Eläinten manifesti

Eläin, aivan kuten ihminenkin, haluaa kokea olonsa turvalliseksi ja tulla huomioiduksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Täältä löydät tietoa siitä, mihin Eläinten manifesti oikein perustuu. Eläinten manifesti on laadittu yhteistyössä Suomen eläintenkouluttajat ry:n asiantuntijoiden kanssa.


1. Opi ymmärtämään minua  

Jokainen eläin on tunteva ja kokeva yksilö. Meillä ihmisillä ja muilla eläimillä on paljon enemmän yhteisiä piirteitä kuin eroavaisuuksia, mutta eroavaisuuksien tunnistaminen on tärkeää sujuvan yhteiselon kannalta.  

Ihminen osaa synnynnäisesti tulkita vain oman lajinsa edustajien käyttäytymistä. Tulemme herkästi tulkinneeksi eläinten käytöstä ja eleitä samalla tavalla kuin ihmisten, mutta eläin saattaakin viestiä käytöksellään ja eleillään jotain aivan muuta. Esimerkiksi syliin jähmettyvä kani tai ratsastettaessa paikalleen juurtuva hevonen ei ole rentoutunut tai jääräpäinen, vaan peloissaan. Ilman riittävää ja luotettavaa tietopohjaa meiltä voi myös jäädä huomaamatta jotain olennaista. Esimerkiksi kissa piilottaa saaliseläimenä kipunsa viimeiseen asti, mutta tarkkasilmäinen omistaja voi havaita kivun pienistä eleistä. Sen vuoksi on tärkeää hankkia luotettavaa tietoa ja opetella havainnoimaan eläimen käyttäytymistä kyseisen lajin näkökulmasta.  

Opettele siis ensin ymmärtämään lajia ja sen käyttäytymismalleja, ja siirry sen jälkeen tarkastelemaan yksilön mieltymyksiä ja käyttäytymistä. Eläimillä on omat henkilökohtaiset mieltymyksensä ja tunteensa, aivan kuten meillä ihmisilläkin. 


2. Opasta ja rohkaise, älä alista 

Kaikki lemmikkieläimet elävät lähtökohtaisesti ihmisten hallitsemassa ympäristössä, jossa vallitsevat ihmisten laatimat säännöt. Tämä ihmisen ehdoilla muodostettu elinympäristö saattaa poiketa merkittävästi eläimen luontaisesta elinympäristöstä. Sujuva yhteiselo eläimen kanssa vaatii ennakointia, opastamista, rohkaisemista ja tarvittaessa paljon lempeää harjoittelua. On tärkeää, että eläin sopeutetaan ihmisen ympäristöön pikkuhiljaa siedättäen, lempeästi, johdonmukaisesti opastaen ja eläintä arjen haasteissa auttaen. 

Ihminen saattaa joskus ajautua eläimen kanssa tilanteeseen, jossa ihminen kokee eläimen käyttäytymisen hankalaksi. Esimerkiksi koiran hihnakäyttäytyminen voi turhauttaa ihmistä, vaikka koira käyttäytyisi tilanteessa omasta näkökulmastaan loogisesti. Eläin ei myöskään koskaan käyttäydy ”huonosti” ilkeilläkseen. Sen käyttäytymiselle on aina jokin syy, kuten pelko. Pelkäävää eläintä ei saa pakottaa kohtaamaan pelkojaan, vaan se tulee siedättää pelon kohteeseen pikkuhiljaa. Onnistuneen siedätyksen aikana eläin ei koe pelkoa. 

Tilanteeseen rakentavasti suhtautuva ihminen tarkastelee asiaa aina eläimen näkökulmasta ja löytää eläinystävälliset tavat reagoida ja auttaa eläintä pärjäämään haastavissa tilanteissa. Kovakourainen kohtelu tai eläimen alistaminen ei kuitenkaan koskaan ole ratkaisu, vaan ihmisen tulee asettautua eläimen näkökulmaan. 


3. Auta minua sopeutumaan ihmisten maailmaan 

Eläin kohtaa arjessaan monia asioita, jotka ovat sille epäluonnollisia ja joiden opetteluun se tarvitsee aikaa ja tukea. Esimerkiksi kytkettynä kulkeminen, lajitovereista tai ihmisistä erossa oleminen sekä kiinnostavien asioiden ohittaminen tulee opettaa eläimelle pikkuhiljaa. 

On tärkeää muistaa, että eläin ei koskaan käyttäydy “väärin”, vaan eläimen käyttäytyminen kumpuaa aina sitä ympäröivistä elinolosuhteista. Ei-toivottuun käyttäytymiseen tulisi reagoida pohtimalla, mikä vallitsevissa elinolosuhteissa tai -ympäristössä aiheuttaa eläimessä tarpeen käyttäytyä tietyllä tavalla. Kiihtyykö se esimerkiksi koska se innostuu, vai koska sitä jännittää? 

Järjestele eläimen elinympäristöä niin, että eläimen arjessa on paljon mahdollisuuksia lajityypillisten tarpeiden tyydyttämiseen. Opeta eläimelle lisäksi ne taidot, joita siltä vaaditaan ihmisen maailmassa. 

Eläimen käyttäytyessä ei-toivotusti on ensisijaisen tärkeää selvittää syy käyttäytymiselle ja pyrkiä ratkaisemaan ongelma sitä kautta. Jos eläimen kanssa ilmenee sopeutumisongelmia, hae apua ongelmiin erikoistuneelta eläintenkouluttamisen ammattilaiselta. 


4. Tutustu tarpeisiini huolella 

Suurten ja pienten eläinten tarpeet ovat kaikki yhtä tärkeitä. Mikään eläin ei ole helppohoitoinen, vaan jokaisen eläinyksilön tarpeisiin tulee perehtyä huolellisesti ja rakentaa eläimen arki palvelemaan sen hyvinvointia. 

Eläin ei voi hyvin ihmisen luomassa ympäristössä, jos sillä ei ole mahdollisuutta toteuttaa laji- ja rotutyypillisiä käyttäytymistarpeitaan riittävästi. Näitä ovat esimerkiksi kaivaminen, nuuskiminen, kiipeileminen ja juokseminen. Ihminen voi tarjota eläimelle mahdollisuuksia tarpeiden täyttämiseen esimerkiksi koulutusharjoituksilla, ulkoilulla sekä monipuolisella virikkeellistämisellä ja aktivoinnilla. 

Kun eläin kokee säännöllisesti riittävissä määrin mielihyvää, se alkaa suhtautua asioihin optimistisesti. Se kohtaa uudet asiat uteliaasti ja innokkaasti ja on aktiivisesti vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Jos eläimen hyvinvointitekijät eivät ole tasapainossa, se suhtautuu ympäröivään maailmaan pessimistisesti. Tällainen eläin on varautunut, ehkä jopa pelokas tai passiivinen. Pessimistinen eläin kokee monet asiat uhkana ja sen turvallisuuden tunne on vaarantunut. 

Pessimistisestäkin eläimestä voi tulla optimistinen, kun sen hyvinvointiin panostetaan. Jokaisella eläimellä on oikeus kokea olonsa hyväksi joka päivä. 


5. Tarjoa minulle turvaa 

Turvallisuuden tunne on tärkeä kaikille eläimille. Turvallisuuden tunne rakentuu monista asioista: Tapahtumien ennakoitavuudesta, tarpeiden täyttymisestä ja kyvystä vaikuttaa siihen, mitä itselle tapahtuu. Jokaisella eläimellä on yksilöllinen kokemus juuri sille turvaa tuovista asioista. 

Kun eläin joutuu jännittävään tilanteeseen, jossa se on ahdistunut tai pelokas, sitä tulee pyrkiä auttamaan kaikin keinoin. Eläintä voi auttaa pyrkimällä helpottamaan tilannetta ja välttämällä jatkossa eläimen viemistä tilanteisiin, joissa se ei voi hyvin. 

Mikäli eläin kohtaa arjessaan jatkuvasti sen hyvinvoinnin vaarantavia tilanteita, eläintä kannattaa kouluttaa kohtaamaan nämä tilanteet. Jännittävien tilanteiden kohtaamisen kouluttamiseen käytetään siedätystä, eli samaa menetelmää, jolla voidaan esimerkiksi hoitaa ihmisen pelkoa tai allergiaa. Siedätyksessä tärkeintä on se, että eläin ei missään vaiheessa pelkää tai ahdistu. Epämiellyttävää asiaa lähestytään niin hitaasti, että eläin ei koe epämiellyttäviä tunteita koulutuksen aikana. 

Siedätyksessä jännittävän asian kohtaamistilanteeseen voidaan yhdistää myös miellyttäviä tunteita herättävä palkkio. Tätä koulutusmenetelmää kutsutaan vastaehdollistamiseksi. Siedätyksen tai vastaehdollistamisen harjoitteluun kannattaa pyytää matalalla kynnyksellä apua ammattitutkinnon suorittaneelta eläintenkouluttajalta.  

Pyri toimimaan kaikissa tilanteissa niin, että eläimen turvallisuuden tunne säilyy. 


6. Ole valmis mukautumaan 

Eläimen hankkiminen tarkoittaa aina kahden eri eläinlajin tarpeiden yhteensovittamista. Eläimen hyvinvointi on ihmisen vastuulla, joten ihminen joutuu usein sopeutumaan eläimen tarpeisiin. Myös omia tavoitteita, kuten harrastuslajeja tai kilpahaaveita, voi joutua muuttamaan, jos eläin ei sovellukaan ihmisen toivomaan harrastukseen. 

Kaikki eläimet vaativat hyvää hoitoa. Siihen kuluu paljon aikaa ja rahaa. Jotta eläimen hyvinvoinnista voi huolehtia, on myös tärkeää muistaa, että omia eläintietoja tulee päivittää säännöllisesti. Eläinten hyvinvointia koskeva tutkimustieto lisääntyy koko ajan, eikä kymmenen vuotta vanha tieto välttämättä päde enää. 

Eläimen myötä ihminen voi joutua luopumaan monista mukavuuksista ja hyväksymään esimerkiksi eläimen mukanaan tuomat jäljet kotonaan. Koiran kanssa täytyy käydä ulkona monta kertaa päivässä, ja kissalle täytyy järjestää kotiin paljon kissamaista tekemistä. Tähän on hyvä valmistautua huolella ennen eläimen hankintaa.  

Toisinaan voi olla järkevää etsiä eläimelle uusi koti, jos eläimen hyvinvoinnista huolehtiminen ole enää mahdollista oman elämäntilanteen muuttumisen myötä. 


7. Hae apua ja ole valmis päivittämään osaamistasi 

Eläimen käyttäytymisen taustalla voi olla monitahoinen kokonaisuus, aina arjen epätasapainosta ja kipukäyttäytymisestä opittuihin käyttäytymismalleihin. Ammattitaitoinen eläintenkouluttaja osaa ottaa huomioon kaiken tarvittavan ja ehdottaa yksilöllisesti parasta etenemistapaa tilanteen helpottamiseksi.  

Eläimenomistajan on tärkeää kyetä tarkastelemaan omia toimintatapojaan kriittisesti sekä olla avoin uuden oppimiselle ja omien toimintatapojensa eläinlähtöiselle kehittämiselle. Mitä voisin tehdä vielä paremmin eläimen hyvinvointia lisätäkseni? 

Älä jää eläimen kanssa kohtaamiesi käyttäytymishaasteiden kanssa yksin! Nykyään saa luotettavaa, ammattitaitoista apua ympäri Suomen. Lisäksi moni eläintenkouluttaja auttaa tilanteen salliessa myös etäyhteyksin. 


Jaa sivu
Skip to content