Välitöntä apua tarvitseva eläin

Kuva: Päivi Ylikorpi

Isot petolinnut voivat helposti vahingoittaa ihmistä etenkin kynsillään. Apua loukkaantuneen petolinnun tai muun ihmiselle vaarallisen luonnoneläimen kiinni ottamiseen voi pyytää paikalliselta pelastulaitokselta.

Joskus luonnoneläimet ovat suoranaisen avun tarpeessa. Ne saattavat esimerkiksi juuttua ahtaisiin paikkoihin, loukkaantua liikenteessä tai jäädä orvoiksi. Varsin usein avun tarve on joko suoraan tai välillisesti seurausta ihmisen toiminnasta. Tällöin ei voida vain ajatella, että kyse on ”luonnon laista” ja että asioiden kulkuun ei siksi pitäisi puuttua.

Jo eläinsuojelulaissa määrätään, että sairasta, vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä on pyrittävä auttamaan. Joskus apu tarkoittaa eläimen kärsimysten lopettamista, joskus sille annettavaa hoitoa. On ensiarvoisen tärkeää, että annettu hoito on asiantuntevaa ja perustuu vankkaan tietotaitoon. Muutoin aiheutetaan eläimelle helposti turhaa ja ylimääräistä kärsimystä ja usein myös sen menehtyminen.

Luonnoneläimiä ei siis missään nimessä pidä yrittää hoitaa itse ”maalaisjärkeen” pohjaten. Jos epäilet eläimen tarvitsevan apua, ota yhteyttä luonnonvaraisia eläimiä hoitavaan tahoon ennen kuin otat eläimen kiinni.

Jos eläin on vakavasti loukkaantunut ja lopetettava, se voi olla armeliainta tehdä eläimen löytöpaikalla. Tämä edellyttää sitä, että paikalla on henkilö, joka osaa lopettaa eläimen nopeasti ja mahdollisimman vähän kipua tai pelkoa aiheuttaen. Tällainen voi olla esimerkiksi poliisi tai paikallinen metsästäjä, jonka lupa-asiat ovat kunnossa.

Jos kyseessä on aivan pieni eläin, kuten auton alle jäänyt pikkulintu, sen lopettaminen tehdään lujalla iskulla kallon leveimpään kohtaan. Tämän voi tehdä hätätilanteessa kuka tahansa, kunhan toimenpide tehdään nopeasti, riittävän voimakkaasti ja eläimestä kiinni pitäen niin, että epäonnistumisen vaaraa ei ole. Eläimen kuolemasta on varmistuttava ennen paikalta poistumista. Jos eläimen loukkaantumisen aste on epäselvä, kannattaa apua kysyä luonnonvaraisia eläimiä hoitavalta paikalliselta taholta.

Jos esimerkiksi auton alle jäänyt eläin on selvästi loukkaantunut mutta pakenee luontoon, siitä voi ilmoittaa poliisille ja/tai alueen metsästysoikeuden haltijalle. Loukkaantuneesta hirvieläimestä tai suurpedosta on ilmoitettava poliisille tai alueelliselle riistakeskukselle.

Jos eläin on kuljetettava hoitoon, sen voi laittaa matkan ajaksi pahvilaatikkoon, johon on tehty ilmareikiä. Myös lemmikkien kuljetuslaatikoita voidaan käyttää, mutta on varmistuttava siitä, ettei eläin voi vahingoittaa itseään mahdollista ritilää tai verkkoa vasten.

Linnuilla myös sulkapeitettä on varjeltava tarkoin. Laatikon pohjalle laitetaan pehmuste, esimerkiksi taiteltu pyyhe tai muu kangas. Mitään irrallisia esineitä, kuten ruoka- tai juomakuppeja, laatikkoon ei saa laittaa. Laatikko asetetaan auton sisätiloihin, mieluiten jalkatilaan niin, ettei se mahdu heilahtelemaan tai liikkumaan. Eläin toimitetaan hoitoon viipymättä.

Yhteystietoja luonnoneläimiä hoitaviin tahoihin löydät täältä.

Jaa sivu
Skip to content