Tietoisku sijaiskotitoimintaa miettivälle

Yhdistys korvaa eläimestä aiheutuneet eläinlääkäri- ja lääkekulut sekä matolääkkeet tositteita vastaan. Yhdistys korvaa myös sijoitetun eläimen ruokkimisesta aiheutuneet kulut. Korvattava ruoka on tarkoitettu vain sijoituseläimen käyttöön.

Yhdistys ei kuitenkaan vastaa eläimen mahdollisesti tekemistä tuhoista tai vahingoista sijaiskodin irtaimistoon tai asuntoon, joten varaudu esimerkiksi siirtämään arvokkaammat esineesi syrjään eläimen sijoituksen ajaksi.

SEYn vapaaehtoinen eläinsuojeluneuvoja tai muu yhdistyksen edustaja saa tehdä neuvontakäyntejä sijaiskodissa. Neuvontakäynti tehdään aina ennen kuin koti hyväksytään sijaiskodiksi.

Sijaiskodeiksi sopivat perehdytetään myös siihen, mitä sijaiskotina toimiminen tarkoittaa. Yhdistys tarjoaa apua ja neuvoja sijaiskodeille sekä ohjaa ongelmatilanteissa. Yhdistys päättää eläinten hoidosta, sijoittamisesta ja muihin eläimeen liittyvistä seikoista. Yhdistys etsii uutta kotia eläimelle, jos ei muuta ole erikseen sovittu.

Joskus eläin voi tarvita sijaiskotia hyvinkin nopeasti. Sijaiskodin on voitava sitoutua eläimeen koko kodin etsinnän ajaksi, sillä asuinpaikan vaihdos on eläimelle raskas. Eläimellä voi olla rankka menneisyys, mikä saattaa näkyä myös sen käytöksessä. Jos esimerkiksi kissa on arka ja pelokas se voi hakeutua piiloon vaikka sängyn alle ensimmäisiksi viikoiksi.

Eläinsuojeluyhdistykseen pitää olla hyvissä ajoin yhteydessä, mikäli sijaiskoti ei pysty hoitamaan eläintä tai tarvitsee hoitajaa esimerkiksi matkan vuoksi. Tällöin eläin siirretään toiseen sijaiskotiin tai järjestetään hoito matkan ajaksi.

Sijaiskotikissat ovat aina sisäkissoja! Tulevan kodin kannalta on parasta jos kissa on tottunut olemaan vain sisällä, ettei se turhaan pyri ulos uudessa kodissaan.

Sijaiskodin on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, ettei eläin pääsee karkaamaan!

Jaa sivu
Skip to content