Toiminnan eettiset ohjeet ja arvot

Eettisten ohjeiden tarkoituksena on tukea yhdistyksen jäsenten eettistä päätöksentekoa yhdistystoiminnassa. Ohjeet ilmaisevat yhdistyksen työntekijöille, vapaaehtoisille ja muille jäsenille yhdistyksen perustehtävän ja työn periaatteet. Kevätkokouksessa 12.5.2018 vahvistettiin seuraavat yhdistyksen toiminnan eettiset ohjeet ja arvot:

Yhdistyksemme toimintaa ohjaavat kattojärjestömme SEY Suomen eläinsuojelu ry:n Johtavat ajatukset ja jäsenyhdistysten eettiset ohjeet. Käsityksemme on, että:

 • Jokaisella ihmisellä on eettinen, moraalinen ja lainmukainen velvollisuus huolehtia eläimistä.
 • Kaikkien eläinten perustarpeista on huolehdittava. Jokaisella eläimellä on
  • oikeus veteen ja ruokaan
  • olla kärsimättä kivusta, vammoista, sairauksista tai pelosta
  • vapaus lajinmukaiseen käyttäytymiseen.
 • Eläintenhoidon käytäntöjen tulisi perustua uusimpiin tutkimustuloksiin.
 • Ihmiset, jotka kohtelevat eläimiä huonosti, on saatettava vastuuseen.
 • Uskottava eläinoikeustyö edellyttää ihmisoikeuksien kunnioittamista. Toimintaamme ovat tervetulleita kaikki rotuun, väriin, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, kieleen, uskontoon, poliittiseen mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään katsomatta ja jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen, toimintatavat ja säännöt.
 • Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus. Yhdistys kunnioittaa toiminnassaan jäsentensä uskonnonvapautta, eikä ota osaa tunnustukselliseen toimintaan. Sen sijaan yhdistys voi tehdä yhteistyötä uskonnollisten toimijoiden kanssa, jos sillä edistetään suoraan eläinten hyvinvointia (esim. ruoka-avustus).
 • Jokaisella on oikeus poliittiseen mielipiteeseen.
 • Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton.
 • Yhdistys osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Käytännön toiminnan eettisiä ohjeistuksia:

Jos eläin on kantavana, sen poikasten annetaan syntyä mikäli siitä ei ole emon terveydelle vaaraa tai aiheuta kohtuutonta stressiä.

Ei toivottujen poikasten syntymää pyritään estämään kastroimalla/steriloimalla.

Eläin voidaan lopettaa silloin, jos sen hengissä pitäminen aiheuttaa sille kohtuutonta kärsimystä. Yhdistyksen eläimiä ei lopeteta esimerkiksi tilanpuutteen takia.

Yhdistys pyrkii aina auttamaan jollakin tavalla apua tarvitsevia eläinten omistajia. Apu voi olla esimerkiksi ohjaus yhteistyöverkostojen antaman avun piiriin.

Osallistumme vain sellaisiin tapahtumiin, joissa toiminta on sääntöjemme ja arvojemme mukaista (esim. kaverikoiratoiminta on hyväksyttävää). Emme voi osallistua toimintaan/tapahtumaan, joka aiheuttaa jollekin eläimelle stressiä, kärsimystä tai pelkoa. Emme myöskään tue tapahtumia tai toimintaa, joissa eläintä käytetään kilpailuvälineenä tai kaupallisessa tarkoituksessa. Tällaisessa tapahtumassa voidaan kuitenkin käydä tekemässä valistustyötä.

Arvot

Arvot kuvaavat millaisia olemme ihmisinä, miten vastaamme asioista, miten työskentelemme, mitä voimme saavuttaa ja millaisena meidät tunnetaan. Arvot näkyvät kaikessa toiminnassamme. Arvojen sisäistäminen on perusedellytys työskentelylle, kehittymiselle ja viihtymiselle. Toimimme seuraavien keskeisten arvojemme mukaan:

Kunnioittaen
Kunnioitamme toisiamme, arvostamme rohkeutta olla suorapuheisia. Osoitamme luotettavuutta noudattamalla sovittuja asioita ja kehittämällä osaamistamme. Toimimme kunnioittaen ja luottamuksen arvoisesti eläinten, ihmisten ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. 

Auttaen
Pyrimme auttamaan kaikkia apua tarvitsevia eläimiä mahdollisuuksiemme mukaan.

Sydämellä
Osoitamme myötätuntoa, kun kohtaamme ahdingossa olevia eläimiä tai ihmisiä.

Eläinten puolesta
Kaikella elämällä on itseisarvo ja meillä on velvollisuus pitää huolta eläinten hyvinvoinnista.

Yhdessä
Toimimme hyvässä yhteistyössä toistemme, muiden ihmisten ja yhteistyökumppaneidemme kanssa eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Jaa sivu