Kissa ja laki

Kuva: Hanna K. Heikkilä

Eläinsuojelulaki on laadittu turvaamaan eläinten oikeus hyvään elämään. Laki koskee kaikkia eläimiä, myös kissoja. Laki velvoittaa ihmisiä mm. tarjoamaan eläimille riittävästi lajille sopivaa ravintoa ja turvallisen asuinpaikan.

Laki kieltää kissan hylkäämisen tai jättämisen heitteille. Tässä suhteessa suomalaisilla on vielä opittavaa! Vuosittain Suomessa löytöeläintaloihin päätyy tuhansia kissoja, jotka käyttäytymisen ja hyvän fyysisen kunnon perusteella ovat olleet jonkun lemmikkejä. Löytöeläintaloihin päätyvät kuitenkin vain onnekkaimmat yksilöt. Tuhansia kissoja paleltuu hengiltä pohjolan ankarassa talvessa. Myös liikenne, petoeläimet ja tartuntataudit verottavat heitteille jätettyjen kissojen populaatioita.

Karanneita lemmikkejä varten laki edellyttää kuntia järjestämään tilapäisen hoidon 15 vuorokauden ajaksi. Mikäli omistajaa ei löydy, kissasta tulee kunnan omaisuutta. Monessa kunnassa kissat luovutetaan eläinsuojeluyhdistysten ylläpitämiin kissataloihin, jossa niille pyritään löytämään uusi koti. Koska uusia koteja on kuitenkin vähemmän kuin hylättyjä kissoja, monen kissan kohdalla joudutaan tekemään kipeä lopettamispäätös. Laki velvoittaa ihmistä suojelemaan eläintä tarpeettomalta kärsimykseltä, kuten pysyvältä elämältä pienessä tilassa, jossa kissa ei pääse toteuttamaan luonnollista käyttäytymistään.

Metsästyslain mukaan villiintyneen kissan saa lopettaa se, jonka omistamalle tai hallitsemalle maalle kissa tulee. Lupa koskee kuitenkin vain villiintyneeksi todettuja kissoja. Esimerkiksi karanneita lemmikkejä tai hylättyjä kesykissoja lupa lopettaa ei koske. Ne kuuluvat paikkakunnan löytöeläinten talteenottopisteeseen. Villiintyneen kissan erottaa kesykissasta esimerkiksi käytöksen tai ulkoisten tunnusmerkkien perusteella. Käytännössä kuitenkin säikähtäneen kotikissan ja aran villikissan erottaminen on hankalaa. Lopetuksen tekee aina osaava henkilö. Villiintyneen kissan lopetuksessa laillisia tapoja ovat eläinlääkärin suorittaman lopettamisen lisäksi ampuminen suoraan aivoihin tai välittömästi tappava kaasu. Villiintynytkään kissa ei siis ole lainsuojaton, eikä sitä saa lopettaa milä keinoin tahansa.

Jaa sivu
Skip to content