Taloustutkimus: Suurin osa kaikkien hallituspuolueiden kannattajista vastustaa tuotanto- ja turkiseläinten häkkikasvatusta

10.10.2019

TIEDOTE 10.10.2019

Taloustutkimus toteutti syyskuussa 2019 SEY Suomen eläinsuojelun tilaaman tutkimuksen, jonka mukaan ylivoimainen enemmistö suomalaisista on sitä mieltä, että tuotanto- ja turkiseläinten tulisi päästä liikkumaan päivittäin usean neliömetrin alueella. Suomalaisista 53 % on erittäin ja 27 % melko samaa mieltä väittämän kanssa. Melko tai täysi eri mieltä väittämän kanssa on vain 7 % suomalaisista.

Kun kysymystä tarkastellaan puoluekannatuksen mukaan, käy ilmi, että vankimmin tuotanto- ja turkiseläinten liikkumisoikeuden puolella ovat SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat. SDP:n kannattajista 91 %, vihreiden kannattajista 93 % ja vasemmistoliiton kannattajista 90 % on erittäin tai melko samaa mieltä väittämän kanssa. Vasemmistoliiton kannattajien osalta tulos on suuntaa antava vastaajien alhaisen määrän vuoksi.

Myös hallitukseen kuuluvan keskustan kannattajista 73 % on erittäin tai melko samaa mieltä väittämän kanssa.

– On huomioarvoista, että kolme neljäsosaa hallituspuolue keskustan kannattajista, joista löytyy suuri osa maataloustuottajista, on häkkikasvatuskiellon kannalla. Keskustan olisi tärkeää ottaa huomioon tämä tulos ja edistää liikkumisvapauden takaamista eläimille, sanoo SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

Myös muiden suurimpien puolueiden kannattajista ehdoton enemmistö kannattaa tuotanto- ja turkiseläinten liikkumista päivittäin usean neliömetrin alueella. Kokoomuksen kannattajista 76 % ja perussuomalaisten kannattajista 65 % on erittäin tai melko samaa mieltä väittämän kanssa.

– Tutkimuksen tulos on selkeä viesti nykyhallitukselle, jonka tehtävänä on saattaa pitkään valmisteltu uusi eläinsuojelulaki päätökseen. On selvästi kansalaisten oikeudentajun vastaista, että eläimet eivät pääse liikkumaan kunnolla ahtaissa häkeissä ja parsissa. Vähintään muutaman neliömetrin liikkumistilan pitäisi olla kaikille eläimille itsestään selvyys.

Melko tai täysin eri mieltä väittämän kanssa on vain 7 % suomalaisista. 10 % ei ole samaa eikä eri mieltä, kun taas ”En osaa sanoa” -vastauksen antoi 3 % suomalaisista.

– Huomionarvoista on myös se, että väitteen kanssa eri mieltä on vain muutama prosentti suomalaisista. Eri mieltä olevia on eniten perussuomalaisissa, joissa sielläkin vain 14 prosenttia. Vihreissä taas eri mieltä olevia ei ole ollenkaan, ja SDP:ssäkin vain yksi prosentti. On tärkeää, että lainsäätäjä ottaa kansalaisten näkemyksen huomioon ja sisällyttää häkkikasvatuskiellon uuteen eläinsuojelulakiin, sanoo Pulli.

SEYn tämän vuoden Eläinten viikon teemana on Yksikään eläin ei ole häkkieläin. SEY kerää nimiä vetoomukseen tuotantoeläinten häkkikasvatuksen kieltämiseksi.

Lisätietoja:

toiminnanjohtaja Kati Pulli, SEY Suomen eläinsuojelu, 050 371 2740, kati.pulli@sey.fi

– SEYn aikaisempi tiedote tutkimuksesta: https://www.sey.fi/ajankohtaista/tiedotteet/1161-80-suomalaisista-haluaa-tuotanto-ja-turkiselaeimet-pois-ahtaista-haekeistae-ja-parsista

– Taloustutkimus Oy toteutti tutkimuksen tuotanto- ja turkiseläinten kohtelusta SEY Suomen eläinsuojelun toimeksiannosta 9.-12.9.2019. Tutkimuksessa kysyttiin: ”Suomessa pidetään miljoonia tuotanto- ja turkiseläimiä pienessä häkissä tai tilassa, jossa liikkuminen ei ole mahdollista. Kuinka samaa tai eri mieltä olette seuraavan väittämän kanssa: Tuotanto- ja turkiseläinten pitäisi päästä liikkumaan päivittäin usean neliömetrin alueella.

5) Erittäin samaa mieltä
4) Melko samaa mieltä
3) Ei samaa eikä eri mieltä
2) Melko eri mieltä
1) Täysin eri mieltä
Ei osaa sanoa.”

Kyselyn kohderyhmänä olivat 19–79 -vuotiaat suomalaiset. Kyselyyn vastasi 1 003 henkilöä. Tiedot kerättiin puhelinhaastatteluilla osana viikoittaista Telebus-kuluttajatutkimusta. Tutkimuksen virhemarginaali on enimmillään +/-3,2 %-yksikköä. Pienimpien puolueiden osalta vastauksia oli liian vähän, jotta niitä olisi mahdollista yleistää koskemaan suomalaisia.

– Miljoonia tuotanto- ja turkiseläimiä vuosittain pidetään ahtaissa häkeissä tai muissa liikkumisen estävissä rakenteissa Suomessa. Suurta osaa munijakanoista ja kaikkia turkiseläimiä pidetään koko niiden elämän ajan ahtaassa, verkkopohjaisessa häkissä. Emakkosikoja pidetään noin puolet elämästään kääntymisen ja liikkumisen estävässä häkissä. Lähes puolta Suomen lypsylehmistä pidetään jopa 10 kuukautta vuodesta kytkettyinä parteen, jossa ne voivat valita seisomisen tai makaamisen välillä.

– Suomessa vietetään Eläinten viikkoa 4.–10.10. Eläinten viikko on SEY Suomen eläinsuojelun vuonna 1959 aloittama eläinten hyvinvoinnin teemaviikko. Tänä vuonna viikon teemana on Yksikään eläin ei ole häkkieläin. Teemaviikon avaa maailman Eläinten päivä, jota juhlitaan vuosittain 4. lokakuuta. Kampanjan verkkosivut ovat osoitteessa Eläintenviikko.fi

SEY Suomen eläinsuojelu on Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. SEY on toiminut suomalaisen eläinsuojelun eturintamassa jo yli sadan vuoden ajan.

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Kuka eduskuntavaaliehdokkaista kieltäisi turkistarhauksen, entä laajentaisi eläinsuojelupoliisin toimintaa?

Animalian ja SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton vaalikoneessa kysyttiin mielipiteitä muun muassa turkistarhaukseen, kasvisruuan…

Lue lisää

80 % suomalaisista haluaa tuotanto- ja turkiseläimet pois ahtaista häkeistä ja parsista

Ylivoimainen enemmistö suomalaisista on sitä mieltä, että tuotanto- ja turkiseläinten tulisi päästä liikkumaan päivittäin usean neliömetrin alueella. Suomalaisista 53 % on erittäin ja 27 % melko samaa väittämän kanssa.

Lue lisää

Euroopanlaajuinen kansalaisaloite tuotantoeläinten häkkikasvatuksen lopettamiseksi saavutti 1,5 miljoonaa allekirjoitusta

End the Cage Age -kansalaisaloite tuotantoeläinten häkkikasvatuksen lopettamiseksi on kerännyt vaaditut vähintään miljoona allekirjoitusta.

Lue lisää
Jaa sivu
Skip to content