Auton töytäisemä eläin

Jos autoilija töytäisee eläintä, on hänen pysähdyttävä turvalliseen paikkaan  ja käydä tarkistamassa eläimen kunto. Lain mukaan loukkaantunutta eläintä on autettava. Avun tapeessa olevan eläimen heitteillejättö on rikos.

Loukkaantuneen luonnonvaraisen eläimen lopettaa tarvittaessa poliisi, puh. 112.

Autoilijan ohjeet eläinkolarin sattuessa

(Lähde: Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistys ry)

§  Pysäytä autosi, mutta varo ja tarpeen mukaan varoita muita autoja. Loukkaantunutta eläintä on autettava (ELS 14 §). Kuolleelta näyttävä eläin voi olla halvautunut tai liikuntakyvyttömäksi ruhjoutunut. Jos et auta sitä, se voi joutua odottamaan kuolemaa jopa useita päiviä.

§  Lähesty eläintä rauhallisesti, vältä äänekkyyttä ja äkkinäisiä liikkeitä. Varaudu siihen, että eläin voi puolustautua tai paeta vammautuneena, kun sitä kosketaan.

§  Loukkaantunut eläin on päästettävä kärsimyksistään tai toimitettava hoitoon. Jätä hoitotoimenpiteet asiantuntijoille. Eläimen hoitaminen vaatii osaamista.

§  Jos olet neuvoton, pysäytä ohiajava auto tai pyydä apua lähimmästä talosta.

§  Muista, että eläimen heitteillejättö on rikos.

Jos eläin on iso:

§  Soita hätänumeroon ja pyydä paikalle poliisi. Jos joudut liikenneonnettomuuteen suurpedon kanssa, pysy autossa ja soita hätänumeroon 112. Loukkaantunut suurpeto on ihmiselle vaarallinen.

§  Jos eläin jatkaa matkaansa kolarin jälkeen esimerkiksi metsään tai pellolle, eläimen maastoon menemisen kohta on hyvä merkitä. Se auttaa poliisin kautta paikalle tulevia jäljestäjiä loukkaantuneen eläimen löytämisessä. Loukkaantuneena pakenevaa eläintä ei pidä seurata. Se asettuu aloilleen lähistölle, ja se löydetään myöhemmin jälkikoiran avulla.

§   Älä yritä lopettaa isoa eläintä lapiolla tai muulla työkalulla. Iso eläin on lopetettava ampumalla. Jos poliisi ei pääse paikalle, kysy apua lähimmästä talosta.

Jos eläin on pieni:

§  Lopeta pahasti vammautuneen eläimen kärsimykset. Käytä kookasta kiveä, vankkaa pulttiavainta, tunkkia tai tukevaa kalikkaa. Kohdista voimakas isku eläimen kallon leveimpään kohtaan. Varmista, että eläin on kuollut.

§  Loukkaantunut kissa ja koira pitää toimittaa eläinlääkärin hoitoon. Kissasta ja koirasta pitää aina ilmoittaa poliisille.

§  Lievästi loukkaantuneen luonnonvaraisen eläimen voi toimittaa hoitoon lähimpään eläinpuistoon, Pyhtään lintutaloon tai joihinkin paikallisiin eläinsuojeluyhdistyksiin. Kysy puhelinnumeroa poliisilta. Pakkaa eläin ilmavasti vahvaan pahvilaatikkoon. Muista kuitenkin, että kuljetus voi joskus olla vain eläimen kärsimysten pitkittämistä.

§  Kuollut eläin tulee siirtää tieltä syrjään. Voit myös auttaa tutkijoita lähettämällä eläimen yliopiston käyttöön.

Hirvieläinonnettomuudet

(Lähde: Liikenneturva.fi)

Hirvikolarin syntyyn on usein myötävaikuttamassa jokin häiriötekijä kuten näköeste, vastaantulija, huonot sääolot tai kuljettajan ajatusten suuntautuminen muuhun toimintaan, joka vaikeuttaa tielle säntäävän hirven huomaamista. Hirvieläinonnettomuuksista lähes kaksi kolmasosaa ajetaan hämärässä tai pimeässä Riski törmätä hirveen tai muuhun hirvieläimeen on suuri niillä alueilla, joissa hirviaidat alkavat ja loppuvat. Ajallisesti hirvionnettomuudet taas sijoittuvat lähitunteihin ennen ja jälkeen auringonlaskun. Hirvet liikkuvat aktiivisimmin eritoten aamu- ja iltahämärissä. Eniten hirvet ovat liikkeellä rykimän, eli hirvien kiiman aikana loka-marraskuussa. Toinen hirvien vilkkaan liikehdinnän aika ajoittuu touko-kesäkuuhun, jolloin hirviemot vieroittavat ylivuotiset vasansa. Nämä yksin liikkumaan tottumattomat nuoret hirvet eksyvät herkästi autoteille myös yllättävistä paikoista, joissa hirvistä ei välttämättä varoiteta liikennemerkillä. Vanhemmat hirvet ylittävät tien yleensä tietystä paikasta.

Onnettomuuden välttämiseksi:

§  Vähennä nopeutta hirvivaara-alueella ja jarruta heti, jos havaitset jotain poikkeavaa.

§  Käytä mahdollisimman paljon kaukovaloja.

§  Tarkkaile tien vierustoja, erityisesti paikoissa, joissa puita tai pensaikkoa kasvaa tien lähellä.

§  Jos eläin juoksee tielle, yritä väistää takaa.

Toiminta onnettomuustilanteessa:

§  Varoita muuta liikennettä, ja vie varoituskolmio paikalleen.

§  Auta ja hälytä apua, jos onnettomuudessa on loukkaantuneita (hätänumero 112).

§  Ilmoita aina poliisille (112).

Porokolarin välttäminen:

§  Varaa poronhoitoalueella liikkuessasi riittävästi aikaa matkantekoon.

§  Aja nopeutta, jossa hallitset auton yllättävissäkin tilanteissa.

§  Ole erityisen varovainen mutkissa ja notkelmissa.

§  Tarkkaile teiden varsia. Talvella jäljistä lumessa voidaan päätellä porojen olevan liikkeessä.

§  Varaudu kun näet yhden poron, lähistöllä on melko varmasti lisää, sillä poro on laumaeläin.

§  Käytä kaukovaloja jo hämärässä, jolloin porojen silmät kiiluvat kauas valokiilassa varoitusmerkkinä.

Kuinka toimit poro-onnettomuudessa:

§  Käytä varoituskolmiota muiden varoittamiseen.

§  Huolehdi loukkaantuneiden henkilöiden ensiavusta ja soita hätäkeskukseen (112).

§  Siirrä ruho pientareelle ja merkitse paikka näkyvästi paliskunnan arviomiestä varten. Älä ota ruhoa mukaasi.

Vahingonkorvaukset poro-onnettomuuksissa:

§  Liikennevakuutus korvaa porokolareissa sattuneet henkilövahingot.

§  Omalle ajoneuvolle yhteentörmäyksessä aiheutuneet vauriot korvaa hirvivahinkovakuutus, joka sisältyy vain vapaaehtoisen autovakuutuksen Kasko-yhdistelmiin.

§  Hirvivahinkovakuutus ei korvaa väistämisvahinkoja. Korvauksesta vähennetään vakuutuskirjaan merkitty omavastuu.

§  Korvaukset eivät vaikuta bonuksiin.

§  Poronomistaja saa korvauksen paliskuntansa kautta.

Muut eläimnet


(Lähde: Liikenneturva.fi)

Tieliikennelain mukaan ajoneuvon kuljettajan on noudatettava tarpeellista varovaisuutta ja käytettävä riittävän alhaista nopeutta lähestyessään tiellä olevaa hevosta, karjaa tai vastaavia kotieläimiä. Eläimet, joita kuljetetaan tiellä, on pidettävä kytkettyinä tai niitä on vartioitava siten, etteivät ne aiheuta vaaraa tai kohtuutonta haittaa liikenteelle.

Myös pieneläimiä juoksee tien poikki aika ajoin. Jarruttamista ennen kannattaa vilkaista taustapeiliin peräänajojen välttämiseksi. Pieneläimen väistämiseksi kannattaa välttää äkillisiä ohitusliikkeitä, joiden seurauksena auto voi päätyä ojanpenkkaan tai vastaantulevien kaistalle, jolloin syntyy riski isompaan onnettomuuteen. Omalta kaistaltaan poistuva autoilija on aina syyllinen mahdolliseen liikenneonnettomuuteen.

Ihanteellisinta olisi, jos eteen tuleva tilanne pystyttäisiin arvioimaan ennen toimintaa, mutta useimmiten tilanteet kehittyvät nopeasti. Etukäteen voi jokainen autoilija ja motoristi miettiä mahdollisia riskitilanteita ja niissä toimintaa jo etukäteen.

Jos ajaa eläimen yli, on kuljettajalla eettinen velvollisuus mennä katsomaan, miten sille kävi, toki muun liikenteen huomioon ottaen. Pahasti loukkaantunut eläin pitää lopettaa. Asiasta voi ilmoittaa myös poliisille, joka hoitaa tehtävän autoilijan puolesta.

Jaa sivu