Hur ska man agera vid införsel av sällskapsdjur från Ukraina till Finland

9.3.2022

Denna anvisning är en förhållningsregel som SEY Finlands djurskydd utarbetat för situationer där sällskapsdjur förs in i Finland från Ukraina. SEY vill att informationen ska delas till de instanser som är på väg till Finland med sällskapsdjur från Ukraina. Anvisningen kommer att uppdateras om det blir några ändringar i myndighetsanvisningar. Rekommendationen är för närvarande att privatpersoner inte ska resa till Ukraina eller dess närområden för att hjälpa till eller leverera varor.


Om man ändå har rest till området eller tänker resa dit är det ytterst viktigt att beakta följande om det finns planer på att transportera familjer till Finland som har sällskapsdjur med sig: 

  • Endast sällskapsdjur som reser med sina ägare får föras in i Finland från Ukraina utan förhandsansökan eller tillstånd. För andra djur gäller normala importbestämmelser. 
  • Eftersom det förekommer djursjukdomar i Ukraina som inte finns i Finland samt sjukdomar som smittas från djur till människor, som till exempel rabies, får man inte transportera flera djur samtidigt och djuren får inte vara i kontakt med varandra. Andra än djurägarna ska inte röra djuren. 
  • Ägarna eller deras representanter ska visa djuret och eventuella dokument för det till finska tullen direkt vid ankomst till gränsen. Eftersom Finland i huvudsak är fritt från echinokockar ges djuren bland annat medicinering direkt vid gränsen för att Finland även fortsättningsvis ska vara fritt från echinokockar. Tullen ger närmare instruktioner vid gränsen. 
  • Finska tullen kan hänvisa djurets ägare eller familjen till en vårdplats om ägarna eller deras representanter inte har någon karantänsplats att vara på som uppfyller villkoren. Man kan också försöka med hjälp av djurskyddsföreningen att hitta en vårdplats för djuret för karantänstiden. 
  • När djurägarna anländer till en ort ska ägarna eller deras representant omedelbart kontakta stads- eller kommunveterinären. Veterinären undersöker djurets chipmärkning och rabiesvaccinationer och fastställer rabiesantikroppar. Vid behov chipmärks och vaccineras djuret. SEY rekommenderar att uppgifterna om djurets id-märkning och ägarskap omedelbart registreras i tjänsten Turvasiru.fi, Finska Kennelklubbens register eller Suomen Kissaliittos register.
  • Karantänen fortsätter i regel 30 dygn efter vaccinationen om myndigheterna inte bestämmer annat. 30 dagars isolering gäller även djur som har vaccinerats redan i Ukraina. Om importskyldigheterna är bristfälliga kan isoleringen vara även längre ifall myndigheterna bestämmer så.
  • Under isoleringen minimeras djurets kontakter med andra djur och andra människor än dess familjemedlemmar. En hund får rastas i koppel men den som rastar måste se till att hunden inte umgås med andra djur.
  • Om ett sällskapsdjur som har införts från Ukraina biter en människa ska man kontakta hälsovården och berätta att ett sällskapsdjur från Ukraina har bitit patienten.
  • Karantänsplatsen ska vara sådan att isolering av djuret i praktiken är möjligt.
Jaa sivu
Skip to content