Luonnonvaraisten eläinten hoitajille mojova maksu – SEY Suomen eläinsuojelun mielestä 620 euron maksu eläinten auttamisesta on vapaaehtoisille kohtuuton

6.2.2024

TIEDOTE 6.2.2024

Luonnonvaraisten eläinten hoitaminen on pitkälti vapaaehtoistoimijoiden varassa. Nyt hoitoverkosto uhkaa romuttua hoitajille langetetun maksun seurauksena.

Uuden eläinten hyvinvointilain myötä muu kuin ensiapuluontoinen hoitotoiminta muuttuu ilmoituksenvaraiseksi. Muun muassa SEY Suomen eläinsuojelu kannatti ilmoituksenvaraisuutta, koska se tuo hoitolat valvonnan piiriin. Eläinsuojelutoimijoille tuli kuitenkin yllätyksenä, että aluehallintovirastot vaativat jokaisen ilmoituksen käsittelystä 620 euron maksun.

SEYssä toimii kymmeniä vapaaehtoisia luonnonvaraisten eläinten hoitajia. Kun mukaan lasketaan muut vapaaehtoiset hoitajat, hoitajia on arviolta ainakin toistasataa.

Luonnonvaraiset eläimet ovat valtion omaisuutta, ja eläinten hyvinvointilaki vaatii, että luonnonvaraisia eläimiä autetaan. Loukkaantunut tai muutoin avuttomassa tilassa oleva luonnonvarainen eläin voidaan ottaa lyhytaikaisesti haltuun sille annettavaa ensiapua tai hoitoon toimittamista varten.

Jos hoitoa on tarkoitus jatkaa ensiavun antamisen jälkeen, laki velvoittaa viemään eläimen luonnonvaraisten eläinten hoitopaikkaan. Valtio ei kuitenkaan järjestä hoitoa, vaan loukkaantuneiden ja orpojen luonnonvaraisten eläinten hoito on Suomessa pitkälti vapaaehtoistoiminnan varassa.

– Vapaaehtoiset hoitavat näitä valtiolle kuuluvia eläimiä omalla kustannuksellaan ja omalla ajallaan. He tekevät lakisääteistä työtä ilmaiseksi. 620 euron maksu vapaaehtoistoiminnan harjoittamisesta on täydellinen irvikuva siitä suunnasta, johon uuden eläinten hyvinvointilain tulisi luonnonvaraisten eläinten hoitoa viedä, sanoo SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati White.

Moni luonnonvaraisten eläinten hoitaja hoitaa vain muutamia eläimiä vuodessa. Erityisesti näiden toimijoiden kohdalla ainoa vaihtoehto voi olla toiminnan lopettaminen.

– Maksu tulee pitkälti romuttamaan luonnonvaraisten eläinten hoitoverkoston, sillä monella vapaaehtoistoimijalla ei ole varaa maksaa eläinten hoitokulujen lisäksi vielä 620 euron ilmoitusmaksua. Moni on jo ilmoittanut meille lopettavansa luonnonvaraisten eläinten hoitamisen tämän takia, ja lisäksi maksu herättää paljon huolta ja epäoikeudenmukaisuuden tunnetta vapaaehtoistoimijoissa. Pidämme tällaista maksua kohtuuttomana.

Laki säädettiin vajain tiedoin

Maksu määrätään Valtioneuvoston asetuksessa aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2024. Asetus ei käynyt lainkaan lausuntokierroksella, eikä toiminnan muuttumisesta maksulliseksi annettu tietoa ennakkoon.

– Emme siis voineet antaa lausuntoa tai muutoin kommentoida asetusta ennen sen hyväksymistä. Maksullisuus on tullut yllätyksenä myös monille viranomaisille ja lainsäätäjille, kertoo White.

Sen sijaan eläinten hyvinvointilain säätämisen yhteydessä tehtiin vaikutusten arviointi. Siinä kuvataan, että ”Ilmoitusvelvollisuudesta aiheutuu toimijoille kertaluontoisesti hallinnollista taakkaa.” Maksuista ei kuitenkaan ole mainintaa. Vertailun vuoksi, laki vaatii ilmoituksen myös laajamittaisesta seura- ja harrastuseläinten pidosta, mutta maksu on vain 85 euroa.

– Näin ollen on voinut olettaa, ettei ainakaan merkittäviä maksuja ole tulossa. Tämä kohta laista on säädetty vajain tiedoin, eikä asiaa ole ollut realistisesti mahdollista huomioida esimerkiksi lausuntokierroksen tai valiokuntakuulemisten yhteydessä. Vaadimmekin, että maksua tarkastellaan uudestaan ja se poistetaan.

Luonnonvaraisia eläimiä loukkaantuu ja sairastuu paljon esimerkiksi ihmisen aiheuttamien elinympäristöjen tuhoamisen ja muutosten sekä liikenteen takia. Luonnonvaraisten eläinten hoidolla on myös merkittävä rooli eläinten suojelussa ja luonnon monimuotoisuuden tukemisessa.

Lisätiedot:

Kati White
Toiminnanjohtaja
SEY Suomen eläinsuojelu
kati.white@sey.fi
050 371 2740

Jaa sivu
Skip to content