Pesät ja pöntöt

Eläimiä voi auttaa tarjoamalla niille asumuksia niin pesimiseen, yöpymiseen kuin talvehtimiseenkin. Pönttöjen merkitys linnuille on kasvanut samaa vauhtia luonnon kolopuiden vähentyessä. Kun metsiä kaadetaan suuria koneita käyttäen, on yksittäisten lahopuiden säästäminen haasteellista.

Lahopuut olisivat kuitenkin tärkeitä niin monille hyönteisille kuin linnuillekin. Tikkojen tehtävä olisi nakutella niihin ensin pesäkolonsa, joita muut lajit voisivat puolestaan myöhempinä vuosina hyödyntää. Koska kolopuita on yhä vähemmän, on pönttöjen ripustaminen eläinystävän teko luonnonkolojen korvaamiseksi.

Kuten ruokinnassa, myös pönttöjen tarjoamisessa on huolehdittava tietyistä perusehdoista. Pöntöt on rakennettava sopivista materiaaleista, lähinnä puusta, joka säilyttää pöntön sisällä sopivan lämpötilan ja on hengittävää. Rakenteen on oltava harkittu – esimerkiksi viiston katon avulla ohjataan sadevesi valumaan pois, ja helppo avattavuus helpottaa pöntön asianmukaista puhdistusta.

Pöntöt on ripustettava tukevasti ja sopivalle korkeudelle, varjon puolelle ja puuta vahingoittamatta. Petojen vierailu pönttöön voidaan estää erilaisin keinoin. Pöntön etuseinään ei pidä laittaa istuinortta, ja lentoaukko kannattaa ympäröidä pellillä, jotta tikka ei voi hakata reikää isommaksi päästäkseen käsiksi poikasiin. Naulaamalla lentoaukon kohdalle laudan pala ja poraamalla lentoaukko tämän lävitse saadaan lentoaukosta niin syvä, ettei näätä tai kissa ylety käpälillään poikasiin.

Linnunpönttöjen säännöllinen puhdistaminen on tärkeää, koska pesissä elää paljon loisia, jotka selviytyvät talvesta helposti. Joskus niitä on pöntön vanhoissa pesämateriaaleissa niin paljon, että ne voivat aiheuttaa seuraavana keväänä pöntössä kuoriutuvien linnunpoikasten kuoleman. Pöntöt kannattaakin tyhjentää vanhoista pesämateriaaleista aina syksyisin.

Koska monet linnut käyttävät pönttöjä myös talvella yöpymispaikkoinaan ja niissä levätessään myös ulostavat niihin, on pöntöt hyvä tarkistaa ja tarvittaessa puhdistaa myös kevättalvella hyvissä ajoin ennen pesinnän alkamista.

Linnunpönttöjen rakentamisesta ja huollosta löydät lisää tietoa muun muassa osoitteesta birdlife.fi.

Ihmisten tarjoamista pesistä hyötyvät lintujen lisäksi myös siilit ja lepakot. Siilit viihtyvät asutuksen läheisyydessä, mutta huolellisesti hoidetuista puutarhoista ne eivät välttämättä löydä sopivia talvipesäpaikkoja, kuten lehtikasoja. Talviaika horrostamisineen on siileille hyvin riskialtista aikaa, ja suuri osa nuorista siileistä menehtyy ensimmäisen talvensa aikana. Valmiita, hyviä pesäpaikkoja tarjoamalla voidaan parantaa siilien selviytymisennustetta huomattavasti. Tarkempia ohjeita siilien auttamiseksi löydät esimerkiksi osoitteesta siilikiikarissa.fi sekä tältä sivustolta.

Lepakot kärsivät kolojen puutteesta siinä missä linnutkin. Tarkempaa tietoa lepakoista ja muun muassa niille sopivista pöntöistä löydät esimerkiksi verkkosivulta lepakot.fi.

Jaa sivu
Skip to content