SEY: Eläinkauppaa tulee säädellä lailla nykyistä tiukemmin

9.11.2016

TIEDOTE 9.11.2016

SEYn jäsenyhdistykset sekä eläinsuojeluneuvojat saavat runsaasti yhteydenottoja uutta kotia etsivistä eläimistä, kun eläimet on otettu ilman riittävää harkintaa. Harkinnan puutteen takia moni eläin joutuu elämään osaamattomissa käsissä tai vaihtamaan kotia useasti.

Lemmikkieläinkauppaan liittyviin ongelmiin on mahdollista puuttua lainsäädännön keinoin. SEY vaatii tiukennuksia lemmikkieläinten kaupan säätelyyn. Myyjälle tulee säätää velvoite varmistua siitä, että ostajalla on riittävät tiedot ja taidot kyseisen eläinlajin hoitamiseen. Laissa tulee säätää, että eläimen myyjän tai luovuttajan on annettava ostajalle lajin hoito-ohjeet kirjallisina.

– SEY on mukana Eettisen Eläinkaupan sertifikaattijärjestelmässä, jossa sertifioinnin ehtona on kirjallisten lajikohtaisten hoito-ohjeiden luovuttaminen eläimen ostajalle. Vaikka vapaaehtoiset järjestelmät ovat hyviä edistysaskeleita, tulee vaatimus kirjata uudistettavaan eläinsuojelulainsäädäntöön, sanoo SEYn toiminnanjohtaja (vs.) Maria Lindqvist.

– Lisäksi lainsäädäntöön tulee kirjata, että eläintä ei saa luovuttaa, mikäli myyjällä on perusteltu syy epäillä, että vastaanottaja ei kykene tai halua huolehtia eläimestä vastuullisesti.

Lemmikkieläinten suojelua koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen mukaan lemmikkieläintä ei saa myydä alle 16-vuotiaalle ilman vanhempien tai holhoojan lupaa. Suomi on kuitenkin tehnyt artiklaan varauman, jonka takia artikla ei sido Suomea.

– Lapsi tai nuori ei välttämättä ole riittävän kypsä ottaakseen vastuuta eläimestä. Alle 16-vuotiaalla ei usein ole riittävää tietoa ja osaamista eläinlajista ja sen hoidosta. Alaikäisellä ei todennäköisesti ole myöskään taloudellisia resursseja hoitaa eläintä. Esimerkiksi eläinlääkärikulut voivat nopeasti nousta nelinumeroisiin summiin. Suomen tulee poistaa varauma ja ryhtyä noudattamaan artiklaa, sanoo Lindqvist.

Pentutehtailu kuriin lainsäädännöllä

Tunnistusmerkitsemättömien ja rekisteröimättömien koirien ja kissojen myyntikielto ehkäisisi pentutehtailua, kun kasvattajan tiedot ja eläimen tausta olisivat avoimesti ostajaehdokkaan saatavilla. Halpa ostohinta toimii houkuttimena monelle lemmikinhankkijalle. Käytännössä halpa eläin tulee usein esimerkiksi rekisteröityä rotukoiraa tai -kissaa kalliimmaksi, sillä huonoissa oloissa mahdollisimman halvalla ja suurta tuottoa ajatellen kasvatetuista pennuista huomattavalla osalla on jopa loppuelämän kestäviä terveysongelmia. Lisäksi huonoissa oloissa kasvaneilla eläimillä on paljon käytöshäiriöitä sosiaalistamattomuuden ja huonon kohtelun takia.

Pentutehdaskauppa rehottaa erityisesti nettimyyntipalstoilla. Pentutehtailu on kasvava ongelma koko Euroopassa, ja ongelmaan on pyritty etsimään monenlaisia ratkaisuja. Muun muassa Belgiassa on käytössä järjestelmä, jossa jokaisen lemmikkieläimen myyjän on rekisteröidyttävä julkiseen rekisteriin.

– Belgian malli on osoittautunut tehokkaaksi, ja samankaltainen järjestelmä voitaisiin ottaa käyttöön myös Suomessa. Kun jokaisessa myynti-ilmoituksessa on kerrottava myyjän rekisterinumero, on ostajan ja viranomaisen helppo tarkistaa myyjän taustat, sanoo Lindqvist.

– Saamme SEYssä jatkuvasti yhteydenottoja ihmisiltä, jotka ovat epähuomiossa ostaneet eläimen pentutehtailijalta ja jossa eläin on pian kauppojen jälkeen sairastunut tai jopa kuollut. Vaikutamme asenteisiin lisäämällä kuluttajien tietoa riskeistä, mutta pentutehtailua ei saada kuriin ilman tiukennuksia lainsäädäntöön, sanoo Lindqvist.

Lisätiedot:

Kuvateksti: Koirien ja kissojen pakollinen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti auttaisivat ehkäisemään pentutehtailua. Kuva: SEYn arkisto

SEYn eläinten kauppaa koskevat eläinsuojelulakitavoitteet: http://www.elainsuojelulaki.fi/seyn-tavoitteet/elain-kaupan-kohteena/

Eettisen Eläinkaupan Sertifikaattijärjestelmä: http://eesp.fi/

Fiksun koiranostajan opas: sey.fi/fiksunkoiranostajanopas

Haastattelut:

Maria Lindqvist
Toiminnanjohtaja (vs.)
puh. 050 371 2740 
maria.lindqvist@sey.fi

Annukka Seppävuori
Viestintäpäällikkö (vs.)
P. 050 557 2463
annukka.seppavuori@sey.fi

Jaa sivu
Skip to content