Eläinten EU

EU uudistaa tänä vuonna eläinlakiaan, ja sillä on vaikutusta myös miljoonien suomalaisten eläinten elämään. Jokainen elämä on arvokas, myös eläintuotannossa. Tutustu tavoitteisiimme ja auta meitä varmistamaan, että eläinten ääni kuuluu EU:ssa.

Ehdotus EU:n uudeksi eläinsuojelulainsäädännöksi

on tarkoitus julkaista vuoden 2023 aikana. Ehdotukseen ollaan näillä näkymin kirjaamassa muun muassa tuotantoeläinten häkkikasvatuskielto sekä mahdollisesti turkistarhauskielto.

Samalla uusitaan muun muassa eläinkuljetuslainsäädäntöä

ja eläinten teurastusta koskevaa lainsäädäntöä. Tällä hetkellä eläimiä kuljetetaan pitkiä ja näännyttäviä matkoja kolmansiin maihin. Tavoitteemme on, että elävien eläinten kuljetukset EU:sta kolmansiin maihin kielletään.

Pidämme tärkeänä sitä, että Suomi edistää aktiivisesti

eläinten hyvinvointia parantavia kirjauksia mahdollisimman lyhyillä siirtymäajoilla.


1.

Eläinten pitää saada elää lajilleen tyypillisesti. Niiden tulee voida liikkua vapaasti, saada tonkia, kaivaa ja laiduntaa, lajista riippuen. Monia tuotantoeläimiä saa nykyään pitää paikalleen kytkettynä tai ahtaassa tilassa pitkiä aikoja tai jopa koko elämänsä ajan.


2.

Elävien eläinten pitkät kuljetukset tulee korvata lihan ja eläinperäisten tuotteiden kuljetuksilla. Pitkät kuljetusmatkat aiheuttavat tuotantoeläimille tarpeetonta kärsimystä.


3.

Jokaisen eläimen tulee saada riittävästi sille sopivaa laadukasta ruokaa ja raikasta juomavettä sekä toteuttaa lajilleen tyypillistä ruoanhankkimiskäyttäytymistä. Luonnossa ruoan etsiminen itsessään tuottaa eläimelle mielihyvää. Nykytuotannossa monille eläimille syötetään helposti mahdollisimman energiapitoista ruokaa, jotta tuotos olisi mahdollisimman suuri.


4.

Kaikkia eläimiä tulee kohdella tuntevina, kokevina ja älykkäinä olentoina. Tämä tulee huomioida eläinten pito-olosuhteissa tarjoamalla niille riittävästi lajilleen tyypillisiä positiivisia kokemuksia.


Miten voit auttaa?

Hallitus päättää Suomen kannoista EU:n eläinlakiuudistukseen. Voit vaikuttaa olemalla yhteydessä hallituspuolueiden kansanedustajiin ja pyytämällä heitä edistämään eläinten asiaa puolueensa sisällä ja hallituksessa.

Tehdään yhdessä EU:sta parempi paikka eläimille.

Skip to content