SEY julkaisi lapsille ja nuorille suunnatun maksuttoman Eläintaito-verkkokurssin

2.10.2018

TIEDOTE 2.10.2018

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto on tänään avannut Eläintaito.fi-verkkokurssin. Kurssi on yli 12-vuotiaille nuorille suunnattu kokonaisuus eläinsuojelusta, eläinten hyvinvoinnista ja vastuullisesta eläimen omistamisesta.

Kurssilla kartutetaan tärkeitä tietoja ja taitoja sekä tiedostetaan ja koulitaan omia ajatuksia ja asenteita eläinten tarpeisiin, hyvinvointiin ja eläinsuojeluun liittyen.

– Viime aikoina on uutisoitu runsaasti lasten eläimiin kohdistamasta väkivallasta. Myös omat toimijamme ovat kertoneet, että lasten eläimiin kohdistamat julmuudet näyttäisivät olevan lisääntymään päin. Vaikka syyt ovat usein moninaisia, Eläintaito.fi-verkkokurssi on yksi tapa puuttua tähän asiaan. Verkkokurssin tavoitteena on tiedon ja ymmärryksen lisääntymisen kautta herättää lapsissa ja nuorissa myötätuntoa eläimiä kohtaan, sanoo SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

Eläintaito.fi-kurssilla käydään läpi perusasioita eläinten tarpeista, tunteista ja pito-olosuhteista. Kurssin sisältö perustuu ajantasaiseen, tutkittuun tietoon. Kurssin pääpaino on lemmikkieläimissä.

– Lemmikkieläinten määrä on jatkuvassa kasvussa, ja on ilmeistä, että kaikkia eläimiä ei ole hankittu huolellisen harkinnan seurauksena. Tämä näkyy selvästi myös omien toimijoidemme tietoon tulleiden eläinsuojelutapausten määrässä ja tapausten muuttumisessa vakavammiksi viime vuosien aikana. Kurssin avulla kenellä tahansa on mahdollisuus kehittyä paremmaksi lemmikinomistajaksi sekä ylipäätään pohtia lemmikin omistamista. Kurssi auttaa myös miettimään, onko pakko omistaa eläintä voidakseen nauttia niiden seurasta, sanoo Pulli.

Askel kohti lemmikkiajokorttia

Viime aikoina julkisessa keskustelussa on nostettu jälleen esiin niin sanotun eläinajokortin suorittamisvelvollisuus erityisesti ennen vaarallisina pidettyjen lemmikkien hankkimista.

– Eläintaito.fi-kurssi on erinomainen johdatus yhteiselämään eläimen kanssa. Toivomme, että jokainen eläimen hankkimista harkitseva suorittaa sen ennen lopullista ostopäätöstä, sanoo Pulli.

Eläintaito.fi soveltuu erinomaisesti myös osaksi kouluopetusta. Eläinten suojelu ja eläinten oikeudet lisättiin peruskoulun opetussuunnitelmaan vuonna 2016. Eläintaito.fi sopii suoritettavaksi muun muassa biologian, elämänkatsomustiedon, äidinkielen ja valinnaisaineiden tunneilla sekä kerho- ja harrastustoiminnassa. Kuka tahansa voi suorittaa kurssin myös täysin itsenäisesti vapaa-ajallaan.

– Kun eläinten asemaa yhteiskunnassa käsitellään kouluopetuksessa, oppivat lapset samalla pohtimaan omaa moraalikäsitystään. On tärkeää, että lapset oppivat kunnioittamaan eläinten elämää ja ottamaan toiminnassaan huomioon eläinten hyvinvoinnin. Oikea tieto antaa pohjan kyvylle muodostaa perusteltuja mielipiteitä ja tehdä myöhemmin valistuneita päätöksiä, sanoo Pulli.

Lisätietoa:

Eläintaitokurssin verkkosivusto: www.eläintaito.fi

SEY on tuottanut lapsille ja nuorille eläinaiheista oppimateriaalia jo vuosikymmenten ajan. Erityisesti maksuton Eläinten viikon oppimateriaali on saavuttanut lähes instituution aseman monessa koulussa: yli 100 000 koululaista eli lähes joka kolmas peruskoulun oppilas saa tänäkin vuonna maksuttoman Eläinten viikon lemmikkiteemaisen tieto- ja tehtävävihkosen, joita Eläintaito.fi täydentää. Tämän vuoden Eläinten viikon teema on vastuullinen lemmikin hankinta.

SEY on viettänyt Eläinten viikkoa vuodesta 1959. Eläinten viikon materiaaliin voi tutustua ja tilata osoitteessa sey.fi/tilauslomake. Eläinten viikkoa vietetään 4.–10.10.


Haastattelut:

Ksenia Peltovuori
nuorisotoiminnan koordinaattori
050 386 6893
ksenia.peltovuori@sey.fi

Kati Pulli
toiminnanjohtaja
050 371 2740
kati.pulli@sey.fi

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto on vuodesta 1901 eläinsuojelutyötä tehnyt Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. SEYn toimialaan kuuluvat kaikki eläimet ja liiton toiminta kattaa koko maan.

Jaa sivu
Skip to content