Huoli eläimen voinnista?

Tällä lomakkeella voit tehdä ilmoituksen epäillessäsi eläinten huonoa kohtelua. Kiireellisissä tapauksissa älä jätä palautetta lomakkeen kautta, vaan ota yhteyttä suoraan alueen eläinsuojeluneuvojaan, oman kunnan eläinsuojeluviranomaiseen (yleensä valvontaeläinlääkäri tai kunnan eläinlääkäri), terveystarkastajaan tai akuuteissa tapauksissa poliisiin numeroon 112. Teethän eläinsuojeluilmoituksen, vaikka huoli eläimen hyvinvoinnista olisi pieni. Eläinsuojeluilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti eikä ilmoittajan tietoja luovuteta kolmansille osapuolille.

Virka-ajan ulkopuolella kiireellisissä asioissa ota yhteys Vaasan seudun päivystävään eläinlääkäriin tai poliisiin.

ELÄINSUOJELULAKI

Tässä joitakin keskeisiä pykäliä voimassaolevasta eläinsuojelulaista 1996/247. Laki löytyy kokonaisuudessaan tästä.

3 § Yleiset periaatteet
Eläimiä on kohdeltava hyvin eikä niille saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä. Tarpeettoman kivun ja tuskan tuottaminen eläimille on kielletty. Lisäksi eläintenpidossa on edistettävä eläinten terveyden ylläpitämistä sekä otettava huomioon eläinten fysiologiset tarpeet ja käyttäytymistarpeet. Asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä siitä, mitä on pidettävä tarpeettoman kärsimyksen, kivun ja tuskan tuottamisena eläimille.

6 § Eläinten kohtelu
Eläimen liiallinen rasittaminen ja kohtuuttoman ankara kurissa pitäminen ja kouluttaminen sekä liian kovakourainen käsittely on kielletty. Eläimen sitominen tarpeetonta kärsimystä tuottavalla tavalla on kielletty. Eläimen on annettava levätä kunnolla ja lisäksi sen on saatava liikkua. Asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä eläimen kohtelulle asetettavista vaatimuksista. Asetuksella voidaan myös säätää, että maa- ja metsätalousministeriö voi antaa niistä tarkempia määräyksiä.

15 § Talteenotetut eläimet
Kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteenotettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Talteenotettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen kunnan on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin. Kunnalla on oikeus periä eläimen omistajalta tai haltijalta korvaus eläimen talteenotosta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Jaa sivu
Skip to content