Lemmikkieläimet

Ajankohtaista


Tiedote: SEYn kissateemainen Eläinten viikko käynnistyy – Suomessa hylätään tai lopetetaan ihmisten piittaamattoman toiminnan seurauksena jopa 20 000 kissaa vuodessa
TIEDOTE 2.10.2013
Kissajuliste

Eläinten viikkoa vietetään 4.-10.10. Tänä vuonna SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton teemana on kissa.

SEYn jäsenyhdistykset, vapaaehtoiset eläinsuojeluvalvojat ja sadat muut vapaaehtoistyöntekijät käyttävät suurimman osan eläinsuojelutyötunneistaan kissojen auttamiseksi. SEYn eläinsuojelijat mm. pyydystävät kissoja ja ottavat vastaan hylättyjä eläimiä, hoitavat ja leikkauttavat uusia koteja etsiviä kissoja, järjestävät kissojen leikkauskampanjoita ja tiedottavat ja kampanjoivat vuodesta toiseen eläinten hylkäämisen ehkäisemiseksi. Tästä huolimatta Suomessa hylätään tai lopetetaan vuodessa arviolta jopa 20 000 kissaa.

– Löytökissojen määrää ei tilastoida virallisesti, mutta olemme muutama vuosi sitten tehneet kyselyn löytöeläintaloille eläinmääristä. Lisäksi olemme kartoittaneet luontoon hylättyjen ja villiintyneinä tai muuten ei-toivottuina lopetettujen kissojen määrää eri puolilla Suomea. Hylättyjen, villiintyneiden ja kodittomana lopetettujen kissojen määrä vuodessa tulee ihmisille yllätyksenä, kertoo SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

– Seuraeläimistä kissojen tilanne on Suomessa kurjin. Vaikka toisaalla kissoista pidetään todella hyvää huolta, ja monen onnekkaan kissan hyvinvointiin panostetaan todella paljon, paljastuu toisaalla valtava määrä kissojen kärsimystä. Tähän ongelmaan halusimme tänä vuonna paneutua erityisesti ennaltaehkäisyn keinoin, kertoo Pulli.

SEYn mielestä kissojen kärsimystä ennaltaehkäisee parhaiten niiden määrän vähentäminen leikkauttamalla.

– Kaikille kissoille ei löydy hyvää kotia, mikä johtaa siihen, että niitä hankitaan, annetaan eteenpäin ja lopetetaan varsin kevein perustein. SEYn mielestä kissan leikkauttamisen tulisi olla rutiinikäytäntö löytöeläintaloissa ja itsestään selvä osa kissa terveydenhoitoa. Näin ei-toivottujen kissojen määrä vähenisi, ja kissanpennut syntyisivät jatkossa vain hyvin suunniteltuina, kertoo Pulli.

SEY panostaa Eläinten viikolla erityisesti lasten ja nuorten tiedonsaantiin. Jo 80 000 koululaiselle on tilattu SEYn maksuton tieto- ja tehtäväpaketti kissoista. Lisäksi SEY julkistaa nettisivuston www.kissatieto.fi, jonne on kerätty tuoreinta ja tutkittua tietoa kissoista, kissojen hankinnasta, hoidosta ja käyttäytymisestä.

SEY järjestää myös maksuttoman Eläinten viikon seminaarin Helsingissä 3.10. SEYn jäsenyhdistykset ympäri Suomen järjestävät Eläinten viikolla eläinsuojeluteemaisia tapahtumia.

Lisätietoa:

SEYn Eläinten viikon nettisivusto: www.kissatieto.fi

SEYn kissojen hyvinvointiseminaari 3.10 täällä täällä

Kati Pulli, toiminnanjohtaja kati.pulli@sey.fi GSM 050 371 2740

Maria Lindqvist, viestintäpäällikkö maria.lindqvist@sey.fi GSM 050 557 2463

www.sey.fi

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto on Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. SEYn toimialaan kuuluvat kaikki eläimet ja liiton toiminta kattaa koko maan. SEY toteuttaa käytännön eläinsuojelutyötä 41 jäsenyhdistyksen ja noin 80 vapaaehtoisen eläinsuojeluvalvojan ja –neuvojan voimin. SEY edistää eläinten hyvinvointia kampanjoimalla, kouluttamalla ja tiedottamalla.

Ajankohtaista

Tiedote: Ulkokoirien pidossa on paljon puutteita – suurin ongelma on koirien virikkeetön elämä
Tiedote 22.3.2013

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto on kartoittanut vuoden 2012 aikana ulkona pidettävien koirien elämänlaatua. Ulkokoirien pito-olosuhteita, liikunnan ja sosiaalisen kanssakäymisen tarpeen tyydyttymistä ja virikkeiden riittävyyttä kartoitettiin SEYn omille vapaaehtoisille eläinsuojeluvalvojille ja -neuvojille suunnatulla kyselyllä. Kysely osoitti, että ulkokoirien tilanne ei ole kehuttava – suurimpia ongelmia ovat virikkeettömyys ja tekemisen puute, epäkelvot kopit ja puutteellinen vesihuolto.

Yksi ulkona pidettävien koirien hyvinvointiongelmista liittyy siihen, että läheskään kaikki koirat eivät olleet tyypiltään soveltuvia ulkona pidettäviksi.

– Lainsäädännössä määritellään, että ulkona saa ympärivuotisesti pitää vain sellaisia koirarotuja, jotka soveltuvat jatkuvaan ulkona pitämiseen. Rotuja tai koiratyyppejä ei ole erikseen lueteltu, joten tulkinnan koiran sopivuudesta ulkona elämiseen tekee eläinsuojeluviranomainen. Olemme huomanneet, että tulkinnat vaihtelevat paljon. Toisaalla ulkokoirilla tulee olla kaksikerroksinen, säänkestävä turkki, kun taas toisella paikkakunnalla ulkona voidaan pitää talvellakin esimerkiksi ohutturkkisia saksanseisojia tai pieniä villakoiria, moittii SEYn toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö.

Suureksi ongelmaksi kyselyn mukaan osoittautuivat myös koirien kopit, jotka eivät riittävästi suojaa eläimiä sääoloilta.

– Koirilla on oltava asianmukainen, kuiva ja vedoton koppi. Pahimmissa ongelmapaikoissa kopit eivät olleet tiiviitä, saati eristettyjä, lämmityksestä puhumattakaan. Oviaukoissa ei ollut suojaavia läppiä ja kopin pohja oli kylmä ja kostea. Asetuksen epämääräiset ilmaukset ”sopiva” tai ”tarvittaessa” antavat liikaa varaa tulkinnoille. Hyvä koppi suojaa koiraa kylmältä, kuumalta, kosteudelta ja hyönteisiltä, muistuttaa Ylisirniö.

Ulkokoirien tilanne on silti vuosikymmenten kuluessa parantunut. Koirille on tarjolla yhä parempia tarhoja, ravintoa ja terveydenhoitoa. Koirien vedensaanti ei nykyäänkään ole aina riittävää, vaan kuppien kaatuminen ja veden jäätyminen ovat usein huomattuja puutteita.

Ongelmista yleisin on lajinomaisen tekemisen puute.

– Vielä nykyäänkin lukemattomat koirat ulvovat yksinäisyyttään pihan perällä. Aivan liian moni koira on unohdettu ketjun päähän tai tarhaan viettämään yksinäistä ja virikkeetöntä elämää. On aivan yleistä, että koiria pidetään tarhoissa ilman lajitoverin seuraa eikä niiden liikunnantarpeesta huolehdita. Eräs paha epäkohta nykylainsäädännössä on se, että ulkotarhassa pidettävä koira saa asua yksinään esimerkiksi teollisuushallin tai autiotalon pihassa, eikä lähellä tarvitse olla asutusta. Tästä on tiedossamme useita surullisia esimerkkejä, kertoo Ylisirniö.

– Koira on laumaeläin ja se tarvitsee lajitoverien ja ihmisten seuraa sekä sopivia virikkeitä: pureskeltavaa, kaivettavaa ja nuuskittavaa. Koiran turvallisuudesta on huolehdittava, eikä sitä saa jättää narun nokkaan petojen saaliiksi. Uudistettavassa eläinsuojelulaissa on koirien tarpeet otettava paremmin huomioon ja turvattava koirillekin parempi oikeus lajinomaiseen käyttäytymiseen, vaatii Ylisirniö.

Lisätietoja:

SEYllä on noin 80 vapaaehtoista eläinsuojeluvalvojaa ja -neuvojaa eri puolilla Suomea. Eläinsuojeluvalvojat tekevät vuosittain neuvontakäyntejä noin 2 000 eläintenpitopaikkaan. Kansalaisille annetaan neuvoja sähköpostitse tai puhelimitse yli 20 000 kertaa. SEYn vapaaehtoiset eläinsuojeluvalvojat ovat vuodesta 1902 olleet osa suomalaista eläinten hyvinvoinnin valvontaa.

Helinä Ylisirniö
Toiminnanjohtaja, SEY Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto
helina.ylisirnio@sey.fi
GSM 050 371 2740

Tiedote: SEY esittää vakavan huolensa lihakarjatilojen valvonnan tasosta
Tiedote 14.3.2013

Tänään julkistettiin uutinen, jossa ylä-savolaisella tilalla jouduttiin lopettamaan 150 nautaa eläinsuojelullisista syistä. Eläinten hoito oli laiminlyöty, ja maatilaa hoitanutta miestä epäillään törkeästä eläinsuojelurikoksesta.

– Tämä järkyttävä tapaus tuo jälleen julkisuuteen sen tosiasian, että maamme eläinsuojeluvalvonta ja erityisesti lihakarjatilojen valvonta on puutteellista, kommentoi tapausta SEYn puheenjohtaja Jyrki Haapala.

Tämänpäiväisen uutisen mukaan ylä-savolaiselle 170 eläimen lihakarjatilalle oli tehty eläinlääkärin valvontakäynti huhtikuussa 2012. Valvontakäynnin jälkeen vajaassa vuodessa 150 eläimen kunto oli mennyt niin huonoksi, että eläimet määrättiin lopetettavaksi.

– Ihmettelen suuresti, miten on mahdollista, etteivät viranomaiset ole valvoneet korjausmääräysten toteutumista. Ymmärrämme, että eläinlääkäreiden kiire on monin paikoin tosiasia, mutta tässä tapauksessa kiireeseen ei mielestäni voi vedota, sillä aikaa eläinten hyvinvoinnin romahtamiseen on kulunut miltei vuosi, muistuttaa Haapala.

Tilan olot eivät olleet kohentuneet keväällä 2012 tehdyn valvontakäynnin jälkeen. Eläimet elivät paksussa lantakerroksessa, eivätkä ruokinta ja veden saanti toimineet. Tammikuussa poliisille tehtiin ilmoitus epäillystä eläinsuojelurikoksesta.

– SEYllä on verkostossaan lähes sata koulutettua vapaaehtoista eläinsuojeluvalvojaa, jotka ovat aina olleet valmiina yhteistyöhön eläinsuojeluviranomaisten kanssa. Tässäkin tilanteessa valvontakäynnin suorittanut eläinlääkäri olisi voinut pyytää vapaaehtoista valvojaa tekemään jälkivalvonnan tilalle ja raportoimaan käynneistä asiasta vastaavalle viranomaiselle. Minua järkyttää suuresti tilanne, jossa 150 eläintä päästetään nyky-Suomessa niin huonoon kuntoon, että niiden kärsimykset täytyy saada loppumaan lopettamalla eläimet välittömästi, kommentoi tilannetta SEYn vapaaehtoinen eläinsuojeluvalvoja Sinikka Rauma.

– Lihakarjatilat kuuluvat yleensä emolehmätarkkailun piiriin. Tiloilla käy yleensä myös uusien eläinten ostajia, rehun toimittajia, tavarantoimittajia ja teurasautojen kuljettajia. Jos virallinen eläinsuojeluvalvonta on näin hataraa, ainoastaan valppaiden kansalaisten avulla voidaan estää se, etteivät naudat jatkossa kuole kärsien ja hukkuen omiin ulosteisiinsa. SEYn mielestä eläinsuojeluilmoituksen tekeminen on kansalaisvelvollisuus. Kärsivien eläinten ainoa pelastus voi useissa tapauksissa olla ongelmia havainneiden kansalaisten sinnikkyys, jatkaa Rauma.

SEY kannustaa kaikkia yhä useampia Suomen kuntia käyttämään mahdollisuuden oman eläinsuojeluvalvontaan keskittyvän eläinlääkärin palkkaamiseen. Kunnilla ja kaupungeilla on mahdollisuus palkata kokopäiväinen valvontaeläinlääkäri valtion tuella.

Lisätietoja: Jyrki Haapala Sinikka Rauma
Puheenjohtaja Eläinsuojeluvalvoja
SEY SEY
puh. 040 867 9121 puh. 040 581 6329


6.7.2011 13.56
Tiedote: ”En jätä koiraa kuumaan autoon!” – SEY ja Kennelliitto kehottavat jättämään lemmikin helteisellä säällä kotiin

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten ja Suomen Kennelliiton liiton tiedote 6.7.2011

Ihmisiä hellivät helteet eivät aina ole eläimille hyväksi. Tänä kesänä on kuultu huomattavan paljon ikäviä uutisia kuumalla säällä autoon jätetyistä koirista. SEY ja Kennelliitto kehottavatkin jättämään lemmikkieläimet helteillä kotiin. Viestiä tehostaa järjestöjen tällä viikolla aloittama En jätä koiraa kuumaan autoon! -tarrakampanja. Auton ikkunaan liimattavan tarran tavoitteena on muistuttaa muita autoilijoita jokakesäisestä ongelmasta ja kannustaa oman hyvän esimerkin avulla jättämään koira kuumalla säällä kotiin.
”Vaikka asiasta puhutaan vuodesta toiseen, liian monet ihmiset eivät tunnu ymmärtävän, miten nopeasti auton sisälämpötila voi nousta tappavan kuumaksi. Ruotsin kennelliiton julkaiseman mittauksen mukaan vain parinkymmenen asteen ulkolämpötilassa auton sisälämpö nousee yli viiteenkymmeneen asteeseen vain noin tunnissa. Kunnon hellesäällä lämpö nousee vaarallisen korkeaksi vielä nopeammin. Toisin kuin monet näyttävät luulevan, ikkunoiden raolleen jättäminen ei estä lämpötilaa nousemasta. Karvaiset lemmikit saavat hengenvaarallisen lämpöhalvauksen huomattavasti herkemmin kuin ihmiset, sillä ne eivät kykene hikoilemalla säätelemään elimistönsä lämpöä”, muistuttaa SEYn toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö.

Jos ohikulkija huomaa koiran kärsivän parkkipaikalla kuumassa autossa, apua on syytä hakea nopeasti. Tilanne on vakava, jos koira ei enää läähätä ja ole levoton, vaan makaa apaattisena. Jollei auton omistajaa löydy, on otettava yhteyttä poliisiin. Poliisi voi murtautua autoon, jos katsoo sen aiheelliseksi. Ensiapuna lämpöhalvauksen saanut koira siirretään välittömästi varjoon ja kastellaan kylmällä vedellä. Koiran virottua se on syytä toimittaa eläinlääkärille. Matkan ajaksi koira kääritään kylmään ja märkään pyyhkeeseen.

”Haluamme kannustaa lemmikistään hyvää huolta pitäviä levittämään tätä tärkeää viestiä. Sitä varten olemme painattaneet auton ikkunaan liimattavan tarran, jossa lukee ”En jätä koiraa kuumaan autoon!”. Uskomme, että positiivinen esimerkki toimii tässä asiassa parhaiten. Jokainen voi pitää huolen siitä, että omalla koiralla asiat ovat hyvin ja kannustaa esimerkillään muitakin parempaan koiranpitoon”, kertoo Kennelliiton viestintäpäällikkö Kaija Unhola.

En jätä koiraa kuumaan autoon -tarrat ovat maksuttomia ja niitä jakavat useat SEYn paikallisyhdistykset sekä eläinsuojeluvalvojat ja -neuvojat kesän tapahtumissa. Tarroja jaetaan myös Kennelliiton osastolla Suomessa järjestettävissä kansainvälisissä koiranäyttelyissä.

Lisätietoja:
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:
Viestintäpäällikkö Kaija Unhola, puh. 050 432 0844, viestinta(at)kennelliitto.fi
www.kennelliitto.fi

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto:
Viestintäpäällikkö Maria Blomster, puh. 050 557 2463, maria.blomster(at)sey.fi,
Toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö, puh. 050 371 2740, helina.ylisirnio(at)sey.fi
www.sey.fi

SEYn paikallisyhdistykset: http://www.sey.fi/sey_toimii/seyn_jasenyhdistykset

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto on vuodesta 1901 eläinsuojelutyötä tehnyt Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. SEYn toimialaan kuuluvat kaikki eläinlajit ja liiton toiminta kattaa koko maan. SEY toteuttaa käytännön eläinsuojelutyötä lähes 40 paikallisyhdistyksen ja noin 120 vapaaehtoisen eläinsuojeluvalvojan ja -neuvojan voimin. www.sey.fi

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry. on valtakunnallinen koira-alan asiantuntijajärjestö, joka on perustettu vuonna 1889. Kennelliitto jakaa koira-alan asiantuntijatietoa, edistää puhdasrotuisten koirien kasvattamista ja monipuolista koiraharrastusta sekä parantaa koiranpitoa Suomessa. Liiton jäseninä on noin 1 900 koiraharrastusyhdistystä ja yli 143 000 henkilöjäsentä. www.kennelliitto.fi


Lemmikkieläimet

Onko koirasi haukkuminen ongelma? Olen itse kokeillut kyseiseen ongelmaan sitruunapantaa, mutta se on herkimmille koirille melko ”raju”. Nyt ”koekäytössä” on ollut useilla koirilla Barkstop Haukunrajoitin – panta, joka toimii ultraäänellä. Tämän pannan käyttö on helpompaa kuin sitruunapannan, ja hankintahinta edullisempi (n. 20e). Osalla koirista haukkuminen loppuu samantien, osa ei taas välitä pannasta mitään. Silti suosittelen kokeilemaan! Käy katsomassa lisätietoja pannasta esim. osoitteesta www.lemmikille.com. Muistutan kuitenkin, että ennen haukunrajoittimien käyttöä täytyy miettiä miksi koira haukkuu häiritsevän paljon, useimmiten riittävä aktivointi ja liikunnan lisäys sekä kunnollinen tapakoulutus auttaa häiritsevän haukkumisen vähentymiseen. Terv. Sanna Kiieksen tilan lemmikkieläinhoitolasta

_____________________________________________________________

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton tiedote 17.6.2009

Älä häkitä – vaihtoehtojakin löytyy! – SEY aloittaa koirien häkityksen vastaisen kampanjan

Vähintään tuhannet koirat viettävät tänäänkin päivänsä pienessä häkissä. Koiria suljetaan yhä lisääntyvässä määrin kuljetus- tai näyttelyhäkkiin omistajiensa työpäivien ajaksi. Tämä aika voi olla jopa 8 – 10 tuntia, viitenä päivänä viikossa. Yleensä koiria häkitetään, jottei se tuhoaisi yksin ollessaan kodin irtaimistoa. Monet uudet koiranomistajat aloittavat häkityksen koirankasvattajan tai muiden harrastajien suosituksesta. Suomen Kennelliitto tukee SEYn kampanjaa, jonka tavoitteena on muistuttaa, että koiran pitäminen jatkuvasti pienessä häkissä on laitonta. Häkitys voi aiheuttaa koirille peruuttamattomia henkisiä ja fyysisiä vaurioita. Suurin osa koirien yksinolo-ongelmista on ehkäistävissä ennalta kunnollisen opetuksen avulla.

”Koirien jatkuva häkitys näyttää olevan varsin yleistä, vaikka se on eläinsuojelulainsäädännössä yksiselitteisesti kiellettyä. Myös SEYn vapaaehtoiset eläinsuojeluvalvojat ovat neuvontakäynneillään huomanneet, että koiria häkitetään rutiininomaisesti, eivätkä koiranomistajat yleensä ymmärrä toimivansa väärin. Saman ilmiön voi havaita seuraamalla koira-aiheisia nettikeskustelupalstoja”, sanoo SEYn viestintäpäällikkö Maria Blomster.

Koiria häkitetään monesta syystä. Yleisin häkityksen syy on asunnon irtaimiston suojeleminen koiran mahdollisesti aiheuttamilta tuhoilta. Toiset haluavat opettaa koiranpennun sisäsiistiksi häkityksen avulla. Joidenkin mielestä jokapäiväinen häkitys on itsestään selvää, sillä muutkin sitä tekevät ja myös koiran kasvattaja sitä suosittelee.

”Asetus ei erottele mitenkään yksittäisiä koiranomistajia ja kasvattajia. Kasvattajienkaan ei ole hyväksyttävää pitää koiria häkeissä kuin tilapäisesti ja hyväksyttävistä syistä. Ulkotarha on eri asia kuin häkki ja tarhaolosuhteisiin sopiville koiraroduille monesti hyvä ratkaisu. Ulkotarhan olosuhteista on olemassa selviä määräyksiä, ja tarhassa jatkuvasti pidettävien koirien sosiaalisista tarpeista, liikunnasta ja virikkeistä on pidettävä huolta joka päivä”, muistuttaa Suomen Kennelliiton viestintäpäällikkö Miia Puoskari.

Suomen eläinsuojelulainsäädäntö on monelta osin yleisluontoinen ja tulkinnoille altis. Koirien häkityksen kohdalla eläinsuojeluasetuksesta löytyy kuitenkin yksiselitteinen määräys. Eläintä saadaan pitää sen kuljetukseen tarkoitetussa laatikossa tai häkissä vain, jos eläimen kuljettaminen, sairaus tai muu tilapäinen ja hyväksyttävä syy sitä vaatii. Koiran häkitys sen yksin ollessa tai joka yö ei ole tilapäistä eikä hyväksyttävää.

Koiran tulee saada mahdollisimman hyvin toteuttaa lajinomaista käyttäytymistään. Lajinomaiseen käyttäytymiseen ei kuulu maata häkissä aloillaan tuntikausien ajan päivästä toiseen. Vaikka koira näyttäisi suhtautuvan häkitykseen rauhallisesti, se voi kostautua monenlaisina stressin aiheuttamina käytöshäiriöinä ja fyysisinä oireina. Pitkäkestoinen stressi aiheuttaa vakavia käyttäytymis- ja terveysongelmia.Älä häkitä teksti keltainen tausta 500×150

Koiriaan häkittävät perustelevat toimintaansa mm. yksinolo-ongelmilla. Koirien yksinolo-ongelmat vaikuttavat olevan hyvin yleisiä, ja eroahdistuksen kerrotaan vaivaavan kovin monia koiria. Yksinolo-ongelmat ovat kuitenkin ehkäistävissä ennalta. Kaikille koirille on välttämätöntä opettaa rento ja stressitön yksinolo. Yksinolon opetteluun uhrattu aika maksaa itsensä takaisin koiran koko loppuelämän ajan.

Kampanjasivusto

Lisätietoja:
Viestintäpäällikkö Maria Blomster maria.blomster@sey.fi, p. 050 557 2463
Toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö helina.ylisirnio@sey.fi, p. 050 371 2740

Jaa sivu