Suositeltavaa lukemista

Alla lista hyväksi havaitsemistamme materiaaleista. Muistathan aina mitä tahansa aineistoa lukiessasi lähdekritiikin, eli tiedonlähteesi käyttökelpoisuuden. Kiinnitä huomiota mm. tiedontuottajan luotettavuuteen, lähteiden alkuperään, ajankohtaisuuteen ja julkaisuvuoteen. Varsinkin eläinten kouluttamisesta on vallalla monia, toisistaan rajustikin poikkeavia käsityksiä. Yhdistyksemme kannustaa eläinten omistajia käyttämään koulutuskeinonaan positiivista vahvistamista rankaisujen sijaan. Eläinkoti Pesän hoitajille olemme hankkineet luettavaksi Päivi Ylikorven Kissanhoidon käsikirjan (2013).

KissatTelkänranta, Helena. Matka kissan mieleen. 2011.
Väyrynen, Elina & Nyström, Jan. Kissan aktivointi. 2009.
Ylikorpi, Päivi. Kissanhoidon käsikirja. 2013.

Koirat
SEY Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto ry. Hyvinvoiva koira. SEYn opas koiranhoitoon. 
Kts. Viipurin Koirat ry:n suositeltavaa lukemista.

Muut
Telkänranta, H. Millaista on olla eläin? 2015.
Telkänranta, H. Eläin ja ihminen. Mikä meitä yhdistää? 2016

Jaa sivu