Onko kaikilla oikeus hyvään kohteluun?

11.6.2021


Kaksi vuotta sitten supikoiran, minkin, piisamin, rämemajavan ja pesukarhun asema lain edessä muuttui, kun niitä ei enää luokiteltu riistalajeiksi vaan haitallisiksi vieraslajeiksi. Se oli näiden eläinten kannalta huono uutinen: haitallisia vieraslajeja ei koske pesimärauha, eikä niiden tappamiseen tarvita metsästyskorttia.


Tämä haitallisten vieraslajien pyyntiä koskeva muutos on suorassa ristiriidassa eläinsuojelulain hengen kanssa, vaikka eläinsuojelulakia tulisi noudattaa aina eläimiä tapettaessa. Erityisesti Suomessa esiintyviä supikoiria ja minkkejä saa nyt metsästää ympäri vuoden, jolloin emottomaksi jääneet poikaset nääntyvät kuoliaaksi hitaasti vuorokausien kuluessa. Myös taitamaton tappaminen lisääntyy, kun toimintaan ei tarvita edes alkeellisinta osoitusta metsästystaidoista. Koska vieraslajit eivät ole rauhoitettuja, saa niiden metsästyksessä käyttää apuna ajavaa koiraa myös pesimäaikana. Se aiheuttaa vakavaa haittaa esimerkiksi linnuille, jotka pahimmassa tapauksessa hylkäävät pesänsä poikasineen päivineen koiraa säikähtäessään.

Lue koko kirjoitus Eläinten ystävän verkkolehdestä.

Jaa sivu
Skip to content