Yhdistys

Salon seudun eläinsuojeluyhdistys ry

Toiminta-ajatus

Yhdistys on perustettu 13.4.1897 ja se toimi vuoteen 1985 asti nimellä Salon Eläinystävät. Yhdistyksen nimi on tänä päivänä Salon Seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y., josta epävirallisesti käytetään lyhennettä SSEY. Yhdistys toimii eläinten hyvinvoinnin ja suojelun edistämiseksi Salon seudun alueella. Jäseniä yhdistyksellä oli vuonna 2015  242 kpl. Yhdistys on Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:n (SEY) jäsenyhdistys.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää eläinsuojelua ja suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta sekä edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. Yhdistyksen toiminta perustuu täysin vapaaehtoiseen toimintaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • pyrkii vaikuttamaan eläinsuojelulainsäädäntöön sekä viranomaisten päätöksiin ja toimintaan antamalla lausuntoja, ehdotuksia ja kannanottoja, jotka edistävät eläinten hyvää kohtelua
 • neuvoo ja opastaa eläinten omistajia toimimaan tavalla, joka edistää eläinten hyvinvointia
 • harjoittaa valistustoimintaa
 • järjestää esitelmätilaisuuksia, kokouksia, eläinsuojelupäiviä, kampanjoita ja muita tilaisuuksia
 • toimii tavoilla, jotka edistävät eläinten hyvää kohtelua ja eläinten omistajien rakkautta sekä ymmärrystä eläimiä kohtaan 

Käytännön toiminta

Koska yhdistyksellä ei ole ollut kiinteitä toimitiloja, yhdistys ei ole pystynyt kunnolla hoitamaan yhtäkään eläintä. Vuoden 2015 marraskuussa yhdistys on hankkinut tilat, joihin talven aikana ollaan rakennettu eläinten ensisijoituskohde. Samoihin tiloihin tulee yhdistyksen laajentunut kirpputori sekä toimisto!

Yhdistys pystyy nyt toimimaan eläintenhoidossa ja vastaanotossa paremmin, palvelemaan viranomaisia myös yöaikaan, jolloin poliisi saa toimitettua mm koirat suoraan yhdistyksen tiloihin Salon keskustaan. Tilat eivät ole pitkäaikaismajoitusta varten vaan lääkityksen, perustutkimuksen, mahdollisten testien ja hoidon jälkeen eläimet siirtyvät Sijaiskoteihin odottamaan omaa loppuelämänkotiaan.

Sijaiskotitoiminta on täysin vapaaehtoiselta pohjalta toimivaa hoitotoimintaa vapaaehtoisten kodeissa. Mikäli tällaisia väliaikaisia koteja ei löydy, myöskään hoitotoimintaa ei kyetä harjoittamaan tai tukemaan. Hoidettavat eläimet ovat yleensä ”huostaan otettuja” tai muita vastaavia tai täysin luonnonvaraisia. ”Huostaan otettu” käsite kattaa tässä myös tapaukset, joissa henkilö on saatu luopumaan huonosti hoidetusta eläimestään vapaaehtoisesti ilman varsinaista viranomaisten määräystä. 
Yhdistys tukee yksityisten henkilöiden harjoittamaa eläinten hoitotoimintaa niin ettei yksityishenkilölle tule kustannuksia eläimen elämiseen kuluvista tarpeista. Korvaus kattaa eläimen hoitokulut (ruoka, hiekka tai lämmityskulut) sekä muut eläimen hoitoon liittyvät kulut. Lisäksi yhdistys maksaa kulut, jotka aiheutuvat hoidossa olevien eläinten lääkärinhoidosta, kuten sterilointi/kastrointi, madotus, antibiootit.

Ehdottomana periaatteena on, että yhdistyksen luovuttamat aikuiset eläimet ovat leikattuja, rokotettuja ja madotettuja.

Toiminta villiintyneiden eläinten hyväksi

Yhdistys pyrkii tekemään kasvavassa määrin yhteistyötä Salon kaupungin, valvontaeläinlääkärin, Salon Poliisin ja Salon eläinlääkäriasemien kanssa villiintyneiden kissojen pyydystämisessä sekä muiden luonnonvaraisten loukkaantuneiden eläinten hoidossa. Niin villiintyneiden kuin luonnonvaraisten eläinten hoito on täysin Eläinsuojeluyhdistyksen varojen kautta mahdollista. Näihin ei saada suoranaista tukea mistään, ja kaikki varat ovat itse hankittava, eli mahdollista vain teiltä saatujen rahalahjoitusten kautta – KIITOS kaikille!


Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi:

 • Kissojen pyydystämisessä käytettävien loukkujen hankinta- ja kunnossapitokulut
 • Loukuissa houkuttimena käytettävä kissanruoka
 • Yön yli tarkkailussa olevien luonnonvaraisten eläinten ruoka ja muut kulut
 • Viranomaisia avustettaessa, esim. suurissa kissapopulaatioissa, jos pyydystettäviä villiintyneitä, sisäsiittoisia ja sairaaksi todettuja kissoja on paljon, tarvitaan paikan päällä ammattitaitosta ampujaa, eli koulutettua metsästäjää, jolle yhdistys tarvittaessa maksaa kulukorvauksen. Metsästäjien apua käytetään myös virka-ajan ulkopuolella luonnonvaraisten eläinten eläinsuojelulain mukaiseen lopetukseen. (Päivitetty 6/2017)
 • Pyydystämisen jälkeen loukut on puhdistettava ja desinfioitava huolellisesti, joten puhdistuksessa ja desinfioinnissa käytettäviä desinfiointiaineet
 • Luonnonvaraiset eläimet toimitetaan Turun Esy:n luonnonvaraisteneläinten hoitolaan, jonne tulee Salosta 55 km/suunta.

Tiedotus- ja valistustoiminta

Yhdistys julkaisee ”Kuulumisia” -jäsenlehteä kerran vuodessa. Tiedotteen tavoitteena on jakaa tietoa yhdistyksen toiminnasta ns. rivijäsenille, jotka eivät ole aktiivitoiminnassa mukana sekä innostaa jäseniä aktiivisempaan osallistumiseen.

Muita yhdistyksen tiedotus-, valistus- ja vaikutuskanavia ovat muun muassa:

 • Yhdistyksen kotisivut, jossa kerrotaan kaikki oleelliset tiedot yhdistyksestä ja sen toiminnasta
  Yhdistyksen Facebook sivut toimivat nykypäivänä nopeana tiedotusvälineenä ja sitä kautta monen akuutin asian tiedottaminen tavoittaa mahdollisimman monta, mahdollisimman nopeasti. esimerkiksi kadonneet ja löytyneet lemmikit kohtaavat
 • Erilaisissa varainhankintatempauksissa ja -tilaisuuksissa jaetaan eläinsuojeluun ja eläintenpitoon liittyvää materiaalia, esitteitä sekä julisteita
 • Yhteistyötä Salon kaupunkiin kehitetään jatkuvasti
 • Paikallisille lehdille tarjotaan jutun aiheeksi yhdistykseen ja eläinsuojeluun liittyviä aiheita ja tätä kautta pyritään saamaan lisää julkisuutta ja tukea asioillemme
 • Järjestämällä erilaisia tilaisuuksia, jossa teemana on jokin eläinsuojeluun tai eläintenpitoon liittyvä asia
 • Järjestämällä esittelytilaisuuksia  yhdistyksestä ja sen toiminnasta julkisissa tiloissa ja rakennuksissa esim. kaupungin kirjastossa
 • Erilaiset eläinsuojelua edistävät tempaukset
Jaa sivu