Jyrsijöiden aiheuttamat tuhot

Jyrsijöiden torjunnassa ei kannata käyttää myrkkyjä. Ne aiheuttavat hitaan ja tuskallisen kuoleman jyrsijöille ja voivat olla vaaraksi myös muille eläimille. Kuva: Oldiefan/pixabay.com

Jyrsijät aiheuttavat merkittävää vahinkoa ihmisille, joten niitä pyritään torjumaan aktiivisesti. Torjunnan tapoja on monenlaisia, ja keinon valinnassa on mahdollista ottaa huomioon eläinten hyvinvointi. Esimerkiksi myrkyt aiheuttavat hitaan ja tuskallisen kuoleman kohde-eläimilleen sekä riskin alueen muille eläimille. Jyrsijöitä syövät muut eläimet voivat saada elimistöönsä myrkkyä syödessään myrkyn heikentämiä jyrsijöitä, tai ne voivat jopa syödä jyrsijöille tarkoitettuja myrkkysyöttejä. Tutkimuksissa näiden myrkkyjen jäämiä on löytynyt esimerkiksi haukoista, pöllöistä, ketuista ja siileistä. Myrkkyjen sijaan kannattaakin suosia muita keinoja jyrsijöiden häätämiseksi.

Koska ravinto on tekijä, joka saa jyrsijät pesiytymään rakennusten liepeille, on tärkeintä suojata kaikki hiirille ja rotille kelpaavat elintarvikkeet niin, etteivät jyrsijät pääse niihin käsiksi. Rakenteet on tutkittava ja tiivistettävä niin, että jyrsijöiden pääsy niitä kiinnostaviin kohteisiin estyy.

Hiiret pääsevät sisään jopa aukosta, jonka läpimitta on alle yhden senttimetrin. Tästä syystä käytettävän verkon on oltava tarpeeksi tiheää: suosituksena pidetään korkeintaan 5 millimetrin silmäkokoa. Hiiret, myyrät ja rotat ovat myös hyviä kiipeämään. Rakoset on tukittava siis myös lattiatasoa ylempää, jopa katonrajasta.

Pesämateriaaliksi sopivat ainekset kannattaa hävittää ja jäteastiat tyhjentää usein. Myös kompostin on oltava jyrsijätiivis. Etenkin rotille vedensaanti on tärkeää, joten kaikkien mahdollisten veden lähteiden poistaminen rottien saatavilta vähentää niiden mahdollisuuksia kotiutua kyseiseen paikkaan. On siis huolehdittava siitä, ettei rotilla ole pääsyä viemäreihin tai kotieläinten kaukaloihin, tai ettei esimerkiksi vuotava putki tai hana toimi rottien vesipisteenä.

Yksi jyrsijöitä houkuttelevat tekijä voi olla talvilintujen ruokintapaikka. Maahan varisevilla ravitsevilla siemenillä mässäilevät mielellään niin hiiret kuin rotatkin. Ruokinta-automaattien tulisikin olla sellaisia, ettei ruokaa pääse varisemaan maahan, ja automaatit tulee ripustaa niin, etteivät jyrsijät pääse kiipeämään niille.

Jos käytetään loukkua, on sen oltava niin tehokas, että jyrsijä menehtyy siihen välittömästi. Loukut on tarkastettava päivittäin. Sisätiloissa ja maatiloilla kissa voi toimia tehokkaana ja luonnonmukaisena jyrsijöiden torjujana. Kissan loishäädöistä, rokotuksista, terveydestä ja leikkauttamisesta puolen vuoden ikään mennessä on tietysti pidettävä huolta.

Jaa sivu
Skip to content