Lahjoitusten käyttö

Avoimuus, rehellisyys ja läpinäkyvyys ovat toimintamme kulmakivet. Meille lahjoitetut rahat käytetään lyhentämättöminä kotimaiseen eläinsuojelutyöhön. Lahjoituksilla muun muassa

  • autamme hädässä olevia eläimiä,
  • ennaltaehkäisemme eläinsuojeluongelmia,
  • kampanjoimme asenteiden ja lainsäädännön muuttamiseksi,
  • tiedotamme eläinsuojeluongelmista ja -ratkaisuista ja
  • tuemme jäsenyhdistystemme eläinsuojelutyötä.

Lahjoitusten lisäksi saamme rahoitusta jäsenmaksujen muodossa, sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotoista ja testamenteista. Julkisia avustuksia saamme vain vähän. Siksi eläinten ystävien tuki on meille tärkeä.

Olemme toimineet eläinten puolesta jo vuodesta 1901. Pysyvät suojelijamme ovat tasavallan presidentti Sauli Niinistö sekä rouva Jenni Haukio.


Kulujen jakautuminen

Vuonna 2018 käytimme toimintaamme 877 470 euroa. Näin rahat käytettiin:

Pyrimme jatkuvasti laajempaan läpinäkyvyyteen, jotta lahjoittajat voivat oikeasti tietää, mihin lahjoitukset ohjautuvat.

Lahjoituksilla katetaan myös hallinto- ja palkkakuluja. Toimintamme perustuu pitkälti vapaaehtoistyölle, sillä mukana on jopa yli 1 000 vapaaehtoista. Toimintamme on kuitenkin ammattimaista ja niin laajaa, että eläinsuojelutyön mahdollistamiseksi myös palkattuja ammattilaisia tarvitaan.


Taloudenpitoamme valvotaan tarkasti

  • SEYn hallitus ja taloustyöryhmä valvovat järjestön talousasioita. He ovat vapaaehtoisia. He eivät saa palkkaa tai kokouspalkkioita eivätkä muutenkaan hyödy taloudellisesti SEYn toiminnasta.
  • Kukaan yksittäinen ihminen ei pääse rahoihin käsiksi itsenäisesti.
  • Ulkopuoliset tilintarkastajat katsovat taloudenpidon tarkasti läpi kahdesti vuodessa.
  • Tuloslaskelmamme, taseemme ja tilintarkastuskertomuksemme ovat vapaasti luettavissa.
  • Poliisihallitus on tarkastanut toimintamme myöntäessään meille rahankeräysluvan ja valvoo varainhankintaamme sekä lahjoitusvarojen käyttöä.

Meillä on poliisin valvoma rahankeräyslupa

Poliisihallitus on 24.8.2018 myöntänyt SEYlle rahankeräysluvan numero RA/2018/733. Lupa on voimassa 01.01.2019 – 31.12.2020 koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.


Säilytämme tietojasi vastuullisesti

Lahjoittajiemme tiedot tallennetaan lahjoittajarekisteriin. Rekisterimme käyttötarkoitus on rekisteröityjen lahjoittajien tietojen oikea ja ajantasainen hallinto, lahjoittajarekisterin ylläpito ja kehittäminen.

Noudatamme aina Suomen lainsäädäntöä ja EU:n tietosuoja-asetusta. Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattuja ja digitaalisesti käsiteltäviin henkilötietoihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi.

Sinulla on oikeus pyytää itsellesi sinua koskevat henkilötiedot sekä pyytää henkilötietojesi poistamista. Lue lisää tietosuojaselosteestamme.


Olemme Vastuullinen lahjoittaminen ry:n jäsen

Vastuullinen lahjoittaminen ry on järjestöjen yhteinen edunvalvontataho, jonka jäseniltä edellytetään vastuullisen varainhankinnan arvojen ja periaatteiden edistämistä.

Jaa sivu