Heli Castrén -apuraha myönnettiin kahdelle ajankohtaiselle tutkimushankkeelle – Apurahalla tuetaan hevosten suun ja lyhytkuonoisten koirien terveyden tutkimista

11.8.2020

SEY Suomen eläinsuojelu on myöntänyt Heli Castrén -apurahan tänä vuonna kahdelle erilliselle tutkimushankkeelle. Apuraha myönnettiin Kati Tuomolan hevosen suun terveyttä käsittelevälle tutkimukselle ja Iida Niinikosken lyhytkuonoisten ja -kalloisten koirarotujen hengitystieoireyhtymää tutkivalle hankkeelle.

– Koirien liikajalostamiseen ja lyhytkuonoisten koirien terveysongelmiin osataan nykyisin suhtautua aiempaa kriittisemmin, mikä kertoo positiivisesta muutoksesta. Tietoa näiden rotujen terveydestä tarvitaan silti lisää, sanoo SEYn toiminnanjohtaja (vs.) Maria Lindqvist.

– Myös hevosten suun terveys on ollut viime vuosina paljon esillä. Tuomolan tutkimuksissa esiin noussut tieto hevosten suuvaurioista on herättänyt laajasti huolta hevosen hyvinvoinnista. Molemmat apurahan saaneet tutkimushankkeet käsittelevät ajankohtaisia ja merkittäviä eläinsuojeluongelmia. On hienoa, että aiheista saadaan lisää tutkittua tietoa, sanoo Lindqvist.

Hevosen suunterveys vaatii huomiota

Kati Tuomolan väitöskirjatutkimus käsittelee hevosen suuhun laitettavan kuolaimen aiheuttamia vaurioita kenttäratsastuksessa ja raviurheilussa käytettävillä hevosilla. Etenkin ravihevosten suunterveys on ollut paljon esillä Tuomolan julkaistua ensimmäiset suututkimustensa tulokset muutama vuosi sitten. Tutkimuksissa selvisi, että suurimmalla osalla tutkituista ravihevosista löytyi kuolaimen aiheuttamia eriasteisia suuvaurioita. Myös noin puolella tutkituista kenttähevosista havaittiin suuvaurioita.

Tuomola pitää kuolaimiin liittyviä suuvaurioita merkittävänä hevosen hyvinvointia heikentävänä tekijänä.

– Hevosen suu on tuntoherkkä. Kipu vaikuttaa hevosen mielenlaatuun ja sitä kautta käyttäytymiseen. Kuolaimiin liittyvät suuvauriot ovat ihmisen aiheuttamia, mutta ne jäävät helposti huomaamatta. Lisäksi suuvauriot on myös helppo jättää huomaamatta. Vauriot eivät tavallisesti näy ulospäin, vaan niiden toteaminen vaatii erillisen tutkimuksen, Kati Tuomolakertoo.

– Huomion kiinnittäminen hevosen suunterveyteen on tärkeää, sillä ihmisellä on velvollisuus pitää huolta hevosen hyvinvoinnista. Toivon, että tutkimustyö lisää tietoisuutta suuvaurioista ja omatoimisen tarkkailun tärkeydestä. Tutkimuksen avulla voidaan lisäksi oppia tunnistamaan riskiryhmään kuuluvia hevosia, kertoo Tuomola.

Lyhytkuonoisten koirien terveydestä ei tiedetä vielä tarpeeksi

Iida Niinikosken väitöskirjatutkimus lyhytkuonoisten ja -kalloisten eli brakykefaalisten koirien hengitystieoireyhtymästä auttaa hankkimaan lisää tietoa brakykefaalisten koirien keskeisistä terveysongelmista. Väitöskirjatutkimuksen yhtenä tarkoituksena on tutkia, aiheuttaako brakykefaalinen hengitysoireyhtymä hiljaisen tulehdustilan.

– Lyhytkuonoiset koirarodut ovat hyvin suosittuja. Niillä esiintyy kuitenkin lyhytkuonoisuudesta johtuvia terveysongelmia. Näillä koirilla on todettu unenaikaisia hengityshäiriöitä, jotka muistuttavat ihmisten uniapneaa. Ihmisillä uniapnea on yhdistetty elimistön hiljaiseen tulehdustilaan ja sydän- ja verisuonisairauksiin. Vielä ei kuitenkaan tiedetä, esiintyykö koirilla hiljaista tulehdustilaa ja liittyykö se hengityshäiriöihin, Iida Niinikoski kertoo.

Tutkimuksesta saatava tieto osoittaa, miten brakykefaalinen hengitystieoireyhtymä vaikuttaa koiran hyvinvointiin ja terveyteen.

Lisätietoja:

Heli Castrén oli suomalaisen eläintutkimuksen uranuurtaja. Castrén väitteli ensimmäisenä Suomessa kotieläinten käyttäytymistieteestä. Hänen vuonna 1993 valmistunut väitöskirjansa käsitteli sikaemakon hormonitoimintaa ja pesänrakennusta sekä imetykseen liittyvää emakon ja pikkuporsaiden vuorovaikutusta. Myöhemmin Castrén keskittyi pikkuvasikoiden hyvinvoinnin ja käyttäytymisen tutkimiseen. Castrén keräsi aiheen ympärille poikkitieteellisen, yli tiedekunta- ja ministeriörajojen ulottuvan tutkimusryhmän.

Castrén teki aktiivisesti myös eläinsuojelutyötä. Hän oli SEYn hallituksen jäsen vuosina 1989 – 1995, ja vuodesta 1991 lähtien hän toimi hallituksen varapuheenjohtajana. Castrén kuoli 1996.

Haastattelut:

Kati Tuomola

Eläinlääkäri, tohtorikoulutettava / Hevosen suututkimukset
kati.tuomola@helsinki.fi
P. 044 522 2660

Iida Niinikoski

Eläinlääkäri, tohtorikoulutettava/Brakykefaaliset
iida-maria.niinikoski@helsinki.fi
P. 044 964 5612


Maria Lindqvist

toiminnanjohtaja (vs.)
SEY Suomen eläinsuojelu
maria.lindqvist@sey.fi
P. 050 371 2740

Jaa sivu
Skip to content