SEY esittää viranomaisille hätämajoitusratkaisun lemmikkejä omistavia Ukrainan pakolaisia varten – SEY tarjoaa 20 000 euron tuen eläinten kanssa sotaa pakenevien vastaanottokeskuksen perustamiseksi

16.3.2022

SEY Suomen eläinsuojelun tiedote 16.3.2022

Ukrainasta on tulossa kasvavassa määrin pakolaisia Suomeen. Osalla pakolaisista on mukanaan lemmikkieläimiä. Ukrainan kriisistä johtuen Suomi sallii pakolaisten mukana tulevien lemmikkien maahantulon, vaikka lemmikin tuontivaatimukset eivät täyttyisi. Tuontivaatimusten tarkoituksena on estää raivotaudin ja Echinococcus multilocularis -heisimadon leviäminen Suomeen. Mikäli lemmikkieläimen tuontivaatimukset eivät täyty, viranomainen asettaa eläimen vähintään 30 vuorokauden eristykseen.

Suomessa ei ole olemassa virallisia eristystiloja, eivätkä vastaanottokeskukset saa lähtökohtaisesti majoittaa lemmikkejä. SEYn tietojen mukaan joitakin kymmeniä lemmikkieläimiä on jo varmuudella tuotu Suomeen. Eläinten todellista määrää ei ole kenenkään tiedossa, sillä EU:n alueella on vapaa liikkuvuus. Suomeen saapuneiden eläinten majoitusta ovat SEYn tietojen mukaan järjestäneet yksityishenkilöt ja vapaaehtoisringit. Myös SEYn vapaaehtoiset ovat tarjonneet eläimille eristystiloja.

– On mahdollista, että pakolaisten ja sitä myötä Suomeen tuotavien lemmikkieläinten määrä edelleen kasvaa. Samaan aikaan kasvaa riski siihen, että eläinten eristys ei ole asianmukaista, mikä voi vaarantaa eläinten terveyden ja hyvinvoinnin, mutta myös ihmisten terveyden vaarallisten tautien leviämisen myötä. Ruokavirasto on myös asettanut eristystiloille vaatimukset, joita on varsin haastavaa toteuttaa yksityiskodeissa, sanoo SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati White.

SEYn esittämä ratkaisu

– Haluamme tässä kriisitilanteessa ojentaa auttavan käden Ukrainan pakolaisille ja heidän eläimilleen ja tarjota viranomaisille toimintamallin, jolla tuontivaatimukset täyttämättömien eläinten aiheuttama riski voidaan torjua, sanoo White.

SEY esittää kiireellisenä toimenpiteenä majoitusratkaisua, jossa Helsinkiin perustetaan välittömästi vastaanottokeskus, johon kaikki eläimiä omistavat pakolaiset ohjataan suoraan rajatoimenpiteiden jälkeen. Tällä tavoin varmistetaan yhdenmukainen ja Ruokaviraston laatimaa eläinten eristysohjetta noudattava toimintamalli. Tällä hetkellä eläimiä ja heidän omistajiaan siirrellään rajalta sisämaahan, minkä myötä lukuisat eri toimijat joutuvat ratkomaan eläinten sijoittamiseen liittyviä ongelmia.

– Eläinten kanssa sotaa pakenevien ihmisten vastaanottokeskus toimisi SEYn esittämässä mallissa yhteyspisteenä myös sellaisille lemmikkejä omistaville pakolaisille, jotka eivät ole saapuneet Suomeen tullitarkastuksen kautta. On tärkeää tarjota asianmukainen eristysmahdollisuus lemmikin kanssa saapuville siten, että lemmikin omistajalla on mahdollisuus viettää eristysaika yhdessä eläimen kanssa, sanoo Kati White.

Esitetyn kaltainen vastaanottokeskus olisi toteuttavissa esimerkiksi konttiratkaisuilla, joissa merikontti on muutettu talviasuttavaksi asunnoksi. Tällaista majoitusratkaisua käytettiin esimerkiksi vuoden 2015 pakolaiskriisin aikana.

Lemmikkieläinten 30 vuorokauden eristys ja eläinlääkärin suorittamat hoitotoimenpiteet ovat SEYn majoitusratkaisussa mahdollista järjestää kontrolloidusti ja siten, että lemmikkien siirtely on eristysaikana mahdollisimman vähäistä.

Mikäli konttimajoituksen kapasiteetti ylittyisi, SEY pyrkisi koordinoimaan lemmikkieläimiä omistavia pakolaisia muihin eristystiloihin, joita muun muassa suomalaiset eläinsuojeluyhdistykset ovat ilmoittaneet pystyvänsä tarjoamaan. Lähtökohtana tulee kuitenkin olla, että viranomainen vastaa eläinten eristysajasta, ja kolmannen sektorin rooli keskittyisi eristysajan jälkeiseen aikaan, jolloin pakolaisperheet lemmikkeineen tarvitsevat majoitusta.

– Konttiasunnoissa läpikäyty, viranomaisen ohjaama 30 vuorokauden eristysjakso mahdollistaisi jatkossa myös järjestöille ja yksityishenkilöille paremmat edellytykset järjestää asianmukaista lemmikkiperheiden kotimajoitusta, sanoo toiminnanjohtaja Kati White.

– SEYn näkemyksen mukaan eläintautien leviämisen riski tulee minimoida viipymättä. Tilanteessa tulee ottaa huomioon myös pakolaisten ja eläinten hyvinvointi. Eläimet tuovat lohtua ihmisille, ja hädässä olevan pakolaisen tuskaa voi entisestään lisätä huoli eläimestä, jos eläin joudutaan erottamaan omistajastaan eristysajaksi. Omistajasta erottaminen on usein hyvin raskasta myös eläimelle, joka ei ymmärrä mitä tapahtuu, ja miksi.

SEY on tehnyt asiasta toimenpide-ehdotuksen sisäasianministeriölle, jolta SEY odottaa nyt välittömiä toimenpiteitä. Tässä yhteydessä SEY tarjoutui tukemaan eläinten vastaanottokeskuksen perustamista 20 000 eurolla.

Lisätiedot:

Kati White, SEYn toiminnanjohtaja, 050 371 2740, kati.white@sey.fi
 
MTV:n uutinen konttiratkaisusta vuoden 2015 pakolaiskriisin aikana: https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/turvapaikanhakijoita-majoitetaan-kontteihin-eurajoella/5557632

SEY Suomen eläinsuojelu on Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. SEY on toiminut suomalaisen eläinsuojelun eturintamassa jo yli sadan vuoden ajan. 

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Miten toimia Ukrainasta Suomeen tuotavien lemmikkieläinten kanssa

Tämä ohje on SEY Suomen eläinsuojelun kokoama toimintaohje tilanteeseen, jossa Ukrainasta tuodaan Suomeen…

Lue lisää

Miten Ukrainan eläimiä voi auttaa?

Olemme saaneet paljon kyselyitä siitä, miten Ukrainan hädänalaisia eläimiä voi auttaa. Eurooppalainen kattojärjestömme Eurogroup for Animals on kerännyt listan luotettavista kohteista, jotka auttavat konfliktista kärsiviä eläimiä. Listaa pyritään päivittämään, kun saamme lisää tietoa.

Lue lisää
Jaa sivu
Skip to content