Eläinsuojelu

Eläinsuojelu on jokaisen meidän vastuulla. Eläinsuojeluvalvonta on viranomaisten asia. Kunnan ja läänineläinlääkärit, poliisit ja terveystarkastajat, ovat eläinsuojeluviranomaisia, joihin voi ottaa yhteyttä jos epäilee eläintä kohdeltavan huonosti. Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:n (SEYn) vapaaehtoiset eläinsuojeluneuvojat voivat myös auttaa. Tältä sivulta löydät tietoa käytännön eläinsuojelusta, vapaaehtoisista eläinsuojeluneuvojista, viranomaisista ja siitä mitä itse voit tehdä eläinten hyväksi.

  • Eläinsuojelu käytännössä
  • Vapaaehtoiset eläinsuojeluneuvojat
  • Viranomaiset
  • Mitä itse voit tehdä eläinten hyväksi
  • Usein kysyttyä eläinsuojelusta (Evira)

Eläinsuojelu käytännössä

Käytännön eläinsuojelu alkaa omien eläinten mahdollisimman hyvästä hoidosta ja kaikkien eläinten arvostamisesta sellaisena kuin ne ovat. Ystävällinen suhtautuminen eläimiin kannattaa aina ja ostoksillakin vaikutat eläinten oloihin tekemällä valintoja eläinten hyväksi — tai päinvastoin. Arkipäivän elämässä on lukuisia pieniä asioita, joissa voi vähällä vaivalla ottaa huomioon eläimet ja koettaa toimia niin, ettei aiheuta eläimille haittaa tai vaaraa.
 
Eläinsuojelua voit edistää myös hankkimalla mahdollisimman paljon tietoa eläimistä. Varmasti tulee monia tilanteita, joissa voit käyttää tietojasi eläinten hyväksi. Monia kiinnostaa myös eläinsuojeluneuvojien työ. Neuvojaksi pyrkivältä edellytetään monipuolista kokemusta eläimistä. Neuvojan työ on vaativaa, sillä siinä tarvitaan monenlaista asiantuntemusta. Tarvitaan myös taitoa ja halua tulla toimeen monenlaisten ihmisten kanssa. Neuvojien ensisijainen tehtävä on saada neuvomalla asiat paranemaan. Neuvojien työstä ei makseta palkkaa.

Salon Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry. on Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:n (SEYn) jäsenyhdistys. Jäsenyyskin on siis osallistumista, lisäät näin eläinten hyvinvoinnin painoarvoa, tuet yhdistyksen toimintaa ja olet näin mukana myös eläinsuojelutyössä.
Aktiivisia jäseniä ja innokkaita avustajia tarvitaan aina. Tervetuloa toimintaan mukaan!

Vapaaehtoiset eläinsuojeluneuvojat

Eläinsuojeluviranomaisten apuna eläinsuojeluvalvontaa kunnissa tekevät Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:n (SEYn) valtuuttamat vapaaehtoiset eläinsuojeluneuvojat, jotka voivat olla myös paikallisyhdistyksen nimeämiä. He tekevät maanläheistä käytännön työtä.

Vapaaehtoiset eläinsuojeluneuvojat käyvät saamiensa ilmoitusten perusteella tarkastamassa paikkoja, joissa epäillään eläinten huonoa kohtelua tai hoitoa. Useimmat tapaukset ovat lieviä ja asioihin saadaan korjaus neuvomalla ja keskustelemalla. Vakavissa tapauksissa asiat siirretään viranomaisten hoidettavaksi.

On tärkeää muistaa, että eläinsuojeluneuvojilla on vaitiolovelvollisuus eli ilmoituksen tekijä ei tule ilmiannon kohteen tietoon – ilmoituksen tekoa ei siis kannata lykätä tämän pelon takia. Jokainen tieto käsitellään luottamuksella, ilmoittajaa ei kerrota eteenpäin. Voit soittaa jopa anonyyminä.

Jos epäilet, että joku kohtelee eläintään huonosti, kannattaa ottaa yhteyttä ensisijaisesti Salon seudulla toimiviin eläinsuojeluneuvojiin, jotka voivat käydä tarkastamassa tilanteen. Tarvittaessa he pyytävät kunnan eläinsuojeluviranomaisten apua. Voit ottaa yhteyttä myös suoraan kyseessä olevan kunnan eläinlääkäriin, terveystarkastajaan tai hätätapauksissa poliisiin. Vasta ilmoituksen perusteella viranomaiset voivat puuttua eläinten huonoon kohteluun.

Viranomaiset

Korkein eläinsuojeluviranomainen Suomessa on Maa- ja metsätalousministeriö (Mmm). Ministeriö ohjaa ja valvoo eläinten hyvinvointia koskevien eläinsuojelusäädösten täytäntöönpanoa ja noudattamista maassamme. Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) ohjaa ja valvoo keskushallinnon viranomaisena säädösten täytäntöönpanoa ja noudattamista. Aluehallintovirasto huolehtii säännösten täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta kunkin aluehallintoviraston toimialueella.

Valvonnan paikallisina viranomaisina kunnissa ja kaupungeissa toimivat kunnaneläinlääkärit, kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitavat viranhaltijat ja poliisi. Lääneissä eläinsuojelusäädösten noudattamista valvovat läänineläinlääkärit.

Tarkastuseläinlääkärit valvovat eläinten hyvinvointisäännösten noudattamista teurastamoissa ja teurastamoiden alueella. Rajanylityspaikoilla, maastapoistumispaikoilla ja eläinlääkinnällisillä rajatarkastusasemilla lain noudattamisen valvonta kuuluu rajaeläinlääkäreille.

Eläinkuljetusten valvonta maanteillä on poliisin asia, mutta teurastamoiden alueella valvonnasta vastaa tarkastuseläinlääkäri. Koe-eläintoimintaa harjoittavien laitosten valvonta kuuluu aluehallintovirastolle. Kaikki eläinsuojeluviranomaiset voivat puuttua eläimen huonoon kohteluun eläinsuojelulain ja -asetuksen suomin keinoin.

Lue lisää:
Maa- ja Metsätalousministeriö – Eläimet ja Kasvit
Evira – Eläintenpito
Evira – Lemmikki- ja Harraste-eläimet

Mitä itse voit tehdä eläinten hyväksi?

Käytännön eläinsuojelu alkaa omien eläinten mahdollisimman hyvästä hoidosta ja kaikkien eläinten arvostamisesta sellaisena kuin ne ovat. Ystävällisyys eläimiä kohtaan kannattaa aina ja ostoksillakin vaikutat eläinten oloihin tekemällä valintoja eläinten hyväksi — tai päinvastoin. Arkipäivän elämässä on lukuisia pieniä asioita, joissa voi vähällä vaivalla ottaa huomioon eläimet ja koettaa toimia niin, ettei aiheuta eläimille haittaa tai vaaraa. Eläinsuojelua voit edistää myös hankkimalla mahdollisimman paljon tietoa eläimistä. Varmasti tulee monia tilanteita, joissa voit käyttää tietojasi eläinten hyväksi.

Jos epäilet, että joku kohtelee eläintä huonosti tai eläinsuojelulainsäädännön vastaisesti, voit ottaa yhteyttä valvontaeläinlääkäriin tai kiireellisissä tapauksissa virka-ajan ulkopuolella poliisiin.

Valvontaeläinlääkäri
Hornintie 2-4
24800 Halikko
02 778 4619
elainvalvonta@salo.fi

Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:n (SEYn) vapaaehtoiset eläinsuojeluneuvojat voivat myös auttaa.  Salon Seudulla toimivat vapaaehtoiset eläinsuojeluneuvojat löydät täältä.

Voit ottaa yhteyttä myös eläinlääkäriin tai hätätapauksessa poliisiin. Ilmoituksen voit tehdä nimettömänä.  

Monia kiinnostaa myös eläinsuojeluneuvojan työ. Neuvojaksi pyrkivältä edellytetään monipuolista kokemusta eläimistä. Neuvojan työ on vaativaa, sillä siinä tarvitaan monenlaista asiantuntemusta. Tarvitaan myös taitoa ja halua tulla toimeen monenlaisten ihmisten kanssa. Neuvojien ensisijainen tehtävä on saada neuvomalla asiat paranemaan. Neuvojan työstä ei makseta palkkaa.

Salon Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry on Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:n (SEYn) jäsenyhdistys. Jäsenyyskin on siis osallistumista, lisäät näin eläinten hyvinvoinnin painoarvoa, tuet yhdistyksen toimintaa ja olet näin mukana myös eläinsuojelutyössä. Aktiivisia jäseniä ja innokkaita avustajia tarvitaan aina.

Tervetuloa toimintaan mukaan! 

Usein kysyttyä eläinsuojelusta (Evira)

Lue lisää Eviran sivuilta: Usein kysyttävä eläinsuojelusta

Eläinsuojelulaki

Eläinsuojelulain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lain tarkoituksena on myös edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua.

Lue lisää alla olevien linkkien kautta. Linkit vievät sinut toiselle sivulle.

Ajantasainen eläinsuojelulaki
Ajantasainen eläinsuojeluasetus

Muita lakeja

Metsästyslaki
Järjestyslaki

Eläinsuojeluvalvonta ja -neuvonta

Eläinsuojeluvalvonta alueella Salo, Somero, Kemiönsaari

Salon alueen eläinsuojeluasioissa voi ottaa yhteyttä valvontaeläinlääkäriin:
Puh. 02 778 4619
elainvalvonta@salo.fi

Someron alueella valvontaeläinlääkäri Miia Sneck:
Puh. 040 630 0077 (ma-to)
miia.sneck@fshky.fi

Kemiönsaaren, Paimion alueen, Liedon, Marttilan ja KoskiTL alueella valvontaeläinlääkäri Sirkka Mattila:
Puh. 050 597 6387
sirkka.mattila@lieto.fi

Eläinsuojeluneuvonta

Luonnonvaraisten eläinten auttamiseen neuvontaa antaa Turusta SEYn eläinsuojeluneuvojat.

Eläinsuojeluneuvojien yhteystiedot

Salon Seudun Eläinsuojeluyhdistyksen kenttätoiminta

Yhdistyksellä on monipuolista kenttätoimintaa ja kenttätyöntekijät tekevät aktiivista, käytännönläheistä työtä eläinten hyväksi. Jos olet kiinnostunut osallistumaan kenttätoimintaan ja haluat näin tukea eläinten hyvinvointia, esimerkiksi olemalla mukana löytökissojen kuljetuksissa löytöeläinten hoitopaikkaan, ota rohkeasti yhteyttä!

SSEY:n yhteystiedot

Perniön Seudun eläinsuojeluyhdistyksen tiedot löydät täältä.

Jaa sivu
Skip to content