Eläinsuojeluviranomaiset ja -lait

Viranomaiset

Korkein eläinsuojeluviranomainen Suomessa on Maa- ja metsätalousministeriö. Ministeriö ohjaa ja valvoo eläinten hyvinvointia koskevien eläinsuojelusäädösten täytäntöönpanoa ja noudattamista maassamme. Ruokavirasto ohjaa ja valvoo keskushallinnon viranomaisena säädösten täytäntöönpanoa ja noudattamista. Aluehallintovirasto huolehtii säännösten täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta kunkin aluehallintoviraston toimialueella.

Valvonnan paikallisina viranomaisina kunnissa ja kaupungeissa toimivat kunnaneläinlääkärit, kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitavat viranhaltijat ja poliisi. Lääneissä eläinsuojelusäädösten noudattamista valvovat läänineläinlääkärit.

Tarkastuseläinlääkärit valvovat eläinten hyvinvointisäännösten noudattamista teurastamoissa ja teurastamoiden alueella. Rajanylityspaikoilla, maastapoistumispaikoilla ja eläinlääkinnällisillä rajatarkastusasemilla lain noudattamisen valvonta kuuluu rajaeläinlääkäreille.

Eläinkuljetusten valvonta maanteillä on poliisin asia, mutta teurastamoiden alueella valvonnasta vastaa tarkastuseläinlääkäri. Koe-eläintoimintaa harjoittavien laitosten valvonta kuuluu aluehallintovirastolle. Kaikki eläinsuojeluviranomaiset voivat puuttua eläimen huonoon kohteluun eläinsuojelulain ja -asetuksen suomin keinoin.

Lue lisää:
Maa- ja Metsätalousministeriö – Eläimet ja Kasvit
Ruokavirasto – Eläimet
Ruokavirasto – Lemmikki- ja harraste-eläimet

Ruokavirasto – Usein kysyttyä eläinsuojelusta

Eläinsuojelulaki

Ajantasainen eläinsuojelulaki

Ajantasainen eläinsuojeluasetus

Järjestyslaki

Metsästyslaki

Mitä itse voit tehdä eläinten hyväksi?

Käytännön eläinsuojelu alkaa omien eläinten mahdollisimman hyvästä hoidosta ja kaikkien eläinten arvostamisesta sellaisena kuin ne ovat. Ystävällisyys eläimiä kohtaan kannattaa aina ja ostoksillakin vaikutat eläinten oloihin tekemällä valintoja eläinten hyväksi — tai päinvastoin. Arkipäivän elämässä on lukuisia pieniä asioita, joissa voi vähällä vaivalla ottaa huomioon eläimet ja koettaa toimia niin, ettei aiheuta eläimille haittaa tai vaaraa. Eläinsuojelua voit edistää myös hankkimalla mahdollisimman paljon tietoa eläimistä. Varmasti tulee monia tilanteita, joissa voit käyttää tietojasi eläinten hyväksi.

Jos epäilet, että joku kohtelee eläintä huonosti tai eläinsuojelulainsäädännön vastaisesti, voit tehdä eläinsuojeluilmoituksen tai kiireellisissä tapauksissa ottaa yhteyttä virka-ajan ulkopuolella poliisiin.

Jaa sivu
Skip to content