ELÄIN HÄDÄSSÄ

Kuinka toimia kun eläin on hädässä?

Jokaisella on velvollisuus auttaa selkeästi hädässä olevaa eläintä. Yleisestä auttamisvelvollisuudesta on säädetty eläinsuojelulaissa. Loukkaantuneiden rauhoitettujen eläinten auttamiseen velvoittaa luonnonsuojelulaki ja metsästyslaki puolestaan velvoittaa riistaeläinten ja rauhoittamattomien eläinten auttamiseen.

Ohessa tietopaketti siitä, kuinka tunnistaa hädässä oleva eläin, ja kuinka hädässä olevaa eläintä voi auttaa.

Yleisiä ohjeita

Eläimiä koskevissa hätätilanteissa soitetaan hätänumeroon 112, kun yleinen turvallisuus vaarantuu merkittävästi tai silloin, kun tehtävään tarvitaan viranomaisten erityiskalustoa tai -asiantuntemusta (esimerkiksi hirvi juoksee moottoritiellä, hevonen on juuttunut ojaan).                                                                                                                                       Uuden ohjeen mukaan eläintenperlastutehtävät kuuluvat kunnallisille pelastuslaitoksille. Eli jos lokki on loukannut siipensä tai kissa juuttunut puuhun, yleiseen hätänumeroon 112 ei saa enää soittaa. Pohjois-Karjalan alueella ota yhteyttä päivystävään paloesimieheen 050 5928130.

Pelastuslaitos muistuttaa, että ennen eläimen auttamista on varmistuttava siitä, että sen auttaminen ei aiheuta vaaraa itselle tai muille. Jos mahdollista, soita aina asiantuntevaan hoitopaikkaan ennen kuin kosket eläimeen. Etenkin jos kyseessä on poikanen, soita ja kysy neuvoa ennen eläimeen koskemista, ellet ole täysin varma siitä, että se on orpo.

Suojakäsineitä on käytettävä käsiteltäessä sairasta, loukkaantunutta tai kuollutta eläintä. Käsittelyn jälkeen kädet on pestävä huolellisesti.

Jos eläin on vakavasti loukkaantunut, on löytäjän lopettava se, tai huolehdittava siitä, että se lopetetaan. Jos itsellä ei ole valmiuksia lopettaa loukkaantunutta luonnonvaraista eläintä, otetaan yhteys poliisiin soittamalla hätänumeroon 112. Poliisi tai poliisin määräämä taho tulee lopettamaan loukkaantuneen eläimen. Luonnonvaraisen eläimen lopettamisesta lainsäädännössä: 4.4.1996/247 ote pykälästä 14: Sairaat tai vahingoittuneet eläimet: ”Sairasta, vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä on pyrittävä auttamaan. Jos eläin on kuitenkin sellaisessa tilassa, että sen hengissä pitäminen on ilmeistä julmuutta sitä kohtaan, eläin on lopetettava tai on huolehdittava siitä, että se lopetetaan.”

Lemmikkieläinten lopetus on eläinlääkäreiden vastuulla ja kustannuksista huolehtii eläimen omistaja.

Jaa sivu