Toimintasuunnitelmat

Vuosi 2017

Kainuun Eläinsuojeluyhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää eläinsuojelua sekä eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua Kainuun alueella.

Toimintakaudella 2017 yhdistys pyrkii täyttämään tehtävänsä entistä paremmin: näkymään paremmin ja tekemään enemmän.

Hallitus
Hallituksen ja sen lähipiirin työnjakoa selkeytetään ja vahvistetaan niin, että jokainen tehtävä on vastuutettu, ettei mikään asia ole vain yhden henkilön osaamisen ja jaksamisen varassa ja ettei kukaan kuormitu liikaa.

Jäsenistö
Uusia jäseniä tavoitellaan pontevasti, ja tulokkaat toivotetaan henkilökohtaisesti tervetulleeksi. Hallituksen ympärille pyritään löytämään osaajia eri elämänaloilta, ja jokaiselle työpanostaan tarjoavalle osoitetaan tehtävä tai ainakin vastataan nopeasti.

Jäsenistölle lähetetään kerran vuodessa jäsenkirje. Jäsenkirje lähetetään pääsääntöisesti sähköisesti, ja siksi jäsenten sähköpostiosoitteistoa pitää kartuttaa kaikissa mahdollisissa tilanteissa.

Valistustyö
Tuuli Ahtonen ja Merja Korhonen aloittavat ELLU-kurssien vetämisen.

Tiina Konttinen ja Leena Turpeinen aloittavat kouluvierailut.

Johanna Huotari Kuhmosta on ilmoittanut halukkuutensa osallistua 1.4. järjestettävään kouluvierailijakoulutukseen ja aloittaa sen jälkeen kouluvierailut.

Lehdistötiedotteita, puffipyyntöjä ja juttuideoita tarjotaan medialle. Keskeisimpien eläinlajien hyvinvoinnin edellytyksistä ja sesongeittain esille nousevista ajankohtaisista asioista tiedotetaan. Erityisesti yleisönosastokirjoittelua tulee lisätä.

Maahanmuuttajille tarkoitettua lemmikkiopasta sekä Minulla on kotonani lemmikki – lompakkokorttia jaetaan sopivia kanavia pitkin. Lemmikkioppaan valmistumisesta tehdään lehtijuttu tai lehdistötiedote.

Sijaiskotitoiminta
Uusia sijaiskoteja etsitään ja sijaiskotitoiminnasta tiedotetaan.

Sirutustoiminta
KESYlle hankitaan omat siruttajat ja siruttaminen omissa tapahtumissa pyritään aloittamaan 2017. Kirsi Huovinen on sopinut sirutuskoulutuksesta kevään mittaan Countrypoliksessa järjestettävän kissojenleikkuutempauksen yhteydessä. KESYllä on Kissanystäviltä saatuja siruja ja turvasiru.fi-palvelulta saatuja ilmaisia aktivointikoodeja.

Järjestämme sirutustapahtuman yhdessä Eläinsuojeluyhdistysten Kummien kanssa 11.2. Kuhmossa ja 12.2. Sotkamossa.

Tapahtumat ja näkyminen
Järjestämme match show’n äitienpäivänä KAO-Opintien pihamaalla. Eläinten viikko tullaan noteeraamaan jollakin tapahtumalla.

Järjestämme kaksi jäsentapahtumaa, yhden toukokuussa ja toisen loppuvuodesta. Loppuvuoden teemaksi on ehdotettu eksoottisia eläimiä ja pitopaikaksi Tiina Konttisen kotia. Kevättapaamisen aiheeksi on ehdotettu linnunpönttötalkoita.

Olemme mukana Markkinakadulla ja Lehtikankaan apteekin tapahtumapäivässä Eläinten viikolla. Pyrimme ylipäätään esittäytymään entistä ahkerammin tapahtumissa ympäri Kainuuta. Tämä edellyttää Kainuun tapahtumakalenterin aktiivisempaa seuraamista. Hallituksen on syytä ottaa käyttöön vuosikello.

Banderollin, esitteiden, pinssien ja hihamerkkien lisäksi tarvitaan muutakin mainosmateriaalia. Pyrimme eroon kertaluonteisista kartonkiviritelmistä.

Mätsärikyltit annetaan viimeisteltäväksi KAOn tilasisustajaopiskelijoille. KESYlle ostetaan uusi teltta. Autotarra teetetään.

SEY-suhteet
Pyrimme siihen, että SEYn jokaiseen aluetapaamiseen lähtisi ainakin yksi edustaja. Lähtijän ei tarvitse olla hallituksen piiristä. Seuraava tapaaminen järjestetään Tampereella, ja teemana ovat luonnonvaraiset eläimet.

SEYn aloitteisiin ja kysymyksiin reagoidaan ja vastataan aikailematta, ja sen tuottamaan materiaalia tilataan ja jaetaan.

FB-sivulla jaetaan kaikki SEYn kannanotot ja postaukset.

SEYn eläinsuojeluneuvontatoimintaa tehdään tunnetuksi valtakunnallisessa kampanjassa keväällä 2017.

Talous
Selvitämme varainkeruuluvan tarpeellisuuden ja järkevyyden, ja myönteisessä tapauksessa hankimme KESYlle varainkeruuluvan.

Selviämme, olisiko eläinruokakeräyksen toteuttamisessa yhdessä Kissanystävien kanssa mitään ideaa.

Etsimme ainakin yhden yrityskummin ja haarukoimme talkoomahdollisuuksia.

Myymme hihamerkkejä amk:n opiskelijoille vapun alla.

Muuta
Selvitämme, ovatko säännöt ajan tasalla. Jos säännöt katsotaan vanhentuneiksi, esitys uusiksi säännöiksi tuodaan seuraavaan vuosikokoukseen.

Luetteloimme KESYn tavaraomaisuuden.

Konttinen ja Pääkkönen ovat halukkaita rakentamaan ja askartelemaan myytävää materiaalia KESYn tapahtumiin. Esimerkiksi linnunpönttöjen rakentaminen porukalla voisi olla myös keväisen jäsentapaamisen aihe.

Kainuun Kissanystävien kanssa järjestetään tapaaminen.

Vuosi 2016

Toimintakaudella 2016 yhdistys pyrkii täyttämään tehtävänsä entistä tehokkaammin: näkymään paremmin ja tekemään enemmän.

Hallituksen ja sen lähipiirin sisällä työnjakoa selkeytetään ja vahvistetaan niin, että jokainen tehtävä on vastuutettu, ettei mikään asia ole vain yhden ihmisen osaamisen varassa ja ettei kukaan toisaalta kuormitu liikaa.

Uusia jäseniä tavoitellaan pontevasti. Tulokkaat toivotetaan lämpimästitervetulleeksi. Hallituksen tueksi etsitään osaajia eri elämänaloilta, ja jokaiselle työpanostaan tarjoavalle pyritään osoittamaan tehtävä tai hänelle ainakin vastataan heti.

ELLU-eläintaitokouluttajakoulutuksen suorittaneet Merja Korhonen ja Tuuli Ahtonen käynnistänevät ELLU-kurssien vetämisen syksyllä 2016 aloitusryhmänä.

Kainuun Kissanystävien kanssa laaditaan maahanmuuttajille tarkoitettu kuvallinen tietopaketti lemmikkieläinten asianmukaisesta hoidosta.

SEY järjestää kouluvierailijakoulutuksen keväällä 2016, ja mukaan pyritään löytämään ainakin yksi henkilö KESY:n piiristä.

Lehdistötiedotteita, puffipyyntöjä ja juttuideoita lähetetään medialle. Keskeisimpien eläinlajien hyvinvoinnin edellytyksistä ja ajankohtaisista asioista kirjoitetaan yleisönosastoissa.

Sijaiskotitoimintaa kehitetään. Sijaiskotitarpeesta tiedotetaan ja uusia sijaiskoteja etsitään tehostetusti vuosikokouksen jälkeen.

Kainuun Eläinsuojeluyhdistys ry järjesti yhteistyössä Eläinsuojeluyhdistysten kummien kanssa Turvasiru tutuksi -tempaukseen liittyvän tapahtuman maaliskuussa 2015 Kajaanissa ja Kuhmossa. Tapahtumassa useat kissat ja koirat saivat tunnistusmerkinnän. Tapahtuma poiki idean myös omien siruttajien hankkimisesta yhdistykselle.

KESY:n ohjelmassa säilyvät kaksi vuosittaista mätsäriä ja jäseniltaa. Toukokuun Match Show järjestetään Kajaanin CM:n pihamaalla, mikäli kauppojen vapautunut aukiolo sen sallii, ja Eläinten viikon Match Show KAO-Opintiellä, mikäli piha-alueen remontti sen sallii.

Pyrimme näkymään entistä paremmin Kajaanissa ja muualla Kainuussa järjestettävissä tapahtumissa.

Uuden kotisivuston kehittelyä jatketaan.

KESY:lle haetaan rahankeruulupa. Yrityskummeja etsitään ja talkoomahdollisuuksia selvitetään. Kotisivulle ja esitteeseen pyritään saamaan mainos.

Hihamerkkien myynti amk:n opiskelijoille otetaan uudelleen esille.Vuosi 2015

Jäsenhankintaa tehostetaan. Jäsenille lähetetään jäsenkirje kahdesti vuodessa ja jäseniin ollaan tarvittaessa yhteydessä myös tekstiviestillä.

Kaikille avoin jäsenilta järjestetään kahdesti vuodessa: keväällä ja loppuvuodesta.

Yhdistys hankkii aktiivisesti uusia sijaiskoteja, pitää sijaiskotirekisteriä ja informoi kainuulaisia sijaiskotitoiminnasta.

SEY valitsi tammikuussa 2015 kaksi kainuulaista (Vaalasta ja Sotkamosta) eläinsuojeluneuvojaksi perehdyttävään koulutukseen. Koulutus järjestetään maaliskuussa.

Yhdistys järjestää Match Show:n kahdesti vuodessa. Tapahtumia kehitetään monipuolisemmiksi ja toimivammiksi ja mukaan pyydetään muita toimijoita.

Yhdistys toteuttaa Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry:n kanssa Turvasiru tutuksi -kiertueen sirutustempauksen.

Yhdistys esittelee toimintaansa markkinakadulla ja muissa mahdollisissa tapahtumissa.

Yhdistyksen verkkonäkyvyyttä parannetaan kehittämällä FB-sivuja ja kotisivuja.

Keskeisimpien eläinlajien hyvinvoinnin edellytyksistä ja ajankohtaisista asioista kirjoitetaan yleisönosastoissa.

Jaa sivu
Skip to content