Kalastusmenetelmät ja välineet

Kalojen kannalta on tärkeää, että kalastaja kantaa vastuunsa kiinni saatujen kalojen hyvästä kohtelusta ja niiden kärsimysten nopeasta ja mahdollisimman tuskattomasta päättämisestä. Kiinni saadut kalat nostetaan vedestä niin pian kuin se on turvallisesti mahdollista, ja ne tainnutetaan ja tapetaan välittömästi.

Ne kalat, jotka halutaan esimerkiksi alamittaisuuden vuoksi vapauttaa, pyritään irrottamaan koukusta veden alla, niitä ilmaan nostamatta. Jos kala on nostettava vedestä ilmaan, kädet kastellaan ennen kalaan tarttumista. Eläviä syöttikaloja ei tule käyttää täkyinä.

Vastuulliseen kalastamiseen kuuluu pyydysten, kuten verkkojen ja katiskojen, tarkistaminen tiuhaan. Verkkoihin kiinni jääneet kalat tainnutetaan välittömästi verkon kokemisen yhteydessä. Kalastusvälineet on pidettävä hyvässä kunnossa niin, ettei esimerkiksi haurastunut siima johda sen katkeamiseen ja saaliin pakenemiseen viehe suuhun juuttuneena.

Koukuissa suositaan yksihaaraisia ja väkäsettömiä koukkuja. Kalastettaessa tulee huomioida myös alueen muu luonto. Esimerkiksi norppavesillä verkkojen sijaan kannattaa suosia katiskojen käyttöä. Lintujen pesimäaikaan kannattaa välttää aivan luotojen lähelle menemistä ja niille rantautumista.

Niin sanotun pyydystä ja päästä (catch and release) -kalastuksen ainoana motiivina voidaan nähdä pyydystystilanteen aikaansaama jännitys, sillä kaloja ei pyydystetä ruoaksi. Jännitystä ei voida pitää kestävänä perusteluna kärsimyksen ja kivun aiheuttamiseksi eläimille. Suuri osa irti päästetyistä kaloista menehtyy saamiinsa, irrotusvaiheessa melko pieneltäkin näyttäviin vammoihin vapauteen pääsemisen jälkeen.

Jaa sivu
Skip to content