Nälkiintyneitä nautoja lannan keskellä ja joukkohauta navetan takana – kun eläinsuojeluviranomaisten ja esitutkinviranomaisten yhteistyö pettää, lopputulos voi olla karu

2.9.2021


Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tuonut mukanaan suuren määrän sotaa pakenevia myös Suomeen. SEY on käynnistänyt toiminnan lemmikkiperheiden auttamiseksi rajalla ja vastaanottokeskuksissa. Lemmikkiperheet majoitetaan Riihimäen vastaanottokeskukseen, joka käynnisti eläinten vastaanottamisen SEYn aloitteesta.


Eläinsuojeluviranomaisen tehtävä on valvoa, että eläimiä kohdellaan eläinsuojelusäädösten mukaisesti. SEYn tiedossa oleva Kaakkois-Suomen alueella sijaitseva nautatila on hyvä esimerkki siitä, ettei eläinsuojeluviranomaisten ja esitutkintaviranomaisten välinen keskusteluyhteys aina toimi.


Kaakkois-Suomessa sijaitsevalla nautatilalla tehdyissä hygienia- ja eläinsuojelutarkastuksissa todettiin vuosina 2011–2020 lukuisia eläinsuojelusäännösten vastaisia tekoja. Tilan eläimet olivat toistuvasti liian laihoja ja niiden ruokinta, vedensaanti sekä puhtaanapito oli liian vähäistä. Lisäksi naudoille oli kertynyt lantapanssaria, mikä on seurausta pidempään jatkuneista laiminlyönneistä eläinten hoidossa. Myös eläinten pito-olosuhteet olivat säännösten vastaiset: käytännössä naudat oleskelivat lantapatterin päällä.

Lue koko kirjoitus Eläinten ystävän verkkolehdestä.

Jaa sivu
Skip to content