Yhdistys

Kaakkois-Suomen Eläinsuojeluyhdistys r.y., entinen Lappeenrannan Seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y., on aloittanut toimintansa vuonna 1970. Yhdistys toimii Kaakkois-Suomen alueella Etelä-Karjalan (Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Savitaipale ja Taipalsaari) ja Etelä-Kymenlaakson (Pyhtää, Kotka, Hamina, Virolahti ja Miehikkälä) maakunnissa. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenranta ja olemme valtakunnallisen SEY Suomen eläinsuojelu ry:n paikallisyhdistys. Teemme yhteistyötä mm. Kaakkois-Suomen eläinsuojeluviranomaisten ja paikallisten eläinlääkäreiden kanssa, muiden eläinsuojelu- ja eläinjärjestöjen kanssa, sekä lemmikkitarvikeliikkeiden ja muiden alojen yritysten kanssa. KASEY ry:llä on tällä hetkellä noin 370 jäsentä.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää eläinsuojelua ja suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta sekä edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. Yhdistyksen toimintaa ohjaavat arvomme kunnioittaen, auttaen, sydämellä, eläinten puolesta ja yhdessä. Toimintamuotojamme ovat mm. eläinsuojelukeskuksen toiminta, huostaanotettujen ja muiden kodittomien eläinten vastaanottaminen, hoitaminen sekä uudelleenkotiuttaminen, varainhankinta apua tarvitsevien eläinten auttamiseksi, leikkaus-, sirutus-, rokotus- ja muiden eläinsuojelullisten tapahtumien järjestäminen, eläinsuojelu- ja eläinten hyvinvointineuvonta sekä sellaisiin tapahtumiin osallistuminen, jossa voidaan tehdä valistustyötä sekä tiedottaa yhdistyksen toiminnasta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • pyrkii vaikuttamaan eläinsuojelulainsäädäntöön sekä viranomaisten toimintaan ja päätöksiin antamalla lausuntoja, ehdotuksia ja kannanottoja, jotka edistävät eläinten hyvää kohtelua
 • neuvoo ja opastaa eläintenomistajia toimimaan tavalla, joka edistää eläinten hyvinvointia
 • harjoittaa tarkoitusperiensä mukaista nuorisotoimintaa
 • harjoittaa julkaisu-, valistus- ja koulutustoimintaa
 • järjestää esitelmätilaisuuksia, kokouksia, eläinsuojelupäiviä ja muita samantapaisia tilaisuuksia
 • ottaa palvelukseensa puhujia, neuvojia, valvojia ja asiamiehiä
 • toimii muillakin vastaavilla tavoilla, jotta eläinten hyvä kohtelu ja rakkaus eläimiin lisääntyisivät
 • ylläpitää rekisteröimättömiä jaostoja

Toiminnan tukemiseksi yhdistyksemme voi 

 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • järjestää myyjäisiä, arpajaisia ja varainkeräyksiä
 • ostaa ja välittää jäsenilleen eläintenhoito- ja suojeluvälineitä sekä myydä merkkejä, kortteja ja adresseja sekä harjoittaa kioskitoimintaa.

Kaakkois-Suomen Eläinsuojeluyhdistys ry ei toimi eläinsuojelulain 15 pykälän mukaisena löytöeläinten talteenottopaikkana, vaan vastaanottaa sellaisia apua tarvitsevia eläimiä, joille laki ei ole osoittanut huolehtijaa, kuten kodinvaihtajat, huostaanotetut eläimet sekä populaatioiden eläimet. Eniten yhdistykselle uutta kotia etsimään vastaanotetaan kissoja, mutta välillä myös koirat tai muut pieneläimet tarvitsevat uutta kotia. Uutta kotia etsivät lemmikit etsivät uutta omistajaa joko Lappeenrannassa Eläinsuojelukeskus Miulla tai Kaakkois-Suomen alueella sijaitsevista sijaiskodeista käsin. Resurssiensa puitteissa yhdistys avustaa myös muita eläinsuojeluyhdistyksiä vastaanottamalla niiden alueiden kodittomia eläimiä, tarjoamalla vertaistukea ja neuvontaa sekä jakamalla hyväksi todettuja ohjeita ja toimintamalleja muiden eläinsuojeluyhdistysten käyttöön. Varsinaisen eläinsuojelutoiminnan lisäksi yhdistys ylläpitää Lappeenrannan ainoaa lemmikkieläinten hautausmaata. Lisätietoja eri toimintamuodoistamme löydät välilehdeltä Tue toimintaa.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Yhdistyksellä on vuonna 2020 kaksi osa-aikaista työntekijää. Otamme resurssiemme mukaan työharjoittelijoita, työssäoppijoita, työelämään tutustujia sekä vapaaehtoistyöntekijöitä Eläinsuojelukeskus Miulle tai muihin eläinsuojeluyhdistyksen tehtäviin. Kaakkois-Suomen eläinsuojeluyhdistys ry:llä ei ole sopimussuhdetta mihinkään kaupunkiin, kuntaan tai yritykseen. Yhdistys toimii vapaaehtoispohjalta ja vapaaehtoisten rahoittamana.

Hallituksen lisäksi yhdistyksessä toimii kymmeniä sijaiskoteja ja eri aloihin tai tehtäviin syventyneitä vapaaehtoisia ympäri Suomen. Vapaaehtoiset osallistuvat niin eläinten hoitoon ja lääkitykseen, eläinten ja tavaroiden kuljetukseen, loukuntarkastuksiin, valokuvaamiseen, valokuvien ja esitteiden muokkaamiseen, uusien jäsenten ja vapaaehtoisten hankkimiseen ja perehdyttämiseen, ohjeistusten kirjoittamiseen, poliitikkojen ja viranomaisten kontaktointiin, tiedotteiden kirjoittamiseen, sosiaalisen median kuten Facebookin, Instagramin ja YouTuben päivittämiseen, kirpputorituotteiden keräämiseen, vastaanottoon sekä hinnoitteluun ja kirpputoripöydän siistimiseen, budjetin, talousarvion, toimintasuunnitelman sekä toimintakertomuksen ideointiin ja kirjoittamiseen, Eläinsuojelukeskus Miun pieneen ja suureen remontointiin, rahankeräyslippaiden tyhjentämiseen sekä luento-, ruoka- ja tarvikekeräysten sekä muiden tapahtumien järjestämiseen, eläinrekisterin koodaamiseen kuin toiminnan kehittämisen ideointiinkin. Mikä tahansa osaamisalue on mahdollista valjastaa eläinten hyväksi käyttöön. Toimintaan voi mainiosti tulla mukaan myös ilman mitään erityistaitoja, sillä laajan tietotaitopohjan vuoksi yhdistyksellä on mahdollisuus opettaa uusia vapaaehtoisia erilaisiin vapaaehtoistyötehtäviin.

Oman paikallisalueensa toiminnan lisäksi Kasey ry lähettää edustajansa kerran kolmessa vuodessa järjestettävään liittokokoukseen, joka on SEY Suomen eläinsuojelu ry:n toiminnan ylin päättävä toimielin. Liittokokousten välillä liiton ylintä valtaa käyttää liittovaltuusto, jossa jokaisella paikallisyhdistyksellä on yksi edustajajäsen kutakin alkavaa viittäsataa edellisen vuoden loppuun mennessä varsinaisen jäsenmaksun maksanutta, liiton pitämään rekisteriin merkittyä henkilöjäsentä kohden. Vuonna 2020 Kaseyllä on liittovaltuustossa jäsenmääränsä perusteella yksi edustaja. Liittovaltuusto esimerkiksi hyväksyy budjetit ja vuosikertomukset, jäsenyhdistyshakemukset jne. Yhdistys lähettää innokkaita jäseniään myös kattojärjestönsä SEYn järjestämille eläinsuojeluaiheisille luennoille ja koulutuksille, kuten paikallisyhdistysten aktiivijäsenten aluetapaamiseen, kouluvierailijakoulutukseen ja eläinsuojeluneuvojakoulutukseen.

Jaa sivu