Historia

Perustava kokous pidettiin Kemissä ravintola Koitossa 26.2.1954. Kokouksessa oli läsnä Suomen Eläinsuojeluyhdistys ry:n edustaja Olavi Öhman, joka selosti kuulijoille eläinsuojelutyöstä ja sen tarkoitusperästä. Samalla kertaa päätettiin perustaa Kemin Eläinsuojeluyhdistys. Perustettavan yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin liikemies Jonne Nylander ja sihteeriksi kapteeni Aimo Reino. Johtokuntaan valittiin eläinlääkäri Helena Jaakkola, teknikko Hugo Mäkelä, hevosmies Heikki Korhonen, hevosmies Matti Ammalainen. terveyskaitsija Osmo Inberg, rouva Hilda Rinne sekä naispoliisi Johanna Pohjola.

Tilintarkastajaksi valittiin ravintoloitsija Ahti Nikkonen ja myyntimies Kalevi Tasala sekä varalta maanviljelijät Kaarlo Liuski ja Verner Tervaharju. Paikallisiksi eläinsuojeluvalvojiksi valittiin terveyskaitsija Osmo Inberg ja Kustaa Huokuniemi. Jäsenmaksuksi päätettiin 100 markkaa.

Yhdistyksen jäseniksi liittyivät kokouksessa: A.Reino, H.Korhonen, N.Nylander, M.Ammalainen, R.Anttila, J.Pohjola, H.Laasila, E.Vesi, K.Siniluoto, A.Pietikäinen, L.Huttu, H.Rinne, P.Kanto, H.Nikkonen, P.Rautaoja, V.Räsänen, H.Mäkelä, H.Jaakkola, O.Inberg, M.Niskanen ja J.Korvela.

Kokouksessa keskusteltiin vielä laajalti eläinsuojelutyöstä ja sen toimintamuodoista Kemissä ja päätettiin, että toiminta-alue käsittää Kemin lähiympäristöineen. Tuona aikana eläinsuojelutyö kohdentui vanhojen pöytäkirjojen mukaan lähinnä hevosten hoidon ja kohtelun valvontaan. Sittemmin mukaan tulivat riistanhoitoyhdistykset ja kenneltyö, alustavasti painotettiin yhteistyötä Suomen Eläinsuojeluyhdistyksen kanssa ja sitä, että rankaisutoimenpiteissä tulisi suunnata työ neuvontaan ja ennaltaehkäisyyn.

Jaa sivu
Skip to content