Testamenttilahjoitus

Testamenttilahjoittaminen on hieno ja kunnioitettava tapa tukea yksilön arvojen mukaista järjestötyötä, ja testamenttilahjoitukset ovatkin myös Salon Seudun Eläinsuojeluyhdistykselle äärimmäisen tärkeitä. Ne kantavat meidän toimintaamme pitkälle, joten testamenttilahjoituksella varmistat toimintamme jatkuvuutta.

On mahdollista testamentata omaisuuttaan myös muille kuin perimyskaareen kuuluville tahoille. Yleishyödyllisenä yhdistyksenä emme joudu maksamaan perintöveroa, vaan testamentti saadaan kokonaisuudessaan käyttöön paikallisen eläinsuojelun edistämiseen.

Kaikenkokoisista testamenteista on suuri apu, eikä testamentin tarvitse välttämättä olla rahaa. Testamentissa voi esimerkiksi määrätä osan omaisuudestaan tai vaikkapa jonkin itselle tärkeän esineen hyvään kohteeseen. Kaikkea omaisuutta ei siis tarvitse testamentata yhdistykselle, sillä testamentilla voidaan määrätä omaisuudesta myös hyvin yksityiskohtaisesti.

Käytämme testamenttilahjoitukset siten, että niistä on mahdollisimman paljon apua eläimille. Halutessasi voit kohdistaa testamenttisi myös johonkin tiettyyn käyttötarkoitukseen, kuten löytöeläinten auttamiseen. Haluamme aina noudattaa testamentin tekijän viimeistä tahtoa parhaalla mahdollisella tavalla.

Testamentin laatiminen

Testamentin voi periaatteessa laatia kuka tahansa. Laadinnassa olisi hyvä käyttää apuna asiantuntijaa, vaikka perittävää omaisuutta ei olisikaan paljon. Asiantuntijan käyttämisestä syntynyt kustannus on pieni ja se voi säästää oikeusprosessilta. Testamentin avulla voidaan välttää myös mahdolliset suvun perintöriidat, sillä yksinkertainen paperi voi säästää isoilta jälkiselvityksiltä.

Testamentti on hyvin muotosidonnainen asiakirja ja mikäli se ei täytä tiettyjä lain mukaisia vaatimuksia, voidaan se julistaa pätemättömäksi.

Muista nämä:

  • Testamentin tulee olla kirjallinen, lain vaatimukset täyttävä ja allekirjoitettu. Apua testamentin laatimiseen antavat asianajotoimistot sekä osa pankeista.
  • Testamentin tekijän tulee olla oikeustoimikelpoinen, eli vähintään 15-vuotias ja kyvykäs tekemään taloudellisia ja oikeudellisia päätöksiä.
  • Testamentin allekirjoituksessa tulee olla kaksi esteetöntä todistajaa yhtäaikaa läsnä. Tämä koskee myös muutoksia jo olemassa olevaan testamenttiin, jolloin käytännössä tehdään aina uusi testamentti.
  • Esteettömiä todistajia voivat olla mm. naapurit ja ystävät. Lähisukulaiset tai ottolapset eivät esteellisinä kelpaa todistajiksi.
  • Jos sinulla on rintaperillisiä eli lapsia, et voi pääsääntöisesti testamentata koko omaisuuttasi hyväntekeväisyysjärjestölle, sillä rintaperillisillä on oikeus lakiosaan.
  • Henkilöllä voi olla useampikin voimassa oleva testamentti, mikäli ne koskevat eri omaisuutta, jota testamentataan. Jos on kyse samasta omaisuudesta, siinä tapauksessa ajallisesti viimeksi tehty on voimassa oleva.
  • Testamenttia on hyvä säilyttää oman pankin tallelokerossa, mutta myös kotona muiden tärkeiden asiakirjojen kanssa on usein riittävä.
  • Kun teet testamentin eläinten hyväksi, käytä virallista nimeämme Salon Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry. Voit ilmoittaa testamentissa myös y-tunnuksemme, joka on 1447827-5.

Jos sinulla jää testamenttaamisesta kysyttävää, voit laittaa SSEY:lle sähköpostia.

Perinnön käyttökohteet

Salon Seudun Eläinsuojeluyhdistykselle saadut testamenttilahjoitukset ovat olleet merkittävä osa toiminnan jatkuvuutta ja sen kehittämistä. Kun testamenttilahjoitukset osoitetaan SSEY:lle suurempien hyväntekeväisyysjärjestöjen sijaan, ne auttavat nimenomaan paikallisesti ja verovapaasti Salon seudun eläinsuojelun kehittämistä.

Vuodesta 2010 yhdistys on voinut pikkuhiljaa laajentaa toimintaansa ja tämä ei olisi ollut nykyisessä mittakaavassaan mahdollista ilman testamenttilahjoituksia.

SSEY:n konkreettisia käyttökohteita

SSEY on käyttänyt testamentattuja lahjoituksia mm.

Omien tilojen hankkimiseen, aluksi vuokraamalla ja sittemmin ostamalla.
-> Tämä mahdollisti laajemmat resurssit ottaa löytöeläimiä yhdistyksen hoiviin.
-> Tämä taas mahdollisti esimerkiksi useamman hylätyn kissan pelastamisen ja sitä kautta uusien, välittävien kotien etsimisen. Vuosittain yhä useampi kissa saa kauttamme uuden kodin.

Eläinpelastusautoon
-> Auto on helpottanut huomattavasti tekemäämme työtä kentällä. Vapaaehtoisten kynnys lähteä keikalle on madaltunut, kun ei tarvitse käyttää omaa autoa.
-> Tämä näkyy myös pelastettujen eläinten määrässä.

Eläinten ruokaan
-> Lahjoitusruuat eivät riitä kattamaan ruokatarpeitamme, joten pystymme lahjoitusvarojen avulla myös ostamaan laadukasta ruokaa. Monelle hylätylle kissalle on tärkeää saada laadukasta ja ravinnerikasta ruokaa kunnon kohottamiseksi.

Eläinlääkäritoimenpiteisiin
-> Eläinlääkärikulut ovat yhdistyksen suurin menoerä (yli 50 000€/v 2022). Testamenttilahjoitukset ovat mahdollistaneet SSEY:lle tulevien eläinten tarkemmat eläinlääkäritutkimukset ja hoidot lopetuksien sijaan. Näin yhä useampi eläin pääsee uudelleen elämänsyrjään kiinni.

Sijoitusasuntoon
-> SSEY saa säännöllistä vuokratuloa perinnöksi saadun asunnon eteenpäin vuokraamisesta.

Jokaisella lahjoituksella on siis merkitystä ja kannattavat paikallista eläinsuojelua tuleviksi vuosiksi.

Jaa sivu
Skip to content