Eläinten pitoon vaikuttavat lait

Eläinsuojelulaki

Eläinten pidosta säätää usea laki Suomessa. Tärkein näistä eläinten kannalta on eläinsuojelulaki, jossa kerrotaan minimivaatimukset eläinten pitoa ja hoitoa koskien.

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lain tarkoituksena on myös edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua.
Eläinsuojelulaki, asetus ja muut vaatimukset

Järjestyslaki

Järjestyslaista löytyy pykäliä eläinten kiinnipidosta. Järjestyslaki määrää pitämään koirat kytkettynä taajama-alueilla. Myös kissat on pidettävä kytkettynä mm. kuntopoluilla ja lasten leikkipaikoilla.

Järjestyslaki eläinten osalta

Metsästyslaki

Metsästyslaki kertoo, milloin metsästyskoirat saavat olla metsästystyössä. Metsästyslaista löytyvät määräykset mm. koirien kiinni pidosta ja ajankohdat, jolloin metsästyskoirat saavat olla metsästyskäytössä (Metsästyslaki luku 8, 51-55 §). Em. laista löytyy myös pykälä, joka koskee kissan heitteillejättöä ja hylkäämistä (luku 11, 85 §).

Kuluttajansuojalaki

Kuluttajansuojalaki rinnastaa eläimen tavaraan ja mm. eläimen myyntiin liittyvissä kiistoissa voi apu löytyä kuluttajansuojalaista.

Kuluttajansuojalaki

Lisäksi löytyy maa- ja metsätalousministeriön päätös koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten pidolle asetettavat eläinsuojeluvaatimukset.

Seuraeläinten pitoon liittyvä lainsäädäntö.

Jaa sivu
Skip to content