Elävien kettujen käyttö luolakoirakokeissa kiellettävä

27.3.2023

Olemme jo pitkään kritisoineet elävien kettujen käyttämistä luolakoirien taipumuskokeissa.

Toimme ympäristövaliokunnan kuulemisessa esiin huolemme elävien kettujen käyttämisestä luolakoirien taipumuskokeissa. Kokeissa käytettäviä kettuja on tyypillisesti pidetty turkistarhaa vastaavissa pelkistetyissä olosuhteissa, eivätkä kettujen pito-olosuhteet turvaa niiden hyvinvointia. Tammikuussa Ruokavirasto tosin linjasi vuosi sitten annetun oikeuden päätöksen mukaisesti, että luolakoirien taipumuskokeissa käytettäviin kettuihin tulee jatkossa soveltaa lemmikkieläimiin sovellettavia pitovaatimuksia.

Lisäksi koetilanne on ketulle äärimmäisen stressaava, kun koira tulee aivan viereen haukkumaan löytämäänsä saalista. Joskus koira pääsee vahingossa myös fyysiseen kontaktiin ketun kanssa.

Elävän ketun käyttö luolakoirien taipumuskokeissa ei ole tarpeellista luolametsästyksen jatkamisen kannalta. Näin ollen kyseessä on turhan kärsimyksen aiheuttaminen eläimille. Myös muun muassa seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta on päätynyt yksimielisesti suosittamaan elävällä kohde-eläimellä toteutettavien taipumuskokeiden kieltoa.

Ympäristövaliokunta oli asiasta samaa mieltä kanssamme. Valiokunta esittääkin, että elävien kohde-eläinten käyttökielto luolakoirien taipumuskokeissa toteutetaan nyt käsiteltävänä olevan eläinten hyvinvointilakiehdotuksen yhteydessä.

Maa- ja metsätalousvaliokunta totesi lopulta uutta eläinlakia koskevassa mietinnössään pitävänsä tärkeänä, että kielletyiksi katsottavista kilpailuista ja näyttelyistä, myös luolakoirien taipumuskokeista, annetaan tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. Tulemme jatkamaan vaikuttamistyötä, jotta elävien eläinten käyttö luolakoirien taipumuskokeissa kielletään.

Kirjoitus on alun perin julkaistu SEYn somekanavissa 22.2.2023. Kuva: Angelma/Pixabay (kuvituskuva).

Jaa sivu
Skip to content