Eläin ja laki

Lemmikkieläimet ja laki

Eläinten pidosta säätää usea laki Suomessa. Tärkein näistä eläinten kannalta on eläinsuojelulaki, jossa kerrotaan minimivaatimukset eläinten pitoa ja hoitoa koskien. 

Järjestyslaista löytyy pykäliä eläinten kiinnipidosta ja metsästyslaki kertoo koska metsästyskoirat saavat olla metsästystyössä.

Kuluttajansuojalaki rinnastaa eläimen tavaraan ja mm. eläimen myyntiin liittyvissä kiistoissa voi apu löytyä kuluttajansuojalaista.

Eläinsuojelulain 1 § tiivistää eläinsuojelulain tarkoituksen:

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lain tarkoituksena on myös edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua.

Eläinsuojelulaki

Järjestyslaki määrää pitämään koirat kytkettynä taajama-alueilla. Myös kissat on pidettävä kytkettynä mm. kuntopoluilla ja lasten leikkipaikoilla.

Järjestyslaki eläinten osalta

Metsästyslaista löytyvät määräykset mm. koirien kiinni pidosta ja ajankohdat, jolloin metsästyskoirat saavat olla metsästyskäytössä (Metsästyslaki luku 8, 51-55 §). Em. laista löytyy myös pykälä, joka koskee kissan heitteillejättöä ja hylkäämistä (luku 11, 85 §).

Kuluttajansuojalaki

Seuraeläinten pitoon liittyvä lainsäädäntö

Ethän kopioi kuvia ilman lupaa.

Jaa sivu
Skip to content