Linnut

Maassamme elää kymmeniä miljoonia lintuja. Kaikki linnut hyötyisivät siitä, että niille tärkeät ympäristöt säilytettäisiin luonnontilaisina. Jollei tämä ole mahdollista, tulisi ainakin miettiä, miten lintujen ravinnonsaanti- ja pesintäedellytykset pystyttäisiin turvaamaan.

Jos haluat auttaa kolopesijöitä tarjoamalla niille pöntön, lue Luonnoneläinten auttaminen -osiosta kohta Pesät ja pöntöt. Tarkempia lajikohtaisia ohjeita linnunpönttöjen rakentamiseen, sijoitteluun ja huoltoon löydät esimerkiksi Birdlifen sivuilta.

Elinympäristöjen vaalimisen lisäksi linnuille on tärkeää antaa pesimärauha. Jos lintuemo päästää hätääntyneitä ääniä tai yrittää karkottaa sinut liikkuessasi luonnossa, olet osunut liian lähelle sen pesää tai poikasia. Poistu siis välittömästi paikalta.

Kaikki linnut ovat pesimäaikanaan rauhoitettuja. Kesällä onkin hyvä välttää liikkumista luodoilla, saarissa ja rantaniityillä. Ihmisten lisäksi lemmikkieläimet voivat häiritä pesintää joko hajottamalla pesiä tai tappamalla poikasia, mutta myös pelkästään liikkumalla lähellä lintujen pesiä. Tällöin ne voivat tahattomasti rikkoa maassa pesivien lintujen pesiä tai säikäyttää poikaset ja emot erilleen toisistaan. Lemmikkieläimet on siksi pidettävä kytkettyinä lintujen pesimäaikana.

Lintujen poikasia erehdytään usein luulemaan orvoiksi, sillä monien lajien poikaset lähtevät pesistään lentokyvyttöminä. Emo kuitenkin partioi lähettyvillä lähes aina. Joidenkin lajien lintuvanhemmat eivät jää huomaamatta: esimerkiksi lokit tekevät näyttäviä valehyökkäyksiä kohti poikastaan lähestyvää ihmistä. Toisilla lajeilla vanhemmat piileskelevät kauempana ja voivat lähettää sieltä käsin varoitusääniä poikasilleen.

Luonnosta tavattu linnunpoikanen kannattaa jättää rauhaan ja poistua paikalta, jotta lintuemo uskaltaa palata huolehtimaan jälkikasvustaan. Jos pieni linnunpoikanen on pudonnut pesästä maahan, sen voi yrittää palauttaa pesään mahdollisimman vähän emoa ja muuta poikuetta häiriten. Jos taas on perusteltua olettaa, että poikanen olisi orpo tai vahingoittunut, kannattaa kysyä tarkempia toimintaohjeita luonnonvaraisia eläimiä hoitavalta taholta ennen poikaseen koskemista. Jos poikanen otetaan turhaan kiinni, emo ei välttämättä enää huoli sitä hoidettavakseen, vaikka se palautettaisiin luontoon.

kuva: lentokyvytön linnunpoikanen
kuvateksti: Monien lintujen poikaset lähtevät pesästä ennen kuin ne saavuttavat lentokyvyn. Luonnossa tavattavat lentokyvyttömät linnunpoikaset kannattaa jättää pikimmiten rauhaan, jotta emo uskaltaa palata niiden luo.

Monet ihmiset ruokkivat lintuja, mutta mikä tahansa ruokinta ei ole hyväksi linnuille. Ennen ruokintaa tulee miettiä, onko linnun ruokkiminen perusteltua, mikä on kyseiselle lajille sopivaa ravintoa, edistääkö ruokkiminen linnulle haitallista kesyyntymistä yms. Luethan Luonnoneläinten auttaminen -osiosta luvun Ruokinta.

Talvehtimaan jäävien pikkulintujen ruokinnasta löydät runsaasti tietoa kirjastosta sekä esimerkiksi Birdlifen verkkosivuilta. Muiden lintujen osalta ruokinta ei yleensä ole perusteltua. Erityisen haitallista on, jos ruokkimalla saadaan jo muutoinkin häiritseviksi koetut linnut, esimerkiksi lokit, yhä rohkeammiksi ja kesymmiksi, tai jos linnuille tarjotaan niille sopimatonta ruokaa. Satunnaisesti tarjoiltuna vääränlainen ravinto ei välttämättä ole haitaksi, mutta pahimmillaan jatkuva vääränlainen ruokinta johtaa palautumattomien kehityshäiriöiden syntyyn.

Jaa sivu
Skip to content