Haluamme muuttaa lakeja

Poliittinen vaikuttaminen on yksi tärkeimpiä tehtäviämme.


Eduskunta säätää lait, ja eläinsuojelulaki ja sitä täydentävät asetukset määräävät eläinten pidon minimivaatimuksista. Suuri osa tuotantoeläimiä koskevasta lainsäädännöstä tulee EU:sta. Rikoslaki taas määrää eläinsuojelurikosten rangaistukset. Kansalaisaloite on kansalaisten suora vaikuttamiskeino lainsäädäntöön.

Eläinsuojelulaki eli laki eläinten hyvinvoinnista

Eläinsuojelulain uudistusta on valmisteltu lähes koko 2010-luvun ajan, ja olemme olleet mukana vaikuttamassa uuden lain sisältöön koko valmistelun ajan. Vaikuttamistyöhön on kuulunut työskentelyä maa- ja metsätalousministeriön asettamissa työryhmissä ja neuvottelukunnissa, kymmeniä lausuntoja, kuulemisia, päättäjien tapaamisia, tapahtumia, kampanjointia, vetoomuksia ja mielenosoituksia.

Uudesta eläinsuojelulaista tullaan suurella todennäköisyydellä päättämään aivan 2020-luvun alussa. Tämän jälkeen aletaan säätää lakia täydentäviä lajikohtaisia asetuksia. Tulemme tekemään parhaamme, jotta eläinten ääni kuuluu myös asetuksia säädettäessä.

Poliittinen vaikuttaminen on yksi tärkeimpiä tehtäviämme. Kuvassa SEYn Kati Pulli ja Animalian Mai Kivelä pitävät käsissään eläinlakivetoomuksen 139 000 nimestä kertovaa kylttiä.
Teemme töitä sen eteen, että eläinsuojelulain uudistus johtaa nykyistä kovempiin rangaistuksiin eläinsuojelurikoksissa. Kuva: Animalia 

Tuotantoeläimiä koskevat lait tulevat EU:sta

Suuri osa eläinten hyvinvointia koskevasta lainsäädännöstämme on peräisin EU:sta. Monet direktiivit ja asetukset säätelevät erityisesti tuotantoeläinten pidon ja teurastuksen yksityiskohdista.

Koska EU-lainsäädännöstä päätetään niin Brysselissä kuin Suomessakin, olemme mukana vaikuttamassa lakien säätämiseen kaikissa vaiheissa. Olemme mukana Euroopan laajuisessa kattojärjestössä, Eurogroup for Animalsissa, jonka kanssa pidämme eläinten puolta kaikissa lainsäädännön vaiheissa ja viemme EU-päättäjien tietoon kansalaisten näkemyksiä. Kotimaassa vaikutamme virkamiehiin ja päättäjiin, jotta eläimet huomioidaan yhtäläisesti EU:n ytimessä ja laidoilla.


Eläinsuojelurikosten rangaistuksia on kovennettava

Teemme töitä sen eteen, että eläinsuojelulain uudistus johtaa nykyistä kovempiin rangaistuksiin eläinsuojelurikoksissa. Jos uudessa laissa eläinten hyvinvoinnin ja itseisarvon merkitys korostuvat, se voi vaikuttaa tuomioistuinten rangaistusasteikkoihin. Vastaavasta kehityksestä on esimerkkejä muun muassa Norjasta.

Kun eläinsuojelulakia alettiin uudistaa, kansalaisilta kysyttiin avoimella kysymyksellä uudistustoiveita uuden eläinlain suhteen. Ylivoimaisesti eniten toivottiin nykyistä kovempia tuomioita eläinsuojelurikoksista.

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Eläinjärjestöt vaativat kansalaisaloitteella turkistarhauskieltoa koko EU:n alueelle

Animalia, SEY Suomen eläinsuojelu ja Oikeutta eläimille avaavat yhdessä Eurogroup for Animalsin kanssa eurooppalaisen Fur Free Europe -kansalaisaloitteen, jonka tavoitteena on kieltää turkistarhaus sekä turkisten tuonti ja myynti Euroopan unionissa. 

Lue lisää

Jo yli 100 000 vaatii parempaa eläinsuojelulakia

Animalian ja SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton Eläinlaki-vetoomuksen on allekirjoittanut jo yli 100 000…

Lue lisää

Raha ajoi eläinten hyvinvoinnin edelle – SEY antoi lausunnon uuteen eläinsuojelulakiin

SEY antoi lakiluonnoksesta 16-sivuisen lausunnon, jossa esitetään eläinten hyvinvoinnin kannalta välttämättömiä uudistustarpeita, jotka luonnoksesta vielä puuttuvat.

Lue lisää

Lausunnot

Lausunnot ja linjaukset Teemme lausuntoja eläinten hyvinvointiin vaikuttavien lakien luonnoksiin sekä kannanottoja muihin…

Lue lisää
Jaa sivu
Skip to content