Yleiset sopimusehdot

Tutustuthan sopimusehtoihin jo ennen adoptiohakemuksen tekemistä. Ehdot ovat voimassa toistaiseksi ja koskevat lähtökohtaisesti kaikkia kissojen adoptointeja. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

ELÄIMEN KUNTO

Ostaja on tarkastanut kissan ja hyväksyy sen siinä kunnossa, kuin se on luovutushetkellä. Myyjä vakuuttaa kertoneensa kaikki tiedossaan olevat eläintä koskevat tiedot.

Uuden omistajan tulee varautua siihen, että kissalla voi myöhemmin ilmetä sairauksia, joita ei löytöeläinkodissa ole havaittu. Löytöeläinkoti ei ole vastuussa kissan piilevistä sairauksista, tartuntataudeista tai käytösongelmista.

OMISTUS- JA HALLINTAOIKEUS

Kissan omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun kauppasumma on kokonaisuudessaan maksettu ja luovutussopimus allekirjoitettu.

Löytöeläinkodin vastuu eläimestä päättyy sopimuksessa mainittuna kaupantekopäivänä ja siirtyy kokonaisuudessaan kissan uudelle omistajalle.

Kissan mukana luovutetaan sen mahdollinen rokotuskortti ja muut viralliset paperit.

Uusi omistaja ei saa luovuttaa tai myydä kissaa eteenpäin ilman löytöeläinkodin lupaa. Mikäli kissa palautuu löytöeläinkodille, maksettua kauppasummaa ei palauteta.

ELÄIMESTÄ HUOLEHTIMINEN

Kissan uusi omistaja sitoutuu huolehtimaan kissasta, sen ruokinnasta, terveydenhoidosta ja hyvinvoinnista eläinten oikeuksia ja eläinsuojelulakia noudattaen.

Löytöeläinkodista otetulla eläimellä ei saa teettää pentuja. Mikäli kissa on luovutushetkellä leikkaamaton, tulee uuden omistajan viedä kissa kastroitavaksi/steriloitavaksi heti kun se on mahdollista, viimeistään kissan täytettyä 12kk.

Kissoja ei luovuteta vapaasti ulkoileviksi.

YHTEYDENPITO

Uuden omistajan toivotaan kertovan kissan kuulumisista säännöllisesti. Löytöeläinkodin edustajalla on oikeus käydä katsomassa kissaa ja jos hän toteaa sen hoidon laiminlyödyksi, tai jonkin yllä mainitun sopimuskohdan rikotuksi, on yhdistyksellä oikeus ottaa kissa välittömästi takaisin.

Uusi omistaja sitoutuu ilmoittamaan yhteystietojensa muuttumisesta yhdistykselle.

Jaa sivu
Skip to content