksellisimmän eläinsuojelulain, kertoo eläinsuojeluliitto Animalian toiminnanjohtaja
Kati Pulli.

Järjestöt kannustavat suomalaisia kertomaan mielipiteensä eläinsuojelulainsäädännöstä
valtiohallinnon Otakantaa.fi -sivustolla.

– Eläinten hyvinvointi on ollut viime vuosina julkisessa keskustelussa
ennennäkemättömällä tavalla. Eläinsuojelujärjestöt ja kansalaiset haluavat lakiin sen
kipeästi kaipaamia tiukennuksia. Nykyinen lainsäädäntö ei toteuta eläinten hyvinvointia,
muistuttaa SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten Liiton toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö.

Eläinsuojelujärjestöt vaativat, että eläinsuojelulain uudistus on tehtävä huolella ja siihen on
varattava riittävästi resursseja. Eläinten hyvinvointi on asetettava etusijalle myös lakia
tarkentavia asetuksia tehtäessä, eivätkä asetukset saa enää jatkossa vesittää itse lain
tavoitteita. Jotta tavoite maailman edistyksellisimmästä eläinsuojelulainsäädännöstä
toteutuisi, lainsäädännön tulisi pohjautua uusimpaan tieteelliseen tietoon eläinten tarpeista
ja hyvinvoinnin edellytyksistä.

– Uudesta laista on saatava sisällöltään sellainen, että se ottaa huomioon myös
tulevaisuuden muutokset ja pysyy edistyksellisenä useita vuosikymmeniä. Ennakointi on
tarpeen, jotta uusi eläinsuojelulaki ei olisi vanhentunut jo voimaan astuessaan, vaatii
Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESYn puheenjohtaja Hannele Luukkainen.

Järjestöt seuraavat eläinsuojelulain uudistusta muun muassa verkkosivuillaan sekä
elainpolitiikka.fi -sivustolla.

LISÄTIEDOT

Valtiohallinnon Ota Kantaa –sivuston kysely eläinsuojelulaista:

http://otakantaa.fi/aihe/elainsuojelulaki-uudistuu
Animalian lausunto sekä tavoitteita eläinsuojelulain uudistamiselle:

http://www.animalia.fi/animalia-toimii/lausunnot
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten Liiton lausunto eläinsuojelulain
kokonaisuudistuksesta:

http://www.sey.fi/sey_toimii/lausunnot
YHTEYSTIEDOT

Eläinsuojeluliitto Animalia
Kati Pulli, toiminnanjohtaja
p. 09 720 659 10
kati.pulli@animalia.fi

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry
Helinä Ylisirniö, toiminnanjohtaja
p. 050 371 2740
helina.ylisirnio@sey.fi

Helsingin Eläinsuojeluyhdistys HESY ry
Hannele Luukkainen, puheenjohtaja
p. 040 547 7770
hannele.luukkainen@clarinet.fi

Jaa sivu
Skip to content