Lajikohtaisia kysymyksiä – Vieraslajit

Mitä tarkoittaa vieraslaji? Entä haitallinen vieraslaji?

Vieraslajilla tarkoitetaan lajia, joka on kulkeutunut Suomeen ihmisen mukana. Ihminen seuraa ja pyrkii rajoittamaan näiden lajien leviämistä siksi, että niiden ajatellaan häiritsevän luontoa ja Suomessa jo olevien eläinlajien elinmahdollisuuksia. Esimerkiksi supikoira tuotiin Suomeen alun perin turkiseläimeksi.

Nykyisin supikoiraa pidetään haitallisena vieraslajina, sillä supikoirat syövät uhanalaisia lintuja ja niiden poikasia. Vuonna 2019 voimaan tulleen asetuksen mukaan myös esimerkiksi minkki, piisami, rämemaja ja pesukarhu luokitellaan haitallisiksi vieraslajeiksi. Pesimärauha ei koske haitallisia vieraslajeja, eikä niiden tappamiseen tarvitse metsästyskorttia. Lakimuutos on ristiriidassa eläinsuojelulain hengen kanssa ja SEY pitää muutosta epäeettisenä.

Tulokaslajiksi sanotaan eläinlajia, joka leviää itse vähitellen uusille elinalueille. Ilmaston lämpenemisen takia moni uusi laji on jo levinnyt Suomeen. Esimerkiksi villisika, rusakko ja valkoposkihanhi ovat tulokaslajeja. Myös ihminen on tulokaslaji Suomessa.

Miten vieraslajeihin tulee suhtautua? Mikä on SEYn näkemys vieraslajeista?

SEYn näkemyksen mukaan eläinyksilöiden hyvinvointi tulisi priorisoida myös vieraslajien kohdalla. Millekään eläimelle ei tule aiheuttaa tarpeetonta tuskaa tai kipua. Nykyinen lainsäädäntö ei huomio eläinten hyvinvointia riittävästi. Tutustu SEYn linjaukseen haitallisista vieraslajeista.

SEY vaatii uudelleenharkintaa metsästyslain muutoksiin, koska vuonna 2019 voimaan astunut lakiuudistus kohdistaa ylimitoitettuja toimenpiteitä haitallisiksi katsottuihin vieraslajeihin.

Jaa sivu
Skip to content