Kyvykäs eväkäs

Kaloja kohdellaan ehkä huonommin kuin mitään muita eläimiä. Nyt on aika vaatia kaloille parempaa kohtelua. Allekirjoita vetoomus kalojen puolesta.

Lue vetoomus

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Suomeen laaditaan toimintaohjelma, joka linjaa askeleet kalojen hyvinvoinnin edistämiseksi. Toimintaohjelman tulee sisältää vähintään seuraavat asiat:

Kalanviljely: kalojen hiilidioksiditainnutuksesta luovutaan asteittain ja siirrytään kalojen kannalta parempiin tainnutusmenetelmiin, kalanpoikasten virikekasvatusta edistetään ja kalojen kasvatustiheyttä tarkastellaan ja kehitetään kalojen hyvinvoinnin näkökulmasta.

Kaupallinen kalastus: volyymikalastuksessa luodaan askeleet, joiden avulla voidaan ottaa käyttöön kalojen tainnutus kalastusaluksilla ja pyyntimenetelmiä parannetaan kalojen hyvinvoinnin näkökulmasta.

Vapaa-ajan kalastus: pyydystä ja päästä -kalastus kielletään (tällä ei tarkoiteta esimerkiksi alamittaisten kalojen vapauttamista, vaan kalastusta, jossa pyyntiä jatketaan ilman tarkoitusta ottaa saalista mukaan), kalat tainnutetaan ja lopetetaan aina asianmukaisesti ja toteutumista valvotaan erityisesti massatapahtumissa, elävän kalan käyttäminen täkykalana kielletään yksiselitteisesti ja kalojen pyyntimenetelmiä tarkastellaan kalojen hyvinvoinnin näkökulmasta ja tarvittaessa rajoitetaan.

Lisäksi tutkimusmäärärahoja tulee suunnata kalojen hyvinvoinnin tutkimiseen ja kehittämiseen.

Kalanviljelyn ja kaupallisen kalastuksen osalta tavoitteet tulee sisällyttää myös parhaillaan kansallisesti laadittavaan Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelmaan 2021-2027 sekä vesiviljelystrategiaan.

Taustatietoa vetoomuksesta

Kiitos allekirjoittaneille

Vetoomuksen allekirjoitti yli 6000 kalojen ystävää, ja vetoomus luovutettiin maa- ja metsätalousministeriölle 4. syyskuuta 2020. Kiitos kaikille allekirjoittaneille ja vetoomusta jakaneille!

Jatkamme työtämme, jotta Suomeen saataisiin kansallinen tavoiteohjelma kalojen hyvinvoinnin edistämiseksi. Kansalaisten kiinnostus kalojen hyvinvointia kohtaan on kasvanut ja tiede tuottaa yhä enemmän tietoa kalojen kyvyistä ja kokemusmaailmasta. Kalojen hyvinvointi kuitenkin vielä pitkälti sivuutetaan julkisessa keskustelussa ja lainsäädännössä.

Lue lisää

Sano ei kalavalheille

Älä usko kalavalheisiin, vaan ota kalatotuudet haltuun. Kalat ovat tuntevia, oppivia ja kiinnostavia eläimiä. Niiden lajikirjo on valtava ja ne yllättävät kyvyillään ja ominaisuuksillaan.

Kuva: Suvi Ojala | Sea Life Helsinki

Paljastamme uusia kalatotuuksia kampanjan edetessä. Vieraile sivullamme lukemassa uudet kalatotuudet.

Kalatotuus #1

Kuvassa uiskentelee pyöreä keltainen ja mustapilkullinen kala. Vesi muodostaa taustalle sinisen ja lilan sävyisiä pilvimäisiä muodostelmia.

Tiesitkö, että kaloista puhuminen on sama kuin puhuisi nisäkkäistä yhtenä könttänä?

Kalojen lajikirjo ja geneettinen vaihtelu ovat suorastaan hengästyttäviä. Kalat voi jakaa moneen eri luokkaan kuten nisäkkäät, linnut ja matelijatkin. Ahvenen ja hain vertaaminen on kuin vertaisi keskenään ihmistä ja kengurua.

#kyvykäseväkäs

Kuva: Suvi Ojala | Kuvauspaikka: Sea Life Helsinki

Kalatotuus #2

Kuvassa näkyy tonnikala sivultapäin kuvattuna. Ympärillä ui muita pienempiä kaloja. Vesi kimmeltää sinisenä taustalla.

Tiesitkö, että tonnikala on lähempää sukua ihmiselle kuin haille?

Kaloista ei pitäisi puhua yleistäen sen enempää kuin nisäkkäistäkään, sillä niiden lajikirjo ja geneettinen vaihtelu ovat suorastaan hengästyttäviä.

Kaloja kuitenkin kohdellaan edelleen ”vähemmän eläiminä” kuin nisäkkäitä. Me vaadimme lakia, joka suojelee myös kaloja tarpeettomalta kivulta ja kärsimykseltä.

#kyvykäseväkäs

Kalatotuus #3

Kauttaaltaan sinisävyisessä kuvassa tumma kala kuvattuna sivuviistosta.

Tiesitkö, että vaikka kalat eivät varsinaisesti ilmeile, ne ilmentävät sairautta, stressiä ja pelkoa muun muassa hienovaraisilla evien asentojen ja ihonvärin muutoksilla?

Kala kärsii siitä, että se ei ääntele ja ilmeile ihmiselle ymmärrettävällä tavalla. Me ihmiset aiheutamme ajattelemattomuuttamme kaloille valtavasti turhaa kipua ja kärsimystä.

#kyvykäseväkäs

Kuva: Suvi Ojala | Kuvauspaikka: Sea Life Helsinki

Kalatotuus #4

Kuvassa vihertävä, mustaraidallinen kala roikkuu ilmassa ylähuulen lävistäneen ongenkoukun varassa

Tiesitkö, että kalakin tuntee kipua?

Kalojen kivun kokemuksesta on jo enemmän tieteellistä todistusaineistoa kuin esimerkiksi lintujen. Se tulee ottaa huomioon kaikessa kalastuksessa: Elävää kalaa ei saa käyttää syöttinä, eikä koukussa saa olla kalan suuta repivää väkästä. Eläinsuojelulain mukaan kalaa ei saa jättää kuolemaan tukehtumalla, vaan se tulee tainnuttaa ja lopettaa välittömästi.

#kyvykäseväkäs

Kalatotuus #5

Kuvassa uiskentelee mustaraidallinen kala, jonka evissä ja pyrstössä on hieman keltaista. Vesi kimmeltää sinisenä taustalla.

Tiesitkö, että moni kala on äänekäs, ja äänillä on erilaisia merkityksiä.

Esimerkiksi Suomessakin esiintyvä kivisimppu nakuttaa ääniä nopeina sarjoina, kun se karkottaa kilpailijaa reviiriltään. Silakat taas tuottavat lyhyempiä päriseviä ääniä, joiden merkitystä tutkijat eivät ole vielä täysin ratkaisseet. Ääntely liittyy kuitenkin parven sisäiseen toimintaan.

#kyvykäseväkäs

Kuva: Suvi Ojala | Kuvauspaikka: Sea Life Helsinki

Kalatotuus #6

Kuvassa neljä vihertävää ja mustaraidallista kalaa makaavat elottomina jäällä

Tiesitkö, että kala ei selviä vammoitta kuivalla maalla hetkeäkään?

Se saa vaurioita ihmisen käsittelyssä jo oltuaan poissa vedestä kymmenen sekunnin ajan.

#kyvykäseväkäs

Kalatotuus #7

Kuvassa harmaa hopeanhohtoinen ja punaeväinen kala katsoo etuviistosta kohti kameraa

Tiesitkö, että kala on nopea oppimaan?

Kala oppii monet asiat kerrasta, kun esimerkiksi koira ja ihminen tarvitsevat yleensä useita toistoja oppiakseen uuden asian. Monelle luonnossa elävälle kalalle on välttämätöntä oppia kartoittamaan tietty kulkureitti tai vaaranpaikka yhdellä silmäyksellä.

#kyvykäseväkäs

Kuva: Suvi Ojala | Kuvauspaikka: Sea Life Helsinki

Kalatotuus #8

Kuvassa kirkkaan oranssi ja liehuvaeväinen kala

Tiesitkö, että kultakalan muisti on urbaanilegenda?

Todellisuudessa kaloilla on pitkä muisti. Kalat myös oppivat tunnistamaan oman hoitajansa ja esimerkiksi värejä.

#kyvykäseväkäs

Kalatotuus #9

Kuvassa oranssi kala, jolla on pitkä nokka

Tiesitkö, että kalat pitävät virikkeistä ja jotkut kalat jopa silittelystä?

Virikkeet ja ympäristön rikastuttaminen piristävät kaloja ja lisäävät niiden uteliaisuutta. Turskilla on havaittu, että elinympäristön rikastuttaminen saa kaloissa aikaan lisääntynyttä kiinnostusta uusien ja vieraiden alueiden tutkimiseen ja sosiaaliseen oppimiseen.

#kyvykäseväkäs

Kuva: Suvi Ojala | Kuvauspaikka: Sea Life Helsinki

Auta eläimiä lahjoituksella

Kuva: Suvi Ojala | Sea Life Helsinki

Muut lahjoitustavat

Kuva: Suvi Ojala | Sea Life Helsinki

MobilePay

Lahjoita haluamasi summa numeroon 77772. Lahjoitus ohjautuu SEY Suomen eläinsuojelulle.

Voit jättää kommenttikenttään terveisesi.

Tilisiirto

Voit tehdä lahjoituksen myös tilisiirrolla. Maksutiedot:

Saaja: SEY Suomen eläinsuojelu
Tilinumero: FI97 8000 1901 0617 63
BIC: DABAFIHH

Skip to content