Rahankeräyslupa

SEY Suomen eläinsuojelulla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa, numero RA/2018/733. Lupa on voimassa 1.1.2019-31.12.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Lupa on myönnetty 24.8.2018.


Kerättävien varojen käyttötarkoitus

Kerätyt varat käytetään eläinsuojeluneuvojien kuluihin, eläinten hyvinvointia koskevaan tiedottamiseen, neuvontaan ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, entisten koe-eläinten sijoittamiseen uusiin koteihin sekä ennalta arvaamattomien eläimiin liittyvien eläinsuojelukatastrofien tuhojen korjaukseen. Varoja käytetään myös liiton jäsenyhdistysten toiminnan tukemiseen.


Rahankeräystilit

DABAFIHH, FI97 8000 1901 0617 63 (Danske Bank)
NDEAFIHH, FI08 2001 1800 2671 17 (Nordea Pankki)

SEY Suomen eläinsuojelu on VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n jäsen.

Lue lisää SEYn lahjoitusten käytöstä.

Jaa sivu