Vieraslajit

”Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella. Vieraslaji on ihmisen myötävaikutuksella ylittänyt luontaiset leviämisesteet, kuten meren tai vuoriston. Yleensä vieraslajit sopeutuvat huonosti uuteen elinympäristöönsä ja tuhoutuvat nopeasti. Joissakin tapauksissa vieraslajit kuitenkin menestyvät, muodostavat lisääntyvän kannan ja vakiintuvat osaksi uutta elinympäristöään.Jotkin vieraslajeista menestyvät erityisen hyvin ja ovat huomattava uhka aiheuttaessaan vakavaa vahinkoa alkuperäislajeille, ekosysteemeille, viljelykasveille, metsätaloudelle tai muille elinkeinoille. Ne voivat myös aiheuttaa huomattavaa taloudellista haittaa vaikuttamalla ihmisten, eläinten tai kasvien terveyteen tai kiinteistöjen arvoon. Haitat voivat myös olla sosiaalisia tai esteettisiä. Tällaisia selkeitä haittoja aiheuttavia vierasperäisiä lajeja kutsutaan haitallisiksi vieraslajeiksi.” (Lähde: Vieraslajit.fi)

Luonnonsuojelulaki (LSL 43§) kieltää vierasperäisten lajien levittämisen luontoon, jos on olemassa vaara, että niistä voi syntyä pysyvä kanta. Monilla meistä kasvaa pihallamme haitalliseksi luokiteltuja vieraslajeja. Ja vaikka ne voivatkin olla näyttäviä, kauniita ja ihania, niillä on monenlaisia haittavaikutuksia paikallisiin ekosysteemeihin.

Ensimmäinen askel on tunnistaa haitalliset vieraslajit. Suomen Luonnonsuojeluliitto on koonnut näppärän tietopaketin haitallisten lajien tunnistamisesta, ja kuinka tämän jälkeen tulee toimia: http://www.sll.fi/mita-sina-voit-tehda/omalla-pihalla/tunnista-vieraslajit 

 Kuvissa vieraslajit: espanjansiruetana ja lupiini        

Jaa sivu