Kutsu Kasey:n syyskokoukseen 19.11.2023

Tervetuloa Kaakkois-Suomen eläinsuojeluyhdistys ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen!

Aika: sunnuntai 19.11.2023 klo 14.00

Paikka: Eläinsuojelukeskus Miu, Itäinen Kanavatie 6, 53420 Lappeenranta

Kokouksessa käsitellään seuraavat syyskokouksen asiat:

1.     Kokouksen avaus 

2.     Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa           

3.     Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.     Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.     Vahvistetaan toimintasuunnitelma, jäsenmaksujen ja muiden syyskokouksessa käsiteltävien maksujen suuruudet, sekä tulo ja menoarvio 

6.     Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet

7.     Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja

8.     Muut asiat

9.     Kokouksen päättäminen

Kokous on avoin kaikille Kaakkois-Suomen eläinsuojeluyhdistyksen jäsenille. Kutsumme kaikki jäsenemme tutustumaan yhdistyksen toimintaan ja ideoimaan yhdistyksen toimintaa sekä seuraavaa toimintavuotta 2024 yhdessä! 

Mikäli haluat liittyä jäseneksi, voit tehdä sen nettisivuillamme https://sey.fi/kaakkois-suomi/kaakkois-suomen-elainsuojeluyhdistys/yhdistys/liity-jaseneksi/

Syyskokouksessa valitsemme yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallitukseen kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on syyskokousten välinen aika. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan siten, että puolet varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa. Erovuoroiset voidaan valita uudelleen.

Hallituksen puheenjohtajan, varsinaisten jäsenten, varajäsenten sekä muiden toimihenkilöiden on oltava yhdistyksen toimintasääntöjen 3 §:ssä tarkoitettuja yhdistyksen varsinaisia henkilöjäseniä. Yhdistyksen säännöt osoitteessa https://sey.fi/kaakkois-suomi/kaakkois-suomen-elainsuojeluyhdistys/yhdistys/yhdistyksen-saannot/

Jos olet kiinnostunut toimimaan yhdistyksen puheenjohtajana tai hallituksen jäsenenä, laitathan esittelyn itsestäsi sähköpostilla kasey.sihteeri@gmail.com. Voit myös asettua ehdolle vasta kokouksessa. 

Lämpimästi tervetuloa!

Kutsu julkaistu kotisivuilla 5.11.2023

Jaa sivu