SEY myönsi Heli Castrén -apurahan kahteen hevosten hyvinvointitutkimukseen

11.7.2023

TIEDOTE 11.7.2023

SEY Suomen eläinsuojelu on myöntänyt vuoden 2023 Heli Castrén -apurahan MMM Riikka Sirviölle ja MMM Heli Suomalalle.

Sirviö tutkii lisensiaatin työssään ohjauspaineen vaikutusta hevosen vastustelu- ja välttelykäyttäytymiseen. Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa tekijöitä, jotka aiheuttavat hevoselle tarpeetonta kipua, jotta niihin voidaan jatkossa kiinnittää enemmän huomiota. Tutkimus perustuu eläinlääkäri Kati Tuomolan ravihevosista keräämään videomateriaaliin. Tuomola on toteuttanut kaksi hevosten suuterveyteen liittyvää tutkimusta, jotka paljastivat kuolainten aiheuttamien vaurioiden ja kipujen yleisyyden hevosilla.

– Tutkimuksesta saatu tieto voi auttaa alan ammattilaisia ja harrastajia tunnistamaan hevosen välttelykäyttäytymistä. Tämä voi osaltaan edesauttaa esimerkiksi kuolaimen valinnassa, harjoitustilanteen muuttamisessa vähemmän stressaavaksi, tai kysymään ajoissa apua eläinlääkäriltä. Kilpailueläinlääkärit voivat myös ottaa paremmin huomioon hevosen käytösmuutokset kilpailupaikalla, ja käyttää niitä indikaattoreina suun terveyden tarkistamiseen, Sirviö sanoo.

Suomalan väitöskirjatyön tavoitteena on tuottaa käytäntöön sovellettavaa tietoa hevosen unesta ja siihen vaikuttavista ympäristötekijöistä. Tutkimus toteutetaan osana Maatilatalouden kehittämisrahaston rahoittamaa UNIHEPO – Uni hevosen hyvinvoinnin mittarina” -hanketta.

– Selvitän tutkimuksessani kuivikkeen määrän ja laadun vaikutusta hevosten lepokäyttäytymiseen. Lisäksi kartoitan hevosen omistajille suunnatussa kyselyssä hevosten uniongelmien yleisyyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, kertoo Suomala.

SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Whiten mukaan hevosten hyvinvointitutkimukselle on kova tarve.

– Hevonen on herkkä eläin, joka kärsii monella tavoin ihmisen osaamattomasta käsittelystä ja puutteellisista lepo-olosuhteista.  Sirviön ja Suomalan tutkimusten avulla saadaan lisää tietoa hevosen hyvinvointia heikentävistä ja tukevista tekijöistä, mikä auttaa parantamaan hevosten hyvinvointia, sanoo White.

Lisätiedot:

Annukka Seppävuori
viestinnän asiantuntija
040 830 1716
annukka.seppavuori@sey.fi

Riikka Sirviö
ELK, Helsingin Yliopisto
040 511 8798
riikka.sirvio@helsinki.fi

Heli Suomala
Väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto
050 577 0321
heli.suomala@helsinki.fi

SEY Suomen eläinsuojelu on vuodesta 1901 eläinsuojelutyötä tehnyt Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. SEYn toimialaan kuuluvat kaikki eläimet ja sen toiminta kattaa koko maan.

Jaa sivu
Skip to content