Haukkuminen

Vaikka jatkuva haukkuminen saataa olla merkki koiran hädästä, se ei yksin ole syy tehdä eläinsuojeluilmoitusta.

Kerrostalossa haukkuva koira

Tällaisessa tapauksessa ensisijaisesti kannattaa ottaa yhteyttä koiran omistajaan ja keskustella asiasta. Usein omistaja ei ole tietoinen koiransa haukkumisesta ja on halukas kouluttamaan koiran hiljaiseksi. Huomaathan, että tämä ei onnistu päivässä parissa. Voit myös olla apuna kouluttamisessa raportoimalla edistymisestä naapurillesi. Mikäli häirintä jatkuu, ota yhteyttä isännöitsijään. Talon järjestyssäännöistä käy ilmi hiljaisuuteen velvoittava aika. Voit ilmoittaa myös SEYn eläinsuojeluneuvojille

Omakotitalon pihalla haukkuva koira

Järjestyslaissa kielletään häiriön aiheuttaminen metelöimällä. Järjestyslakia valvoo poliisi. Eläinsuojeluyhdistys ei selvittele haukkumisesta johtuvia naapuririitoja eikä hae pois haukkuvia koiria. Mikäli keskustelut koiran omistajan kanssa eivät auta, ole yhteydessä poliisiin. Huomaathan, että järjestyslaki kieltää myös uhkailun, eli jätä asia suosiolla virkavallan hoidettavaksi.

Järjestyslaki 27.6.2003/612 2 luku

Järjestyksen ja turvallisuuden vaarantaminen sekä häiriön aiheuttaminen

3§ Yleisen järjestyksen häiritseminen ja turvallisuuden vaarantaminen
Yleisen järjestyksen häiritseminen tai turvallisuuden vaarantaminen yleisellä paikalla on kielletty:

1) metelöimällä ja muulla vastaavalla tavalla;

2) toistuvilla uhkaavilla eleillä, hyökkäävillä liikkeillä, suullisesti esitetyillä uhkailuilla ja muulla vastaavalla, pelkoa herättävällä uhkaavalla käyttäytymisellä;

3) ampumalla, heittämällä esineitä tai muulla vastaavalla tavalla.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu toiminta on kielletty myös muualla kuin yleisellä paikalla, jos toiminnan vaikutus ulottuu yleiselle paikalle.

Kuva: Suvi Elo

Jaa sivu
Skip to content