Kouluvierailut

SEY tarjoaa kouluille ja oppilaitoksille eläinsuojeluteemaisia kouluvierailuja. Vierailijat ovat SEYn kouluttamia vapaaehtoisia, joista osa on SEYn jäsenyhdistysten aktiiveja ja SEYn eläinsuojeluneuvojia. Kouluvierailut lisäävät lasten ja nuorten tietämystä eläinten hyvinvoinnista, herättävät keskustelua ja rohkaisevat pohtimaan jokaisen mahdollisuuksia toimia eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi.


Opettajat voivat tilata vierailijan oppitunneille maksutta. Ryhmässä on hyvä olla maksimissaan 30 henkilöä keskustelun mahdollistamiseksi. Opettaja on luokassa paikalla koko kouluvierailun ajan. Kouluvierailijan voi kutsua myös esimerkiksi nuorisotalolle, partioon ja muihin vapaa-ajan kerhoihin ja toimintoihin.

Vierailujen pääteema on Eläinsuojelu ja eläinten hyvinvointi. Vierailijan oma kokemus ja erityisosaaminen eläinsuojelutoiminnasta mahdollistaa vierailijasta riippuen myös muiden näkökulmien, kuten eläinsuojeluneuvojatoiminnan tai eläinsuojeluyhdistyksen toiminnan, tuotantoeläinten, luonnoneläinten tai yleisten lemmikkieläinten käsittelyn.

Vierailut sopivat esimerkiksi ympäristöopin, biologian, elämänkatsomustiedon ja filosofian tunneille. Vierailujen tarkoituksena on herättää oppilaita pohtimaan erilaisia kysymyksiä hyvään elämään, eläinten hyvinvointiin, ihmisten vastuuseen sekä eettiseen toimintaan liittyen.


Tilaa kouluvierailu

Tutustu kouluvierailukäytäntöihimme ja tilaa vierailu täältä.


Jaa sivu
Skip to content