Tavoitteet

Tavoitteemme on, että kaikki eläimet voisivat hyvin yhteiskunnassamme. Haluamme, että jokaista eläintä kohdellaan kokevana ja tuntevana olentona ja kunnioitetaan omana yksilönään. Pyrimme siihen, että ihmisten hoidossa olevat eläimet saavat laadukkaan, juuri kyseiselle lajille sopivan elämän.


Mielestämme eläinten hyvinvointi koostuu kolmesta peruspilarista. Eläimillä on

  1. oikeus hyvään kohteluun sekä positiivisiin tuntemuksiin ja kokemuksiin
  2. oikeus lajinmukaiseen käyttäytymiseen ja sen mahdollistavaan elinympäristöön
  3. oikeus hyvään oloon, terveyteen ja toimintakykyyn.

Ihminen vaikuttaa toiminnallaan myös luonnoneläinten elinympäristöihin ja turvallisuuteen esimerkiksi rakentamisen ja liikenteen kautta. Ihmisen tulee suhtautua myös luonnoneläimiin kunnioittavasti ja auttaa apua tarvitsevia eläimiä asianmukaisesti.

Jaa sivu
Skip to content