TIETOTURVA- JA REKISTERISELOSTE

TIETOTURVA- JA REKISTERISELOSTE

Rekisterinpitäjä:

Rovaniemen seudun eläinsuojeluyhdistys ry

Y-tunnus 1621428-1  Yhdistysrekisteritunnus 55.138

Vastuuhenkilö:

puheenjohtaja jonka yhteystiedot löytyvät kotisivuilta http://rovaniemi.sey.fi/

Rekisteröidyt:

Rekisterissä käsitellään jäsenten, yhteistyökumppaneiden, asiakkaiden, vapaaehtoisten ja erilaisiin tapahtumiin osallistuvien henkilöiden tietoja siinä laajuudessa kuin on tarpeen. Varsinaista jäsenrekisteriä ylläpitää Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry SEY.

Rekisterin käyttötarkoitus:

Erilaisten asiakas – ja palvelusuhteiden ylläpitäminen ja tapahtumien järjestämiseen liittyvien tietojen kerääminen siinä laajuudessa kuin se on yhdistyksen toiminnan kannalta tarkoituksen mukaista ja eläinsuojelun toteutumiseksi on.

Rekisterin sisältö:

Rekisteri voi pitää sisällään seuraavia tietoja:

-nimi ja yhteystiedot (esim. osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)

-asiakkuuden hoitamiseksi tarpeelliset tiedot (esimerkiksi tiedot eläimestä ja vastaavia tietoja), erilaisiin tapahtumiin liittyvien tietojen käsittelyyn tarvittavat tiedot ja sijaiskotitoiminnassa tarvittavia tietoja

Kotisivut voivat käyttää evästeitä ja sivun käyttäjä voi valita oman selaimen asetuksista, hyväksyykö evästeiden käytön. Evästeistä voi lukea tarkemmin https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvaohjeet/palveluidenturvallinenkaytto/evasteet.html

Tietolähteet

Rekisteriin kerättävät henkilötiedot ovat pääasiassa rekisteröidyn itsensä antamia tietoja tai verkkosivuston käytöstä muodostettuja tietoja.

Tietoja saadaan mm. www-lomakkeilla, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, tapahtumista tai vastaavista tilaisuuksista ja muista tilanteista joissa henkilö luovuttaa tietojaan vapaaehtoisesti. Lisäksi tarvittavia tietoja voidaan saada myös viranomaisten kautta.

Tietojen luovutus:

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Rovaniemen seudun eläinsuojeluyhdistyksen tiedossa.  Tietoja ei luovuteta ulkopuolelle esimerkiksi markkinointitarkoituksiin. Henkilötietoja luovutetaan ainoastaan viranomaisten tai vastaavien tahojen kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla tai mikäli yhdistys katsoo muutoin harkintansa perusteella olevan perusteltu syy tietojen luovuttamiseen eläinsuojelun toteuttamiseksi.

Suojaus:

Suojattavat tiedot säilytetään niin,  ettei niihin ole pääsyä ulkopuolisilla henkilöillä salasana- ja tietoturvasuojatuissa tiedostoissa.  Manuaalisesti käsiteltävät tiedot sijaitsevat lukituissa tiloissa.  Rekisteröidyllä on mahdollisuus kysyä rekisterinpitäjältä, mitä tietoja hänestä on tallennettu ja mihin. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö (esimerkiksi kirjanpito), laskutus tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Tiedot poistetaan kun ne eivät ole enää tarpeellisia.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle:

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Tietoturvaloukkauksista ilmoitetaan rekisteröidylle sekä toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Jaa sivu
Skip to content